האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

"מדקדקים" על דבר מלכות וישב

הוצאה לאור

אתר הגאולה 264 צפיות 0

"מדקדקים" על דבר מלכות וישב

מצורף בזה גליון 'מדקדקים' ה-48 שי"ל ע"י תלמידי התמימים ב-770 בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' השבועית - ש"פ וישב תשנ"ב.
גליון זה מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחה, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול.
מערכת הגליון קוראת לכל אנ"ש והתמימים לומדי ומחבבי שיחות הדבר מלכות ליטול חלק בהצלחת הגליון, ולשלוח תגובות והערות בקשר לשיחות הדבר מלכות.
כמו"כ מערכת 'מדקדקים' קוראת בפנייה נרגשת לאנ"ש להשתתף בהוצאות הכספיות של הדפסת העלון.

להצטרפות לרשימת התפוצה וקבלת הקובץ: medakdekim770@gmail.com 

מצורף: "מדקדקים" וישב - חוברת לקריאה, פורמט חוברת להדפסה

 

= = = = =

לתרומה online:
https://goo.gl/SyidL3

לכניסה לארכיון קבצי 'מדקדקים' (בתוך ארכיון גאומ"ש):
https://goo.gl/h2wuTF

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...