האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח ש"פ תולדות תשמ"ט

הוצאה לאור

אתר הגאולה 348 צפיות 0

דברי משיח ש"פ תולדות תשמ"ט

לקראת ש"פ תולדות, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה מהתוועדות ש"פ תולדות, ג' כסלו תשמ"ט - "ויהי בשלושים שנה" - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תשמ"ט".

[לתרומות והקדשות, ולרכישת ספרי המכון (בארה"ב), בקרו באתר: torasmoshiach.com]

מהנקודות המבוארות בהתוועדות זו:
• ביאור בפרש"י: א) מדוע משנה מהסדר הכתוב בפרשה ומקדים יעקב לעשו? ב) מדוע הביאור ש"צר קלסתר פניו כו'" בא בפרשתנו ולא במקומו בפ' וירא?
• הקשר דפרשת תולדות עם חודש כסלו, ודיצחק אבינו עם אדהאמ"צ
• בכחו של כאו"א להשיג את השלימות דרבותינו נשיאינו!
• סיום כתיבת ס"ת לע"נ הרבנית, והקשר למעלתה של רבקה בפ' תולדות
• סיום כינוס השלוחים, והקשר לשליחות יעקב בסוף פרשתנו
• הוראות לפועל: הוספה בלימוד תורת רבותינו נשיאינו בחודש כסלו, ועריכת התוועדויות ביו"ד כסלו

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, ד' כסלו תשמ"ט, עם ר' יוסף וואזנר - אודות המשך מנהג המשפחה לכהן כרב, ואודות הדאגה ליהודי רוסי'; ועם א' ששאל מה לעשות עם בית כנסת קיים כאשר נפתח בית כנסת חדש באותו אזור.

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

מצו"ב: גירסת קריאה גירסת הדפסה

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...