הוצאה לאור

הוצאה לאור / אתר הגאולה - כ"ו אייר התשע"ו, 10:04

פרשת במדבר - אחדות ישראל

הרבי שליט"א מלך המשיח ציין בשנת תשמ"ו את פרשת במדבר לפני חג השבועות כזמן מיוחד לאחדות ישראל וביקש "בקשה נפשית" הרב ליאור מלכה שלח אמרות רבותינו נשיאינו בעניין אהבת ישראל.

הוצאה לאור / מערכת האתר - כ"ד אייר התשע"ו, 19:11

קטלוג שבועות של מרכז ההפצה 'ממש'

קטלוג שבועות של מרכז ההפצה 'ממש' במסגרת הפעילות להכנת העולם לקבלת פני משיח, נערכים בכל רחבי תבל למבצעי חג השבועות, ובראשם לקיים את הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א להביא יהודים רבים ככל האפשר ובפרט את ילדי ישראל ה"ערבים" לשמיעת עשרת הדברות בבתי הכנסת.

הוצאה לאור / מערכת האתר - כ"ג אייר התשע"ו, 08:44

רשימת הנציגים לרכישת ספר המאמרים ר"ח

לפני כשבוע יצא לאור הכרך מספר 24 בסדרה הפופולארית של מאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על סדר פרשיות התורה והמועדים, והוא ספר המאמרים ראש חודש. בספר עב הכרס, חמישים ושבעה מאמרים השייכים לשבת ערב ראש חודש ("מחר חודש") ולראש חודש. להלן רשימת הנציגים

הוצאה לאור / מערכת האתר - ט"ז אייר התשע"ו, 17:15

הופיע: ספר המאמרים ראש חודש

היום (ג') יצא ממכבש הדפוס כרך מספר 24 בסדרה הפופולארית של מאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על סדר פרשיות התורה והמועדים, והוא ספר המאמרים ראש חודש. בימים אלו מופץ הספר ברחבי אה"ק ובניו יורק, ובקרוב נפרסם אי"ה את רשימת הנציגים.

הוצאה לאור / מערכת האתר - ט"ו אייר התשע"ו, 10:46

הופיע: מהדורה נוספת לביטאון הפנסאים

לאחר שרבבת מגזינים של "הפנסאים" הופצו לקראת י"א ניסן, והתקבלו בשמחה ובהתלהבות רבה על-ידי חסידים ואנשי מעשה ברחבי העולם, הוחלט ב'ממש' להוציא בטאון נוסף ומהודר לקראת פסח-שני ול"ג בעומר, הגדוש בכתבות, מאמרים והגיגים לדור השביעי. לקריאת הביטאון

הוצאה לאור / מערכת האתר - י"א אייר התשע"ו, 17:46

ועד חיילי בית דוד: אווירתה של ליובאוויטש

לקראת יום הש"ק פרשת אמור (בארה"ק בהר) הננו להוציא לאור את הקובץ אווירתה של ליובאוויטש", ובו: • למה צריך לתבוע את הגאולה? קטע משיחת פסח שני תשד"מ • ליובאוויטש שבליובאוויטש: תיעוד מרתק מחיי התמימים ומהאווירה המיוחדת בתומכי תמימים שבליובאוויטש • הוספה מיוחדת - יומן מי"ג־י"ט אייר תשי"ב.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - י"א אייר התשע"ו, 13:32

הערות התמימים ואנ"ש 770 י"ג אייר

לקראת יום י"ג אייר, יום היא"צ של הרב ישראל אריה לייב, אחיו של יבלט"א הרבי שליט"א מלך המשיח, יוצאת לאור חוברת "הערות התמימים ואנ"ש" המוגשת כאן לפניכם לקריאה, עיון ו/או הורדה בפורמט PDF

הוצאה לאור / מערכת האתר - י' אייר התשע"ו, 16:31

הופיע: מהדורה נוספת לביטאון הפנסאים

לאחר שרבבת מגזינים של "הפנסאים" הופצו לקראת י"א ניסן, והתקבלו בשמחה ובהתלהבות רבה על-ידי חסידים ואנשי מעשה ברחבי העולם, הוחלט ב'ממש' להוציא בטאון נוסף ומהודר לקראת פסח-שני ול"ג בעומר, הגדוש בכתבות, מאמרים והגיגים לדור השביעי.

הוצאה לאור / מערכת האתר - ד' אייר התשע"ו, 21:01

ועד חיילי בית דוד: קדש עצמך

בקשר עם ש"פ קדושים (בא"י: אמור) הננו להוציא לאור קובץ מיוחד "קדש עצמך" אודות מעלת האתכפיא ושלילת התאווה, וכידוע פסק אדה"ז שזוהי מצוה מדאורייתא, ועל כן מובן שלנו - חסידי חב"ד־ליובאוויטש ההולכים בעקבותיו - צריכה להיות חביבות יתירה לענין זה וכנראה בחוש. להורדת הקובץ

הוצאה לאור / מערכת האתר - א' אייר התשע"ו, 19:56

מרכז 'ממש': הכנות שיא לל"ג בעומר

כבר לפני פסח החלו ההכנות הקדחתניות במשרדי 'ממש' בכדי לספק למאות השלוחים ומארגני התהלוכות את הדרוש והנצרך לתהלוכה חדורה בשליחות היחידה. ניתן להשיג כובעים, ספרונים של צבאות ה', אפודות ניילון, דגלים, פרסים, הפתעות ושלטים הקוראות לילדי ישראל ללכת בדרכו של התנא האלוקי, ולהרבות במצוות ומעשים את טובים בכדי להחיש את את התגלותו המושלמת של נשיא דורנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לפרטים

הוצאה לאור / מערכת האתר - ל' ניסן התשע"ו, 10:42

הדפסה מחודשת של לקוטי תורה!

