האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

האקדמיה לגאולה • הרב גיא קנטור

סיפור אישי

אתר הגאולה 915 צפיות 0

האקדמיה לגאולה • הרב גיא קנטור

האקדמיה לגאולה

״יש ייחודיות בדמותו של הרבי לעומת אחרים, כי הרבי הוא צדיק וכתב הכי הרבה ספרים בתורניות מאז בריאת העולם״. הרב קנטור איננו נרתע מאלו השוללים את התואר ״משיח״ מהרבי. הוא מדלג בין עולם האקדמיה והבידור ופועל ביתר שאת לקרב יהודים למשנתו של הרב מנחם מנדל שניאורסון. דיוקן

GK - 0002

בדירה קטנה בפתח תקווה בלב שכונה חרדית חסידית, מעטרות את קירות הבית תמונותיו של רבי מנחם מנדל שניאורסון. את מדפי ארונות הספרים, ממלאים בגאון ספרי קודש שנכתבו במרוצת השנים על ידי נשיאי תנועת חב״ד. גיא מבעלי הבית מבקש להראות לי את ה״קונטרס״־ חוברת לימוד שנכתבה וחולקה בידי הרבי מלובביץ׳. ״אלה הם הכתבים האחרונים שהרבי חילק במו ידיו ואני מוכר אותם בסכום של כחמשת אלפים שקל״ הוא מספר. בדירת משפחתו הוא מנהל את מטה המבצעים שלו להפצת גאולה ומשיח: ״העבודה עכשיו היא לא שלו אלא שלנו, לקבל פני משיח. נשיא דורנו משיח צדקנו״. הוא מכוון לדבריו של הרבי האחרון מחב״ד שטען בשנת תשנ״ב שכעת העבודה להבאת המשיח מונחת על כתפי החסידים ועם ישראל.

הרב גיא קנטור (33) נולד בשנת 1984 בעיר פתח תקווה למשפחה מהציונות הדתית. אביו נולד באוקראינה למשפחת צאצאים חסידית, אמו צברית. בתחילת שנות ה־90 החליט על תהליך התחזקות. הוא התעניין בספרי האמונה של הרב אבינר והאזין לקלטות של אמנון יצחק. קנטור התחנך במוסדותיה של הציונות הדתית. בכיתה ז׳ פנה לישיבת נחלים בראשות הרב וח״כ לשעבר יוסף באגד. הוא מבקש לציין תובנה על הציבור הציוני דתי, בכך שלרוב התלמידים אז לא היה את הידע של הזרם ממנו הם מגיעים. בישיבה הייתה נקודת המפנה בחייו כשפגש את הרב מאיר בוסטומצקי שלימד תניא בישיבה ״ דווקא העניין שהרבי הוא משיח, זה תפס אותי״ הוא מספר. ״ברגע שראיתי שיש אנשים רציניים שטענו שהרבי הוא משיח, אז אם יש אפשרות לבדוק את זה ולגלות שזה אכן הוא, אז ייגמרו לי הלבטים״. בכיתה ח', שנת 1998 ארז את מטלטליו ויצא לחודשיים לבית מדרשו של הרבי בניו יורק. לאחר ששב ארצה, חבש את סימן ההיכר עם הזרם המשיחי של התנועה. על הכיפה שחבש התנוסס הכיתוב: ״יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד״. הוא הסתובב במסדרונות הישיבה עם הכיפה, אולם הבגדים עדיין עטו את סימני החול. הלבוש החדש מטבעו משך את עיניהם של צוות הישיבה התיכונית ותלמידיה.

איך קיבלו את התדמית החדשה שלן? ״חברים הקרובים נשארו עד היום.״ ולגבי הצוות התינוכי. אין הוא עיכל את התלמיד החדש־ישן? היו מתנגדים, אחד מהם שם לי יד על הכתף ואמר לי הכל טוב ויפה אבל צריך להיזהר מהמשיחיות. מצד שני ראיתי שכולם קרובים לחב״ד. ברגע שהכנסתי לראש את הקטע של חב״ד ראיתי שכולם קשורים אליה. למדריך היה דולר שאביו קיבל מהרבי. רב אחר סיפר לי שאשתו ביקשה מהרבי ברכה לשידוך. ראיתי שבישיבה יש ספריית חב״ ד גדולה. הרב באגד שהיה אצל כל גדולי ישראלי בעולם, התמונה היחידה שמציצה מחלון המשרד שלו בין כל הגביעים והתעודות היא עם הרבי בעת חלוקת הדולרים ותמונה נוספת שהוא עומד בשביל שהרבי עובר ומוחא כפיים״.

