האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

בזה - אני מאמין במאה אחוז!

סיפור אישי

מערכת האתר 2265 צפיות 0

בזה - אני מאמין במאה אחוז!

אחד הגולשים שלח סיפור מיוחד במינו למערכת האתר. במהלך חיפושים לקניית דירה בבת-ים עיר הגאולה, פגש י' במתווך דירות עם סיפור מיוחד. בעת שהותו במשרד המתווך, עורר י' על החשיבות של כתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח וציות להוראותיו הק'. י' סיפר למתווך על ההוראה המיוחדת של הרבי שליט"א מלך המשיח להוסיף בבניין בשנת תשמ"ט. 

י' סיפר למתווך שמי שציית להוראה זו, הרוויח בכפלי כפליים, בעקבות גל העליה מרוסיה אותו חזה הרבי שליט"א מלך המשיח. לאחר שהגיעו העולים מברית המועצות, בעקבות נפילת מסך הברזל, היה צורך בפתרונות דיור למאות אלפי יהודים. מחירי הדירות זינקו וכל מי שהקדים לבנות - זכה. 

המתווך, שאך לפני רגעים ספורים עורר שאלות בדבר האמונה בחיי העולם הבא ובעוד עיקרים באמונה היהודית, התרגש מאד למשמע דברים אלו. 

הוא נעמד מלוא קומתו, שלף פתק קטן קרוע וישן מכסאו והגישו לי'. הוא ציין שהוא נושא את פיסת נייר זו כבר משנת תשמ"ט. השותף של המתווך עזב את עיסוקו וניגש לראות גם הוא מה כתוב בפתק. 

י' המשתומם, לא האמין למראה עיניו. כשפתח את קיפולי הדף המרופט והמצהיב נוכח לראות שאין זה אלא מכתב ממחנה ישראל! איגרת זו נשלחה למתווך בעקבות קיום ההוראה להוסיף בבניין בשנת תשמ"ט!

המתווך, סיפר שבעת שהותו בניו-יורק הציע לו מכר שיבוא לחלוקת דולרים ב-770. המתווך לא ידע כלל על הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לבנות בניינים של תורה תפילה וצדקה והשיח לתומו לאחד המזכירים שהוא הולך לרכוש נכס בארה"ק. 

המזכיר שמח למשמע דברים אלו והודיע לו שבמקום לקבל דולר אחד מהרבי שליט"א מלך המשיח, הוא יקבל 100 דולר! כידוע, הרבי שליט"א מלך המשיח ציווה למסור 100 דולר כהשתתפות בבנייה. 

ואכן, כפי שניתן לראות בתצלום האיגרת, המתווך קיבל המחאה בסך 100 דולר. הוא גם החליט לשאת עמו את המכתב כסגולה להצלחה בכל עסקיו. 

המתווך אמר שהוא לא יודע מה בדבר עולם הבא וכו' אבל הוא בהחלט יודע כמה חשוב לציית להוראות הרבי שליט"א מלך המשיח ובזה הוא מאמין בלי צל של פקפוק!

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...