לאחר שבמשך עשור שלא היה ניתן להשיג את הספר 'לקוטי תורה', הספר הודפס מחדש במהדורה מפוארת עם תיקונים והוספות. לפרטים נוספים

הוצאה לאור / מערכת האתר - ל' ניסן התשע"ו, 08:57

חדש: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשכ"ח

לקראת ש"פ אחרי (באה"ק: קדושים), מבה"ח וער"ח אייר, הוציאו לאור "המכון להפצת תורתו של משיח" מאמר דא"ח מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשכ"ח – הנחה בלתי מוגה, תדפיס מתוך ״ספר המאמרים ראש חודש״ שמכינים עתה לדפוס. בהוצאה זו נדפסה ההנחה של המאמר כפי שנאמר בעת ההתוועדות (הכוללת פרטים נוספים שאינם מופיעים במהדורה המוגהת).

הוצאה לאור / מערכת האתר - כ"ז ניסן התשע"ו, 09:35

ועד חיילי בית דוד: מבקש לפי כחן

בעומדנו לאחר חצי יובל שנים מה"שיחה הידועה" דכ"ח ניסן תנש"א בה זעק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "טוט אלץ וואס איר קענט און זעט אַ ראָ פברענגען משיח'ן תיכף ומיד ממש" - אשר אמנם לב מי לא ירעד למשמע תביעתו של נשיא ישראל הזועק ותובע מחסידיו לא לנוח ולא ולשקוט עד ההתגלות, אך כיון ש"כלה קייץ עובר חורף ואנחנו לא נושענו אבל מצד השני ההרגל עושה את שלו. ויש מקום לחשש אשר יתיישן הדבר" - הננו להוציא לאור קובץ "מבקש לפי כחן" שמטרתו לעורר את לבבות אחינו החסידים לפעולה עקשנית בשליחות היחידה "קבלת פני משיח צדקנו" מתוך חיות ושטורעם מחודש.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - ט' ניסן התשע"ו, 13:39

מאמרי דא"ח על פרק קט"ו בתהלים

לקראת י"א ניסן הבעל"ט, יום הולדת הקט"ו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" שני מאמרי דא"ח מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - ד"ה יהי' ה' אלקינו עמנו דשמח"ת תשמ"ה ודט"ו תמוז תשמ"ו - המבארים פסוקים מהקאפיטל החדש אותו יתחילו לומר החל מי"א ניסן.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - ט' ניסן התשע"ו, 13:17

"פנסאים" – ביטאון חדש למשיח

"פנסאים" – ביטאון חדש להגברה האמונה והעשייה. ב'ממש' לא שוקטים לרגע והוציאו לקראת י"א ניסן מגזין חדש ומרהיב עינים. שלושים וששה עמודים גדושים בתוכן איכותי, חסידי ומרחיב אופקים המהווים בימה להתחדשות והתגברות של עשייה ממשית להבאת הגאולה האמיתית והשלמה ולפעול ההתגלות בפועל בעולם.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - ו' ניסן התשע"ו, 17:17

הוצאה שניה של ספר המאמרים ויקרא

לאחר תקופה ארוכה שבה ספר המאמרים ויקרא (הספר הראשון בסדרה הפופולארית של מאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ע"ס פרשיות התורה והמועדים) אזל מהשוק, הופיע היום (ד') הספר בהוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות. בספר נתקנו כמה מטעויות הדפוס שנפלו בהוצאה הקודמת, וכן נפתחו עוד ראשי תיבות ונוספו מראי מקומות וכו'.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - ב' ניסן התשע"ו, 22:04

י"ל הפלקט המפואר של פרק קט"ו

כמידי שנה מפיק ומוציא לאור הרב רחמים נמני, יו"ר הארגון 'אור תורה וחסד', פלקט מהודר עם פרק התהלים החדש של הרבי מלך המשיח שליט"א יחד עם פירושים ופניני גאולה, אותו מתחילים להגיד בי"א ניסן יום הולדתו של הרבי. הפרק מופץ ברבבות עותקים ברחבי תבל, ומחולק בכינוס השנתי לישראלים המתקיים מידי שנה בארגונו של הרבי נמני ב-770 בית מדרשו של הרבי מלך המשיח שליט"א. לתועלת הגולשים מובא הפלקט להורדה חינם. כמו-כן ניתן להזמינו ב'ממש': 07735123770