לאחר כשמונה חודשים, לקראת סוף כיתה י' עזב לישיבה קטנה בקריות. שם שהה ושקד בלימודיו במשך כשנה וחצי. כשסיים עבר לשש שנים בישיבה בצפת. לאחר מכן היה ב״קבוצה״־ שנה בבית מדרשו של הרבי מליובאוויטש. כששב לארץ, נתמנה לשליח־מדריך בישיבה לחוזרים בתשובה ברחובות של הרב ערד שהוא בוגר נחלים. שם למד את ההסמכה לרבנות במסגרת חב״ד.

"אקדמיה ומשיח"

תנועת חב״ד לאחר ״היעלמות הרבי״ כלשונם, הותירה געגועים רבים בקרב החסידים למנהיגם הנערץ. פני החסידות השתנו לאחר ג' בתמוז תשנ״ד, התאריך שהפך לסמל ולמחלוקות בתנועה. אלפי יהודים התקרבו לתנועה והצטרפו אליה, זאת למרות שלא חוו את ההתוועדויות הרבות והמפגשים עם רבי מנחם מנדל שניאורסון בברוקלין. אותם חסידים חדשים מצרים על כך שלא פגשו את הרב מעולם. גיא הוא מאותם אלו שלא זכו לראות מקרוב את הרבי, פניו לא מסתירות את האכזבה. ״ בעיקר אז חשבתי איך זה היה לראות את הרבי בהיבט החזותי ולשמוע אותו. לשבת עם הרבי באחד על אחד בחדר ביחידות, לקבל ברכות.״ מצד שני הוא מתנחם בכן שהרבי מליובאוויטש דיבר על כך שיש לחיות את הזמן העכשווי: ״ יש מעלה ל״היעלם״ על הגלוי״ הוא בוחר להדגיש. ההערצה לרבי ולתנועתו איננה דבר שכיח במשפחת קנטור.

הטבילה הראשונה הייתה על ידי אחיו של גיא, אלעד. שעשה את צעדיו הראשונים בעולם המשיחי בשנת 1992. שנה זו הייתה אחד הרגעים המכוננים של התנועה. ברחבי הארץ התנוססו שלטים ועליהם הכתוב ״היכונו לביאת המשיח״. אלעד קנטור הוא כיום מנהל מכון מנדש המתמקד בהפצת ספרים ועלונים ברוח גאולה ומשיח. דרך זו נגזרת מדברי הרבי מליובאוויסש שסבר:״ שלימוד שני הדברים האלו זוהי הדרך הישרה לקרב את הגאולה״. בד בבד, המכון הוביל לאחרונה קמפיין שהתנוסס על גבי מכוניות ״עוד מעשה קטן והוא כאן״. המקום שאותו מנהל אחיו של קנטור הוא אחד המרכזיים בזרם המשיחי של התנועה. גיא חובר לעתים לאחיו ומעביר שיחות, תכניות ופרוייקטים של קירוב אנשים. למקום ייחוס משל עצמו, הוא חברת בת של האגודה למען הגאולה של הרב זמרוני ציק. האחרון היה מראשוני השליחים בארץ והוא הקים את בית חב״ד בבת ים בשנות השבעים ופן את קייטנות הקיץ של התנועה. בין היתר היה אחראי על מה שמכונה ״מבצעים״, פעולות יהודיות אותם ביקש הרבי להנפיח בארץ הקודש. הוא פעל להבאת המודעות של זמני הדלקת נרות שבת בבתי הקולנוע ובשלטי חוצות על אוטובוסים. גיא שאב השראה רבה מהרב זמרוני: ״הוא היה המנטור שלי״. כמו מוריו הרוחניים ואחיו,פנה קנטור לזרם המשיחי בחב״ד המאמין כי הרבי עדיין בחיים והוא מלך המשיח, שיוביל בסופו של דבר את עם ישראל לגאולה השלמה.

מדוע לא פנית לזרם המרכזי?

