האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

עלוני הסברה לקידוש לבנה באדר ב'

הוצאה לאור

אתר הגאולה 242 צפיות 0

עלוני הסברה לקידוש לבנה באדר ב'

עלון הסברה לכל שליח ופעיל לקראת הקידוש לבנה של אדר ב' אשר יתבצע (בעיקר) החל ממוצש"ק הקרובה, ט' אדר ב', יום בואו של הרבי הקודם, הריי"צ לארה"ב. אומנם ניתן לקדש הלבנה החל מהלילה - ליל ז' אדר ב' - בהיותו כבר לאחר שבעה ימים מהמולד - אבל כבר נתפשט המנהג לערוך הקידוש לבנה במוצש"ק כי אז שרויים בשמחה וגם לבושים בבגדים מהודרים - כיאה למעמד. וכמובא בשער הכולל שהביא דברי אדה"ז : "מצווה מן המובחר לקדש הלבנה במוצאי שבת". וכן יש עניין לאומרו דווקא במוצאי שבת כיון שאז נחרב הבית ובאמירתו נהפך עת החורבן לעת תקוות הגאולה.

ולכן, הבה נקדש כולנו את הלבנה בשמחה. נוסיף בשמחה המיוחדת של חודש אדר, שהרי "משנכנס אדר מרבים בשמחה" וכעת, הרי כבר אדר ב', הסמוך לפורים! והרי לשמחה יש כֹּח מיוחד לפעול את הגאולה כמו שאמר הרבי "ואדרבא - ינסו וייווכחו"!

ננצל את מזלו של משה רבינו המאיר בחודש זה עם מזלו של הרבי שליט"א מלך המשיח. נעשה זאת מתוך כוונה מיוחדת לזירוז הגאולה ולתת כֹּח לרבי מלך המשיח הבא מזרעו של "דוד מלך ישראל שהוא חי וקיים". נפעל יחד את הגאולה השלמה, את התגלות הרבי מלך המשיח הקשור כל כך למשה רבינו - מושיען של ישראל. נכריז בשמחה: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
(ע"פ דבר מלכות תרומה, תצווה, אדמו"ר הזקן על הנביאים עמו' ס')

מצו"ב העלונים בפורמט הדפסה:
1. עלון לקהילות אנ"ש ומקורבים (גודל A4)
2. עלון לציבור עמך ישראל (גודל פלייר. מתאים לצד ב' של פרסום אירוע מקומי)

 

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...