הוצאה לאור

הוצאה לאור / אתר הגאולה - י"א אייר התשע"ו, 13:32

הערות התמימים ואנ"ש 770 י"ג אייר

לקראת יום י"ג אייר, יום היא"צ של הרב ישראל אריה לייב, אחיו של יבלט"א הרבי שליט"א מלך המשיח, יוצאת לאור חוברת "הערות התמימים ואנ"ש" המוגשת כאן לפניכם לקריאה, עיון ו/או הורדה בפורמט PDF

הוצאה לאור / מערכת האתר - י' אייר התשע"ו, 16:31

הופיע: מהדורה נוספת לביטאון הפנסאים

לאחר שרבבת מגזינים של "הפנסאים" הופצו לקראת י"א ניסן, והתקבלו בשמחה ובהתלהבות רבה על-ידי חסידים ואנשי מעשה ברחבי העולם, הוחלט ב'ממש' להוציא בטאון נוסף ומהודר לקראת פסח-שני ול"ג בעומר, הגדוש בכתבות, מאמרים והגיגים לדור השביעי.

הוצאה לאור / מערכת האתר - ד' אייר התשע"ו, 21:01

ועד חיילי בית דוד: קדש עצמך

בקשר עם ש"פ קדושים (בא"י: אמור) הננו להוציא לאור קובץ מיוחד "קדש עצמך" אודות מעלת האתכפיא ושלילת התאווה, וכידוע פסק אדה"ז שזוהי מצוה מדאורייתא, ועל כן מובן שלנו - חסידי חב"ד־ליובאוויטש ההולכים בעקבותיו - צריכה להיות חביבות יתירה לענין זה וכנראה בחוש. להורדת הקובץ

הוצאה לאור / מערכת האתר - א' אייר התשע"ו, 19:56

מרכז 'ממש': הכנות שיא לל"ג בעומר

כבר לפני פסח החלו ההכנות הקדחתניות במשרדי 'ממש' בכדי לספק למאות השלוחים ומארגני התהלוכות את הדרוש והנצרך לתהלוכה חדורה בשליחות היחידה. ניתן להשיג כובעים, ספרונים של צבאות ה', אפודות ניילון, דגלים, פרסים, הפתעות ושלטים הקוראות לילדי ישראל ללכת בדרכו של התנא האלוקי, ולהרבות במצוות ומעשים את טובים בכדי להחיש את את התגלותו המושלמת של נשיא דורנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לפרטים

הוצאה לאור / מערכת האתר - ל' ניסן התשע"ו, 10:42

הדפסה מחודשת של לקוטי תורה!

לאחר שבמשך עשור שלא היה ניתן להשיג את הספר 'לקוטי תורה', הספר הודפס מחדש במהדורה מפוארת עם תיקונים והוספות. לפרטים נוספים

הוצאה לאור / מערכת האתר - ל' ניסן התשע"ו, 08:57

חדש: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשכ"ח

לקראת ש"פ אחרי (באה"ק: קדושים), מבה"ח וער"ח אייר, הוציאו לאור "המכון להפצת תורתו של משיח" מאמר דא"ח מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשכ"ח – הנחה בלתי מוגה, תדפיס מתוך ״ספר המאמרים ראש חודש״ שמכינים עתה לדפוס. בהוצאה זו נדפסה ההנחה של המאמר כפי שנאמר בעת ההתוועדות (הכוללת פרטים נוספים שאינם מופיעים במהדורה המוגהת).

הוצאה לאור / מערכת האתר - כ"ז ניסן התשע"ו, 09:35

ועד חיילי בית דוד: מבקש לפי כחן

בעומדנו לאחר חצי יובל שנים מה"שיחה הידועה" דכ"ח ניסן תנש"א בה זעק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "טוט אלץ וואס איר קענט און זעט אַ ראָ פברענגען משיח'ן תיכף ומיד ממש" - אשר אמנם לב מי לא ירעד למשמע תביעתו של נשיא ישראל הזועק ותובע מחסידיו לא לנוח ולא ולשקוט עד ההתגלות, אך כיון ש"כלה קייץ עובר חורף ואנחנו לא נושענו אבל מצד השני ההרגל עושה את שלו. ויש מקום לחשש אשר יתיישן הדבר" - הננו להוציא לאור קובץ "מבקש לפי כחן" שמטרתו לעורר את לבבות אחינו החסידים לפעולה עקשנית בשליחות היחידה "קבלת פני משיח צדקנו" מתוך חיות ושטורעם מחודש.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - ט' ניסן התשע"ו, 13:39

מאמרי דא"ח על פרק קט"ו בתהלים

לקראת י"א ניסן הבעל"ט, יום הולדת הקט"ו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" שני מאמרי דא"ח מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - ד"ה יהי' ה' אלקינו עמנו דשמח"ת תשמ"ה ודט"ו תמוז תשמ"ו - המבארים פסוקים מהקאפיטל החדש אותו יתחילו לומר החל מי"א ניסן.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - ט' ניסן התשע"ו, 13:17

"פנסאים" – ביטאון חדש למשיח

"פנסאים" – ביטאון חדש להגברה האמונה והעשייה. ב'ממש' לא שוקטים לרגע והוציאו לקראת י"א ניסן מגזין חדש ומרהיב עינים. שלושים וששה עמודים גדושים בתוכן איכותי, חסידי ומרחיב אופקים המהווים בימה להתחדשות והתגברות של עשייה ממשית להבאת הגאולה האמיתית והשלמה ולפעול ההתגלות בפועל בעולם.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - ו' ניסן התשע"ו, 17:17