״בשנה שעברה הייתי בכנס של המשיחיסטים בכיכר רבין שהוביל אותו הרב זמרוני. הזרם המרכזי שאתה קורא לו אף פעם לא עשה כנס בסדר גודל שכזה. יש את אחד עשר החודשים מכ״ח ניסן שהתחילה תקופה חדשה שהרבי אמר שעשו ככל שביכולתכם ,גאולה ומשיח הם הדרך הישרה, קבלת פני משיח זו הדרך היחידה.״

הכניסה לחב״ד מבחינת גיא הייתה לא להישאר אך ורק חסיד שמניח תפילין לעוברים ושבים. בתחילה ערך קונטרס על שיחתו האחרונה של הרבי בחייו, חוברת שהפכה לרב מכר בקהילה של חב״ד, הספר מתמצת מקרוב את שיחותיו של הרבי בשנים תשנ״א ותשנ״ב. הוא החליט לפנות לאקדמיה, המקום אשר המושגים ״דתיות ורוחניות״ רחוקים שמים וארץ. הוא הבין שכדי לגרום לאנשים להבין שהרבי הוא משיח יש לעשות זאת דרך צינורות האקדמיה. ״ הרי להתוועדויות של בתי חבד מגיעים לא רק חבדניקים אלא גם אנשים שאינם חסידים. ברגע שהם רואים שפרופסור שזורם עם דעות חב״ד, אזי זה מקרב אותם״. הוא מוסיף גם ״שמבחינה תקשורתית, התקשורת לא פונה לחסידים נלהבים אלא לפרופסורים שהם עושים שירות טוב לחב״ד״. לאחר שהתקרב לאקדמיה, הוציא לאור את פרויקט ״האקדמיה מקבלת פני משיח״. בספר מובאים ראיונות ושיחות עם הפרופסורים יורם בילו ומשה חלמיש, וכן עם מספר חוקרים נוספים החוקרים את תנועת חב״ד דרך עיני האקדמיה. הספר מחולק לשני שערים, הראשון הוא ״האקדמיה בעיני החסידות״. בו מובאים שיחותיו של הרבי על דברי הזוהר, על כך שבשנה מסוימת תהיינה התגלות והתפתחות של החסידות והקבלה שהם העליונות והחוכמה התחתונה המדע. הרבי כפי שנכתב בספר, דיבר שבסמיכות לבעל שם טוב גילו את החשמל והטלפון. זה בד בד, החכמה התחתונה והעליונה משתקפים אחד עם השני, על פי הזוהר יש פה השתקפות של אחד עם השני. השער השני אלו מאמרים ורעיונות שערן לעיתון ׳בית משיח', בהם מצוינים דברים שנאמרו על ידי אקדמאים בראיונות ובכנסים שעולים בקנה אחד עם ספרי חב״ד.

מה מטרת הספר?

אותה המטרה של הפרוייקט, לקרב אנשים. כל החוקרים שחקרו את נושא המשיחיות, כולם סוברים בהיבט האקדמי כמו המשיחיסטים שמבינים מדברי הרבי שהוא המשיח ללא ספק. בדעה האקדמאית, משתמע מהרבי שהוא המשיח ושהעבודה עכשיו היא סביב העניין הזה שהוא יתגלה כמשיח. המסקנה שלהם שהרבי אומר את הדברים האלה. באופן אישי, חלק מהם הושפעו על חיי היום יום והם התחזקו בענייני תורה ומצוות וחלק בחבד. חלקם שרים ״יחי אדוננו״ בהתוועדויות.״

החדירה לאקדמיה והקשרים שיצר עם החוקרים במהלך השנים הביאה את גיא לשתף אותם בפעילויות של התנועה. הוא מזמין אותם לשבתונים והתוועדויות חסידיות. במשך כשנתיים ערך התוועדויות חסידיות בביתו של ד״ר אלון מחשובי החוקרים בתחום זה. ״אני רואה בחוקרים החדשים משפיעים בתורת חבד״. הוא יוזם ומוזמן לעתים לכנסים אקדמאים ובהם הוא מוסר עדכונים בדבר הנעשה בחצר החסידית. ״הערכים בויקיפדיה העוסקים בפולמוס המשיחיות בחב״ד שונו על ידי חוקרים ולא בידי אזרחים מהשורה״ הוא מספר. את חידושי האקדמיה בחקר החסידות הוא עורך לשונית ״אני הצינור של חב״ד לאקדמיה״, כך הוא מגדיר עצמו. הוא רואה בכך ערך נוסף לפעילות הרגילה של הנחת תפילין ומבצעי המצוות.

