האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח כינוס השלוחים העולמי תש"נ - תשנ"ב

הוצאה לאור

אתר הגאולה 493 צפיות 0

דברי משיח כינוס השלוחים העולמי תש"נ - תשנ"ב

לקראת כינוס השלוחים העולמי - מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" את התוועדויות ושיחות ק' כינוס השלוחים מהשנים תש"נ-תשנ"ב, ויומן מימי הכינוס דתש"נ-תשנ"ג - תדפיס מיוחד מתוך סדרת "דברי משיח".

[לתרומות והקדשות, ולרכישת ספרי המכון (בארה"ב), בקרו באתר: המכון להפצת תורתו של המשיח]

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

קיושר להורדה:  קובץ השיחות מכינוסי השלוחים

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...