האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

סדרת דברי משיח מתעתדת לכלול את כל השיחות

הוצאה לאור

מערכת האתר 202 צפיות 0

סדרת דברי משיח מתעתדת לכלול את כל השיחות

סדרת דברי משיח מתעתדת לכלול את כל השיחות והמאמרים הבלתי מוגהים שנאמרו על ידי הרבי מלך המשיח שליט"א במהלך השנים. הסדרה נערכת ויוצאת על ידי המכון להפצת תורתו של משיח ונקראת בשם זה על יסוד הראשי תיבות שנתן הרבי לשנת תשד"מ[1]. ספרי הסדרה מודפסים בסדר כרונולוגי הפוך, כאשר הכרכים הראשונים שהודפסו הינם משנת תשנ"ב וממשיכים לתנש"א ומצפים להגיע לשנת תש"י.

עם התחלת ההוצאה לאור בחודש תשרי תשע"ז, הודיע המכון כי בכוונתו להוציא לאור ספר נוסף כל שלושה חודשים - לכל הפחות.

החל מחודש תשרי תשע"ז, החל המכון להפצת תורתו של משיח להוציא סדרת ספרים הנקראת בשם 'דברי משיח', והיא כוללת את כל תורת הרבי הלא־מוגהת החל מהשיחות, המאמרים, הרשימות-דברים בעת חלוקת הדולרים[2] והיחידויות[3] (וכיו"ב) וכן יומן מפורט מהנעשה ב"בית חיינו" מידי יום ביומו[4] על פי סדר השנים, - כל כרך בסדרה זו מכיל חומר רב שלא נתפרסם מעולם, או שהי' נגיש רק לאספנים בודדים ונחשף בסדרה זו לקהל הרחב.

סדרת דברי משיח נדפסת בלשון הקודש, וכהוספה, מובא בסוף הספר הנחות מהשיחות בשפת האידיש - תמליל מסרט ההקלטה של השיחות שנאמרו בימי החול, הנחות אלו לא עברו עריכה משמעותית מלבד הוספת פיסוק וחלוקה לקטעים, בד"כ ע"פ השוואה להנחה הערוכה בלשון הקודש[5].

החל משנת תשע"ח המכון החל להוציא תדפיסים מתוך הספר שבעז"ה יצא לאור בשנה שלאחר מכן. בתדפיס מופיעה מאמר, שיחה, יומן ור"ד של אותו השבוע בו יוצא הקובץ.

נכון לחודש סיון תש"פ יצאו לאור ע"י המכון בסדרה זו שבעה עשר כרכים, הכוללים שיחות מהשנים תשמ"ט עד תשנ"ב.

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...