כמו באקדמיה, לגיא חשוב גם להתחכך עם מפורסמים ולהפיץ את בשורת הגאולה של חב״ד בקרב מובילי דעה. אחד מהם הוא עו״ד יורם שפטל הידוע בסגנונו הדעתני והנחרץ. אמו של קנטור היא אחיינית של פנחס אפשטיין־העד הראשון במשפט דמאניוק, בו התפרסם שפטל לראשונה. קנטור מכניס את שפטל תחת אותה קורת גג אחת עם אנשי האקדמיה. ״שפטל הוא כמו אנשי האקדמיה. הוא מושג בפני עצמו. אני מעריך את שפטל כאיש אמת ואדם חכם שיודע לבטא עצמו בצורה ברורה וחדה." ביום השואה לפני שנים אחדות נכח גיא באולם שרת יחד עם אמו. יורם שפטל היה בין אנשי הפאנל. בסיומו ניגש גיא לשפטל, שניהם שוחחו על עניין המשיחיות בחב״ד. שפטל עצמו, חסיד של הרמב״ם, לכן גיא בחר לשוחח אתו בנושא זה דרך עיניו של מי שמכונה ״הנשר הגדול־'. שפטל התבטא ברדיו לפני מספר שנים שבהיסטוריה היו משיחי שקר וגם הרמב״ם מזהיר מפניהם, אז לכן אותם חסידים שוטים של הרבי מלובביץ' שיזהרו בדבריהם. בעקבות האמרה, לגיא היה חשוב להעביר לו את הנקודה שהרמב״ם נתן סימנים לזיהוי משיח, ״מי שהיה ראוי להיות משיח או אפילו בחזקתו ובסוף הוא לא משיח זה לא הופך אותו למשיח שקר, אלא הרי הוא ככל מלכי בית דוד הכשרים.״

הרי אתם חושבים שהרבי הוא משיח? ״כן...אבל גם לפי שפטל, אם הוא לא נכנס לעומק העניין ולא בדק אם הרבי כן משיח או לאו. אז אם הוא לא משיח על פי שפטל, אזי חלילה זה לא הופך אותו למשיח שקר, אלא הרי הוא ככל מלכי בית דוד הכשרים. בהתחלה הוא ניסה לענות איזה משהו ואחר כך הוא קיבל את זה.״

בנקודה הזו בעצם אתה מקבל את זה שהרבי לא משיח? ״לא מקבל את זה. הבאתי לו את הספר ״יש נביא בישראל״ שמסביר שהרבי נביא ומשיח. כמובן שאני בדיעה שהרבי משיח וזה כל העבודה שלי בחיים להפיץ זאת ולהסביר את זה ולכתוב על זה ספרים ולהיפגש עם כל האנשים שהוזכרו כולל שפטל עצמו. הרחקתי אותו (שפטל) קצת מהאנטי ואמרתי לו שלפי דעתו שהוא אומר שהרבי לא משיח, זה לא או שאתה משיח או שאתה משיח שקר, אלא או שאתה משיח או שאתה ככל מלכי בית דוד הכשרים. חסידי חב״ד לא צריכים להיזהר בדבריהם. שפטל לא קיבל את זה שהרבי משיח, אלא שחסידי חב״ד לא צריכים להיזהר בדבריהם ולא צריכים להיזהר ממשיחיות שקר כי בכל אופן אין כאן שום קשר למשיחיות שקר.״

העבודה של גיא ב״שירות הרבי״ לא מסתכמת באקדמיה. הוא היה מעורב בכתיבתם של שני סרטים של תנועת הנוער ״צבאות השם״ שאחראית על פעילות הילדים בחב״ד. באחד הסרטים ״מקום בטוח״ שיחקו יגאל עדיקא ונתן נתנזון. בשנת 2006 החליט לפעול באופן עצמאי ויצר את המחזמר החסידי הראשון בארץ אותו ביים, הפיק ואף שיחק. במסגרת עבודתו במחזמר שיתף פעולה עם בן זיידמן, ארנון אופיר ומוטי בן ישי. ״עשיתי את זה עם האקדמאים ועכשיו עם אנשי אמנות ותקשורת, זו עוד דרך לכבוש את העולם אל הרבי״ הוא אומר. עם הזמן, הוא עומד בקשר עם אנשי הבידור, מחזק אותם דרך הנחת תפילין והצצה לספרי יהדות. על פניו זה מוזר לראות אדם החובש מגבעת שזקנו הוא סמל ההיכר שלו מתרוצץ על הבמות ברחבי הארץ. הוא למד משחק אצל חנוך רעים שזכה להניח תפילין בפעם הראשונה בחייו בעת המפגש עם גיא. באותה השנה הוסמך לרבנות.

איך רב הופך להיות שחקן?

