האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח - ש"פ לך לך תשמ"ט

הוצאה לאור

אתר הגאולה 354 צפיות 0

דברי משיח - ש"פ לך לך תשמ"ט

דברי משיח - ש"פ לך לך תשמ"ט

לקראת ש"פ לך לך, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ לך לך תשמ"ט - "ויהי בשלושים שנה" - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תשמ"ט" [היומן כולל פרטים *בפרסום ראשון* מתוך מכתב א' התמימים ד"קבוצה" תשמ"ט, ותודתנו נתונה לו על שזיכה בזה את הרבים. כמו"כ הובא סיפור נדיר ומיוחד מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בצעירותו, בקשר עם המדובר בשיחה].
[לתרומות והקדשות, ולרכישת ספרי המכון (בארה"ב), בקרו באתר: torasmoshiach.com]

גירסת קריאה

גירסת הדפסה


מהנקודות המבוארות בהתוועדות זו:
• העבודה ד"לך לך", והקשר לחודש חשון, "שנת הילד והילדה" ו"שנת הבנין"
• ביאור בפרש"י עה"פ "לך לך - להנאתך ולטובתך"
• מנהג לימוד ה"חסידישע פרשה" בכל שבוע עם בני המשפחה
• יש לצאת לשליחות נשיא דורנו ב"שטורעם" ופרסום הכי גדול, ולא להסתפק בעריכת כינוסים וכו'
• הלימוד מה"פגישה" המתקיימת השבת, והקשר לעבודה ד"לך לך"
• הלימוד מהזהר דפרשתנו: אין להסתפק בניצול הכשרונות עד עכשיו, אלא יש להמשיך בזה כל ימי חייו
• אמירת "לחיים", ניגון "צמאה לך נפשי" בקשר עם הצמאון דחודש חשון, וניגון של שמחת תורה
בתור הוספה, בא ר"ד מה"יחידות" לחברי הקרן לפיתוח "מחנה ישראל", אור לח' תשרי תשנ"ב - *בפרסום ראשון* (בעת הופעת דברי משיח תשנ"ב ח"א לא היו קטעים אלו תח"י, ואי"ה בשבועות הבאים נפרסם קטעים נוספים מ"יחידות" זו):
• עם ר' אבי טאוב ור' דוד נחשון - אודות הצעות "פראיות"
• עם א' שזכה בלוטו ושאל האם להמשיך לקנות כרטיסים
• עם א' שפתח עסק, אבל באמת רוצה להיות רב
• עם א' הסובל מתפקידו בבית דין בעניני עגונות
ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...