הוצאה שניה של ספר המאמרים ויקרא

לאחר תקופה ארוכה שבה ספר המאמרים ויקרא (הספר הראשון בסדרה הפופולארית של מאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ע"ס פרשיות התורה והמועדים) אזל מהשוק, הופיע היום (ד') הספר בהוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות. בספר נתקנו כמה מטעויות הדפוס שנפלו בהוצאה הקודמת, וכן נפתחו עוד ראשי תיבות ונוספו מראי מקומות וכו'.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - ב' ניסן התשע"ו, 22:04

י"ל הפלקט המפואר של פרק קט"ו

כמידי שנה מפיק ומוציא לאור הרב רחמים נמני, יו"ר הארגון 'אור תורה וחסד', פלקט מהודר עם פרק התהלים החדש של הרבי מלך המשיח שליט"א יחד עם פירושים ופניני גאולה, אותו מתחילים להגיד בי"א ניסן יום הולדתו של הרבי. הפרק מופץ ברבבות עותקים ברחבי תבל, ומחולק בכינוס השנתי לישראלים המתקיים מידי שנה בארגונו של הרבי נמני ב-770 בית מדרשו של הרבי מלך המשיח שליט"א. לתועלת הגולשים מובא הפלקט להורדה חינם. כמו-כן ניתן להזמינו ב'ממש': 07735123770

הוצאה לאור / מערכת האתר - כ"ח אדר ב' התשע"ו, 10:51

ועד חיילי בית דוד: אין מלך בלא עם

בקשר עם יום ב' ניסן הבע"ל, 28 שנים מאז אמירת השיחה הידועה אודות חשיבות ההכרזה "יחי המלך", המוסיפה חיים במלך, הננו להגיש את הקובץ "אין מלך בלא עם" ובו: • "ההכתרה - יחי המלך" • מכתב אותנטי מהימים שלאחר השיחה של ב' ניסן תשמ"ח • תבוא עת שיהיה הזמן גרמא - היוזמה של הרה"ח בן ציון שמטוב, בשנת השבעים, לעשות שטורעם מיוחד בלימוד מצוות מינוי מלך • יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הוצאה לאור / אתר הגאולה - כ"ו אדר ב' התשע"ו, 13:23

הפסח הזה הוא לא יירדם

הגדה חדשה לילדים לפסח, השינוי שהילדים צריכים בשביל לא לישון עוד לפני האפיקומן, בהוצאת ממש ממש.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - כ"ו אדר ב' התשע"ו, 10:20

מוצרי חינוך לפסח של גאולה ב"ממש"

הוצאה לאור ממש נכנסה השנה למוצרי "ממש לגני", הפקות מוצרים לחינוך הגיל הרך. לקראת חג הפסח, הפיקו ממ"ש מספר מוצרים מרהיבים לילדי הגנים. תמונות וקטלוג, וכניסה לאתר המכירות החדש של ממש בכתבה.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - י"ח אדר ב' התשע"ו, 19:02

מנהגי פסח של מלך המשיח שליט"א

שלושים יום לפני החג, מתחילים ללמוד את הלכות החג. פסח זה החג עם הכי הרבה הלכות מנהגים חומרות וכו' שונים מקהילה לקהילה, וממשפחה למשפחה. בספר זה לוקטו מנהגי הרבי שליט"א מלך המשיח לליל הסדר ולחג הפסח.

הוצאה לאור / אתר הגאולה - י' אדר ב' התשע"ו, 23:14

בשורת הגאולה באלבום חדש

הרב אבישי איפרגון ראש ישיבת כפר סבא, שהוא גם חוקר צבאי מומחה לעניני צבאות ערב, בהוצאה של אלבום מהודר לחיזוק האמונה והביטחון בעם ישראל, מראה איך הכל התהפך לטובה וממשיך להיות טוב וטוב יותר בהמשך לנבואות הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח מאז שנת תנש"א. מעוגן במספרים וניתוחים ריאליים, מעוצב ומעוטר בתמונות מרהיבות, ספר שכדאי להביא אותו כמתנה לכל יהודי שיש לו חששות על מה יהיה ואיך יהיה כאן ועכשיו.

הוצאה לאור / מערכת האתר - ג' אדר ב' התשע"ו, 19:07

הפתעה בקונגרס: ספר המאמרים פורים שזה עתה יצא לאור

היום (א') יצא ממכבש הדפוס ספר המאמרים פורים, והוא כרך ה-23 בסדרת מאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על פרשיות התורה והמועדים. הספר יימכר הערב בקונגרס משיח באה"ק המתקיים בראשון לציון, ובימים הקרובים יגיע אי"ה לקהילות חב"ד ברחבי ארץ הקודש.

הוצאה לאור / מערכת האתר - ג' אדר ב' התשע"ו, 18:55

'ממש': הפצה נרחבת למגילה האמנותית והגאולתית

בימים אלה מופצת אל כל מדינות המלך המגילת-אסתר האמנותית, שנעשתה בשיתוף פעולה מיוחד עם אמני 'מלכות וקסברגר'. בנוסף למגילה ולתמונות, הובאו פנינים מתורתו של הרבי מלך המשיח שליט"א על פורים, מנהגי קריאת המגילה, מצוות החג וסיפורו של חג הפורים. לפרטים והזמנות: 077-5123-770