האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חדש • כרך נוסף בסדרת "דברי משיח"

הוצאה לאור

אתר הגאולה 132 צפיות 0

חדש • כרך נוסף בסדרת "דברי משיח"

בשעטומ"צ, אתמול (ד') הופיע מבית הדפוס כרך חדש בסדרת "דברי משיח", המרכזת בתוכה את השיחות-קודש (בלתי מוגה), ר"ד מחלוקת הדולרים ויומן בית חיינו מבדר"ח אדר עד ט"ו אייר תנש"א.

תקופה הנ"ל מתייחדת בכו"כ אירועים מרכזיים של דור השביעי, ביניהם: הנצחון במלחמת המפרץ (שהיותה קיום דברי המדרש אודות "שנה שמלך המשיח נגלה בו"), השיחה הידועה בה הוטל עלינו לעשות כל שביכלתנו להביא את הגאולה, ופעולות קבלת מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח, בעידודו הגלוי.

בכרך שלפנינו נכלל ג"כ ר"ד מפורט מהיחידות לחברי "קרן לפיתוח - מחנה ישראל", רובו ככולו בפרסום ראשון.

אי"ה בימים הקרובים יופץ הספר ברחבי אה"ק, ונפרסם את רשימת הנציגים. כמו"כ בעוד מספר שבועות יגיע הספר לשכונת המלך קראון הייטס.

DM

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...