האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מאמר ויתן לך אלוקים בפירסום ראשון

הוצאה לאור

אתר הגאולה 109 צפיות 0

מאמר ויתן לך אלוקים בפירסום ראשון

לקראת ש"פ תולדות, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה ממאמר ד"ה ויתן לך האלקים תשכ"ד, *בפרסום ראשון* (מאמר זה לא הי' תח"י בעת הדפסת ספר המאמרים בראשית ח"ב).

לידי המכון הגיעו ארבעה מאמרים נוספים, ויתפרסמו אי"ה במועדם.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד תורתו של משיח נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

מצורף: גירסת הדפסה גירסת קריאה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...