האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נפלאות עכשיו • "כבר פסקו בבית דין של מעלה"

סיפור אישי

שיחת הגאולה 606 צפיות 0

נפלאות עכשיו • "כבר פסקו בבית דין של מעלה"

המכתבים נסכו בי כוחות חדשים שלא יאומנו. בלילה לפני הדיון לא יכולתי להירדם. לקחתי את ספר התהילים והתחלתי לקרוא כשעיני דומעות ללא הרף. עמדתי מול תמונתו הקדושה של הרבי שליט"א מלך המשיח ואמרתי בתמימות "רבי אלו ילדיך, אני רוצה שיהיו חסידים ושלוחים שלך..." • הסיפור השבועי ב"שיחת הגאולה" גליון מס' 1177 ב"כתבה המלאה"

"לפני כארבעה חודשים, מספר הרב אבי בן שמעון מעתלית, קבלתי בקשה טלפונית לסייע בהבנת תשובת הרבי שליט"א מלך המשיח באגרות הקודש. "האשה שהייתה על הקו ציינה שהתשובה התקבלה בכרך ה' ע' רעט-רפ. והחלה לספר את הרקע לפנייתה.

"לאחר הגירושין שלי, ילדי היו בגן חב"ד ולקראת שנה"ל הנוכחית רשמתי אותם למוסדות חב"ד בעיר. אלא שאז הגיע כתב תביעה מבעלי לשעבר הדורש שהילדים ילמדו במוסד חרדי אחר ולא חב"ד. התביעה נידונה בבית הדין המקומי בעיר.

ביה"ד פסק שהילדים ימשיכו במוסדות חב"ד בעיר, היות והם כבר למדו לפני כן בחב"ד ולשביעות רצון כולם!
אך הגרוש לא ויתר ועירער לביה"ד הגדול בירושלים. שם לצערי לא נערך כל דיון מהותי (ההתנהלות הייתה בכמה מיילים) והורה שהילדים יעברו למוסד שאינו חב"די...

המאבק המתמשך כבר כמה שנים לפני כן, נתן בי את אותותיו, הרגשתי שאני מותשת. ואז נזכרתי. מזה זמן ששמעתי על אפשרות הכתיבה באמצעות האגרות קודש, החלטתי שזה הזמן. וזו התשובה", אמרה.

"הסברתי לה שהתשובה בע' רעט מתייחסת ללימוד לישיבת חב"ד ולהמשיך וללכת בדרכי רבותינו נשיאינו ואיחולי הצלחה. תהיי רגועה. את תצליחי וילדיך ילמדו במוסדות חב"ד למרות פסה"ד.

נראה שאין לך ברירה אלא להגיש עירעור לבג"ץ. ובפרט לאור הנאמר בסיום העמוד: "צריך לעמוד בתוקף.. ובפרט שהתביעה תביעה הצודקת!!".
על ההמשך סיפרה האשה: למרות המכתב עדיין היו לי חרדות והחלטתי לכתוב שוב, בקשתי למעשה אישור למהלכי. התשובה שהתקבלה בכרך ג' ע' ת"כ, הייתה ברורה ביותר: "צריך להיות חזק בבטחונו בברכות צדיק ... ובלבד שלא יהי'ה נופל ברוחו... והעיקר (מכאן בתרגום לעברית), שיהא מונח אצלו בהחלט, שהרבי איתו, והוא יכול לסמוך עליו שהכל יהיה טוב.. וסוף סוף שיהיה בטוב הנראה והנגלה".

בהמשך כתבתי שוב והפעם התשובה התקבלה בכרך ח"י ע' ס"ז והבהירה את מה שיתרחש בבג"ץ: "כבר פסקו בבית דין של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהיה יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה".

המכתבים נסכו בי כוחות חדשים שלא יאומנו. בלילה לפני הדיון לא יכולתי להירדם. לקחתי את ספר התהילים והתחלתי לקרוא כשעיני דומעות ללא הרף. עמדתי מול תמונתו הקדושה של הרבי שליט"א מלך המשיח ואמרתי בתמימות "רבי אלו ילדיך, אני רוצה שיהיו חסידים ושלוחים שלך...".

הדיון למחרת היה מפליא. השופטים העירו לבית הדין הרבני הגדול, כיצד הם פסקו מבלי לקבל כל חוו"ד מקצועית לגבי המסגרת החינוכית הטובה לילד. ולכן הורו שעל הילדים להשאר במוסדות בהם למדו - חב"ד. ורק לאחר קבלת תסקיר מקצועי יש לדון מחדש.

חזרנו לבית הדין הגדול, שכעת זימן חוו"ד מקצועית שאכן הבהירה כי לטובת הילדים עליהם להמשיך במוסדות בהם למדו עד כה - חב"ד. לאחריה נערך דיון מחודש בו שינה את פסה"ד הקודם שלו. וביום ראשון השבוע התקבלה החלטה כדלהלן: "הילדים ישארו במסגרת בו הם לומדים בגן ובבית הספר מוסדות חב"ד בעיר", כלשונו הקדוש של הרבי שליט"א מלך המשיח "וסוף סוף שיהיה בטוב הנראה והנגלה".

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...