האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מאמרי באתי לגני שנה זו

הוצאה לאור

אתר הגאולה 590 צפיות 0

מאמרי באתי לגני שנה זו

מאמרי באתי לגני שנה זו

לקראת יום הבהיר יו"ד שבט, התחלת שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאויוש"ט, יצא לאור קונטרס מאמרי באתי לגני תשי"ט ותשל"ט, המיוסדים על פרק ט' מהמשך באתי לגני ה'שי"ת הנלמד בשנה זו בפעם הרביעית (פרק הנ"ל צורף בריש הקונטרס).

הקונטרס התפרסם מוקדם מהרגיל, בעקבות שייכותם של מאמרי תשל"ט גם לחג החנוכה הבעל"ט, באשר נתבאר בהם קטע מנוסח "ועל הניסים" לחנוכה - "עמדת להם בעת צרתם כו'".

מצורף: קובץ לקריאה, הקובץ בפורמט חוברת להדפסה

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...