האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח תשנ"ב ח"ב להורדה

הוצאה לאור

אתר הגאולה 317 צפיות 0

דברי משיח תשנ"ב ח"ב להורדה

בזבוז האוצרות: דברי משיח תשנ"ב ח"ב להורדה*

יחי המלך המשיח!

לרגל יום הבהיר ר"ח כסלו, מאפשר "המכון להפצת תורתו של משיח" להוריד את כרך ב' מסדרת "דברי משיח" - תשנ"ב, ובו שיחות, ר"ד ואירועי בית חיינו מתקופת השנה הבעל"ט (בדר"ח כסלו - ש"פ יתרו, כ' שבט). [בספר זה נתפרסמו בין היתר תיאורים בפרסום ראשון מהשריפה ב-770 בכ' טבת ומהלוויית ר' משה יצחק העכט בכ"ז טבת, מתוך מכתבים פרטיים שלא נתפרסמו עד עתה].

אפשרות זו ניתנת עבור אלו מאנ"ש והתמימים שעדיין לא זכו להנות מהכרכים המודפסים, למען יוכל כאו"א בעצמו לראות את האור כי טוב, ולהשתתף במבצע *"עת לבנות"* המתקיים כעת בו ניתן להירשם לקבלת כל 160 הכרכים שי"ל אי"ה בעתיד (מתש"י-תשמ"ט), ובכך לעזור בביסוס "המכון להפצת תורתו של משיח" (פרטי המבצע מצורפים בראש הקובץ).

[יש להעיר כי בקובץ המצו"ב תוקנו כמה טעויות שנפלו במהדורה המודפסת, וכן נוספה בסופו רשימת "יחידות" של ר' לייבל זאיאנץ ור' זלמן חאנין בכ"ז כסלו תשנ"ב].

דברי משיח תשנ"ב כרך ב'

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...