״הרבי לימד אותנו שהמטרה ש״הייתה לה׳ המלוכה״, שצריך להפוך את הארץ, לדאוג ליהודים שאינם שומרי תורה מצוות בכלים ובשפתם שלהם. מה שעושים כמו כל שליח שחלק מהם יכלו להיות ראשי כוייללים וישיבות. אבל הם הולכים ומחלקים שלגונים לילדים בתהלוכות ל״ג בעומר, כי אם צריך לחזק את היהודים אז זה המצב. אני פשוט עושה את הדברים ותוך כדי משתלם במה שצריך. בימים אלו אני כותב הצגה על הבעל שם טוב לל״ג בעומר עם מפיקים חב״דים ונחשפים אליהם ילדים לא דתיים.״

גיא כבר מביט קדימה, בחודש החגים האחרון יצא להוליווד על מנת לראות מקרוב כיצד מתנהלת תעשיית הסרטים על מנת ללמוד מקרוב. ״הפרוייקט הבא שלי זה לעשות קליפים ל״יוטיוב״ בשפה האנגלית. אני רוצה וחושב שזה יהיה אוניברסלי ויתפוס מיליוני צפיות. אני מתחקה אחרי כל העולם הזה״. כמו כן, נפגש בלוס אנג׳לס עם ידוענים יהודים כדי להציע להם לפתוח את שערי המחזמר גם ליהודי ארה״ב. לאחר ביקורו בהוליווד עלתה בראשו המחשבה לפתוח שם בית חב״ד מקומי. ״שמעתי על כוכבים שמתקרבים לקבלה והסיינטולוגיה כמו טום קרח, אז זה נתן לי השראה לפתוח בית חב״ד בשדרת הכוכבים״. לפני כשלוש שנים הצטרף קנטור לפעילותה של חב״ד בשכונת פלורנטין התל אביבית, תחת המטריה של ניר גבריאל השליח המקומי. למרות התדמית המיוחסת למקום, ישנה התעוררות רבה מבחינה רוחנית. ״אנשים מגיעים לשיעורי תורה והתוועדויות ושבתות, לעשות את השליחות שם זה מיוחד״. בשכונה מתגוררים שני בניו של הבמאי חיים בוזגלו, איתי וינון וכיום הם חלק בלתי נפרד מהקהילה. ההצלחה מבחינת גיא ושותפיו למקום איננה מסתכמת בכך. הסיפור החזק מבחינתו שהתרחש בשכונה התל אביבית כששני ברמנים לקחו על עצמם את ניהול המקום למשך שבוע בעקבות היעדרותו של השליח. ״התקופה שבה השליח עזב הייתה שהיה קושי למצוא מניין בשבתות. הוא השאיר להם את המפתח ואמר להם שאם יהיה מישהו שירצה להתפלל ביחידות אז לפתוח לו את הדלת״. אף אחד לא ציפה למה שהתרחש לאחר מכן, דווקא אותם שני חבר״ה תל אביבים נטולי הכיפה החיו את המקום והשבת הייתה גדושה לא רק במניין אנשים אלא בסעודות שבת כהלכתם. גיא סובר שזה נובע משני שלבים בתהליך שהתווה להם הרבי מליובאוויטש. ״הרבי דיבר שיש שתי דרגות להשפיע על אנשים להתקרב ליהדות. השלב הראשון שמגיע רב לאנשים לא דתיים ומשפיע עליהם מלמעלה למטה ומלמד אותם דברים שהם לא ידעו. השלב השני הוא האמיתי, העצמי, לגלות שכל אחד בעצם זה נמצא אצלו(היהדות, הנשמה, התורה החסידות והמשיח) רק צריך להצית אותו. ואז הוא בסגנון שלו, בסגנון של פלורנטין עם הראסטות והכל הוא משפריץ את היהדות, האלוקות והתורה. שהוא עושה כך, זה יותר חזק ואמיתי מאשר שהרב מבקש ממנו לדקלם״.

מה המסר שלך לאלו ששוללים את היותו של הרבי כמשיח? ״ישנה הלכה בגמרא שכל רב בקיא בתחומים מסוימים. חב״ד בקיאים בנושאי משיח וגאולה. אני מאוד שכלי והוצאתי יותר מחמישה ספרים בתורת הרבי ובנושא גאולה ומשיח ועם אקדמאים. אני מתעסק עם שכל ושהרבי משיח. לא פגשתי בן אדם שהגה בנושא, חקר אותו ואמר שהרבי לא משיח ויש לו הוכחות. הרבי כתב על עצמו שהוא מזרע דוד המלך, אחד התנאים למשיח״. לגבי אלו ששוללים ומזלזלים, גיא בוחר להשיב: ״שיגידו סברות ואז יהיה אפשר להתעמת איתם״. 

GK - 0001

 

GK - 0002

GK - 0003.1GK - 0004

GK - 0005

GK - 0006

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...