האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קונטרס "דברי משיח" תש"נ // פרשת שמות • להורדה

הוצאה לאור

מערכת האתר 531 צפיות 0

קונטרס "דברי משיח" תש"נ // פרשת שמות • להורדה

לקראת ש"פ שמות, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט תש"נ - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תש"נ". מהנושאים המבוארים בהתוועדות זו: • הלימוד מ"העשירי יהי' קודש" • אין שום ביאור כיצד ניתן לנחם את בנ"י על גלות של אלפי שנים, ועוד • הכתבה המלאה

יחי המלך המשיח

לקראת ש"פ שמות, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט תש"נ - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תש"נ".

*[נוסף ליומן מההתוועדות עצמה, בא גם יומן מאירועי יום הבהיר י"ט טבת - "דידן נצח"].*

מהנושאים המבוארים בהתוועדות זו:

• הלימוד מ"העשירי יהי' קודש" (בקשר עם סיום חודש העשירי, וברכת חודש שבט שבו חל יו"ד שבט) - גילוי ניצוץ האלקי שבכל דבר בעולם
• אין שום ביאור כיצד ניתן לנחם את בנ"י על גלות של אלפי שנים...
• הקשר בין פרשיות שמות ו-וארא לעבודה ד"העשירי יהי' קודש"
• הוראה להוסיף בצדקה ולימוד תורת אדה"ז בקשר עם כ"ד טבת
• ביאור שמות רבותינו נשיאינו: "שניאור זלמן", "דוב בער" או "דובער", "יוסף יצחק"
• "מלאכת שמים" - מלאכה הארבעים דשבת, והקשר לשנת הארבעים
• הוראה להתחזק בלימוד ספר הרמב"ם בקשר עם כ' טבת - הילולא דהרמב"ם
• הוראה להתחזק בלימוד פרק תניא לפני התפילה

בתור הוספה, באים "פנינים" אחדים מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ד טבת תש"נ:
• עם מארגני קונצרט לטובת ארגון "האסק" - הוראות לנתינת צדקה בקונצרט, לאופן תנועות ה"מנצח" שיזכירו על בית המקדש, ולר' מרדכי בן דוד על השירה בחתונת בנו
• עם מר אלי קולאס - ברכה מיוחדת בקשר עם הילולת אדמו"ר הזקן
• עם הרב אברהם דוב העכט - שליחות מיוחדת להרב מרדכי אליהו

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

להורדה:

גירסת קריאה
גירסת הדפסה

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...