האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הגיע לארץ סט ספרי המאמרים

הוצאה לאור

אתר הגאולה 152 צפיות 0

הגיע לארץ סט ספרי המאמרים

בימים אלו הגיעו הסטים של מאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לכל רחבי ארץ הקודש, וניתן לקבלם אצל הנציגים המקומיים.

רשימת הנציגים בארץ הקודש:

מוקד ארצי – 0585358770

אור יהודה - בערלה – 0584477028

באר שבע – אליהו – 0587490770

בת ים עיר הגאולה - לוי – 0585358770

בני ברק -מנחם- 0775123770

הרצליה – מיכאל - 0542577046

חיפה - לוי - 0544037770

ירושלים (שיכון חב"ד) - מענדי - 0548494770

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...