האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח אחרי-קדושים תש"נ

הוצאה לאור

מערכת האתר 450 צפיות 0

דברי משיח אחרי-קדושים תש"נ


יחי המלך המשיח

לקראת ש"פ אחו"ק (בחו"ל), מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ אחו"ק תש"נ - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תש"נ". [בהנחה שולבו כו"כ פרטים מרשימה פרטית של הרה"ת ר' אברהם שי' מאן - משפיע בישיבת תות"ל טורונטו (שהוסיף בשעתו על עלי התוכן קצר), הבאות כאן בפרסום ראשון (ותודתנו נתונה לו)].

מהענינים המבוארים בהתוועדות זו:

• הקשר בין שלושת הפרשיות שקוראים בשבת זו: אחרי-קדושים ואמור
• אייר ר"ת אברהם יצחק יעקב ורחל, שמבכה על בני' ופועלת פעולתה
• יו"ד אייר - "העשירי יהי' קדוש"
• להתכונן במשך כל ימי השבוע להצלחת תהלוכות ל"ג בעומר
• ביאור בפרקי אבות פ"ג מ"א
• שאלה בסיום הלכות מעשה הקרבנות לרמב"ם

בתור הוספה, בא ר"ד מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ' ניסן, ערב ימים אחרונים דחה"פ תש"נ:

• עצה לא' שמשפחת חתנו לא הסכימו שיפגוש את נכדיו
• הדגשה מיוחדת לאויוש"ט בשם "חי'"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מצו"ב: גירסת קריאהגירסת קריאה 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...