האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח וירא תשמ"ט

הוצאה לאור

אתר הגאולה 401 צפיות 0

דברי משיח וירא תשמ"ט

לקראת ש"פ וירא, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה מהתוועדות ש"פ וירא תשמ"ט - "ויהי בשלושים שנה" - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תשמ"ט".

[לתרומות והקדשות, ולרכישת ספרי המכון (בארה"ב), בקרו באתר המכון להפצת תורתו של המשיח

מהנקודות המבוארות בהתוועדות זו:

• "וירא אליו ה'" - "מעשה אבות סימן לבנים": כאו"א מישראל זוכה לגילוי ה'
• ביאור בפרש"י: מדוע הטריח אברהם את ישמעאל שהי' ג"כ ביום השלישי למילתו?
• הפצת היהדות - גם כשזה כרוך בצער וטירחא ומס"נ
• הוראה לכ' מרחשון: להיכנס לבנין ישיבת תומכי תמימים ולהתעסק בתורה תפלה וגמ"ח

בתור הוספה, בא ר"ד מה"יחידות" לחברי הקרן לפיתוח "מחנה ישראל", אור לח' תשרי תשנ"ב - *בפרסום ראשון* (בעת הופעת דברי משיח תשנ"ב ח"א לא היו קטעים אלו תח"י. כאן בא חלק י"ב ואחרון מה"יחידות", אחרי פרסום חלקים הקודמים בקונטרסים שי"ל מאז ערב ר"ה):
• עם ר' חיים יצחק שפיגל - אכילת הלעקאח בעת ה"שייט"
• הוראה ל"ספר צביעה" - שיוגה ע"י מגיהי קה"ת
• ברכה לילדים, וזה יביא לשלום בית
• הוספת חשק בעבודה ע"י המתחרים, ועצה להרחבת מנין בבית הכנסת
• קיום הוראת הרופאים - כלי לברכות ה'

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מצו"ב:גירסת קריאה , גירסת הדפסה

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...