האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח ש"פ שמות תשמ"ט

הוצאה לאור

אתר הגאולה 313 צפיות 0

דברי משיח ש"פ שמות תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח - תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי - הנחה ויומן (כולל פרטים *בפרסום ראשון* מתוך יומן א' התמימים ד"קבוצה" תשמ"ט) מהתוועדות ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט.

תוכן ההתוועדות:

שיחה א':
א) סיום אמירת הקדיש (לע"נ הרבנית): טעם הפסק אמירת הקדיש חודש ויום לפני י"ב חודש; ב' קצוות באמירת קדיש: הצלה מגיהנום ועלי' שלא בערך; ביאור ענין אמירת קדיש ביום היאָרצייט בסיום י"ב חודש
ב) התקשרות כאו"א מישראל אל שלושת האבות

שיחה ב':
א) ביאור בפרש"י עה"פ "ובני ישראל פרו וישרצו גו'"; הקשר לפרש"י ר"פ שמות
ב) יש לנצל את הגיל הצעיר לקיום מצות "פרו ורבו" ולשמח את הקב"ה ע"י הולדת ילדים יהודים
ג) ע"ד ה"פגישה" בנושא "מהו יהודי" - ניצול עניני מדע להוכחת אמיתת התורה

שיחה ג':
ביאור הטעם שבחב"ד לא נהגו לצום בתעניות "שובבי"ם ת"ת" ובימי יאָרצייט של צדיקים

שיחה ד':
א) עריכת סיומי הרמב"ם ע"י מי שטרם עשה זאת
ב) חלוקת המשקה

שיחה ה':
א) הוספה בלימוד תורת אדה"ז ביום ההילולא כ"ד טבת
ב) נגינת ניגון ד' בבות באופן יוצא מן הכלל

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ד טבת תשמ"ט, עם הסנאטור מר ג. ליברמן ומשפחתו - אודות העזרה שנותנים גם ילדים קטנים להוריהם ע"י עצם קיומם, עידוד להולדת עוד ילדים, הוספה בלהיות "נפלא" מיום ליום, ועוד

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

להורדת קובץ זה והקבצים הקודמים: http://bit.ly/divreimoshiach5749
לתרומות והקדשות: http://bit.ly/torasmoshiach

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...