האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח ש"פ תצוה תשמ"ט

הוצאה לאור

אתר הגאולה 268 צפיות 0

דברי משיח ש"פ תצוה תשמ"ט

דברי משיח ש"פ תצוה תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח - תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי - הנחה ויומן (כולל פרטים *בפרסום ראשון* מתוך יומן א' התמימים ד"קבוצה" תשמ"ט) מהתוועדות ש"פ תצוה, י"ג אדר ראשון, ערב פורים קטן.

תוכן ההתוועדות:
שיחה א':
"ואתה תצוה" - התאחדות כל בנ"י ע"י בחי' "אתה" - עצם שלמעלה משם; ב' העבודות ד"להעלות נר תמיד" (משה, תורה) ו"מערב עד בוקר" (אהרן, תפילה ומצוות)
שיחה ב':
א) פורים קטן - הכנסת ענין ה"פורים" בבחי' "קטן"
ב) להתכונן לפורים קטן (ועד לפורים גדול) ע"י הוספה בלימוד פנימיות התורה, ובפרט במאמר ד"ה "וקיבל היהודים" תרפ"ז, ומתוך שמחה גדולה
שיחה ג':
א) הוספה בצדקה בפורים קטן ביד רחבה
ב) חלוקת המשקה; אמירת "לחיים" ושירת "שיבנה ביהמ"ק" ו"ניעט ניעט ניקאַוואָ"
שיחה ד':
אמירת "לחיים" והוספה בשמחה בערב פורים קטן, וההמשך בפורים קטן עצמו
בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, י"ד אדר, פורים קטן תשמ"ט, עם:
• החזן ר' מרדכי דוב טלישבסקי - הליכה מפורים קטן לפורים גדול
• מזכ"ל קונגרס היהודי העולמי מר ישראל זינגער - לעשות חשבון במחשב מתי יבוא משיח
• נכד של אדמו"ר - לדאוג שהסבא יהי' מרוצה
• פרופסור - להשפיע על התלמידים בקיום המצוות
• יהודי מירושלים - לדאוג להפצת לימוד הרמב"ם
• ועוד
ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!


להורדת קובץ זה והקבצים הקודמים: http://bit.ly/divreimoshiach5749
לתרומות והקדשות: http://bit.ly/torasmoshiach

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...