האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח ש"פ וישב תשמ"ט

הוצאה לאור

אתר הגאולה 220 צפיות 0

דברי משיח ש"פ וישב תשמ"ט

דברי משיח ש"פ וישב תשמ"ט

כמידי שבוע, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" קובץ "דברי משיח - תשמ"ט" ("ויהי בשלושים שנה"). בקובץ הנוכחי - התוועדות ש"פ וישב, ערב חנוכה, ור"ד מחלוקת הדולרים א' דחנוכה.
בין הנושאים המדוברים בהתוועדות המרתקת:
• שיחה א': החידוש המיוחד בערב חנוכה שחל בשבת - שמחה גם ביום נצחון המלחמה, באופן ד"כל מלאכתך עשוי'"
• שיחה ב': ביאור בפרש"י ריש פרשתנו "אחר שכתב לך ישובי עשו בדרך קצרה . . פירש לך ישובי יעקב בדרך ארוכה". ביאור נפלא בעבודת האדם מכך שרש"י מפרש ענין זה כאן לגבי יעקב ולא לעיל לגבי נח או אברהם!
• שיחה ג': שמחה בחנוכה באופן ד"מהדרין מן המהדרין"
להורדת קובץ זה והקבצים הקודמים: http://bit.ly/divreimoshiach5749
לתרומות והקדשות: http://bit.ly/torasmoshiach

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...