האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חדש מהדפוס: דברי משיח תשמ"ט חלק א'.

הוצאה לאור

אתר הגאולה 90 צפיות 0

חדש מהדפוס: דברי משיח תשמ"ט חלק א'.

'דברי משיח' תשמ"ט חלק ראשון

לכבוד חג הגאולה י"ב תמוז הופיע ממכבש הדפוס כרך הראשון מדברי משיח תשמ"ט, והוא כרך הי"ד בסדרה.

הספר מכיל שיחות קודש (בלתי מוגה), ר"ד מחלוקות הדולרים ויומן בית חיינו מערב ראש השנה עד כ' מרחשון תשמ"ט, וכרגיל כולל חומר רב בפרסום ראשון ובלעדי.

את הספר ניתן להשיג הערב בהתוועדות י"ב-י"ג תמוז המרכזי במרכז ההפצה ממש (רח' מתתיהו 16), ובימים הקרובים – ברחבי אה"ק. בעוד כחודש יגיע הספר לשכונת המלך קראון הייטס.

H

ויהי רצון שנזכה לשמוע דברי משיח מפיו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...