האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חדש: דברי משיח תנש"א ח"ב

הוצאה לאור

מערכת האתר 305 צפיות 0

חדש: דברי משיח תנש"א ח"ב

השבוע (בהעלותך)  הופיע מבית הדפוס כרך החמישי בסדרת "דברי משיח", ובו שיחות ק', ר"ד מחלוקת הדולרים ויומן "בית חיינו" מתקופת חודשי כסלו-שבט ה'תנש"א.
ידועים דברי נבואתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקופה הנ"ל בקשר עם מלחמת המפרץ, כאשר עודד והרגיע את תושבי אה"ק מהסכנה המרחפת בחזרו שוב ושוב על כך שארץ ישראל הוא המקום הבטוח ביותר, כפי שניתן למצוא לאורך כל הספר. כמו"כ מתפרסמת ההנחה המלאה של שיחת ש"פ בא, ובה דברי נבואה מופלאים הקולעים אל השערה אודות מלחמת עירק שהתקיימה כעבור 12 שנה, או-אז התגלתה השיחה לראשונה. ועוד גילויים מרתקים מתורתו של משיח, כולל כו"כ ענינים הבאים בדפוס בפעם הראשונה.
בקרוב יופץ הספר ברחבי אה"ק, ונפרסם את רשימת הנציגים. את הספר יהי' ניתן להשיג בשכונת המלך קראון הייטס אי"ה בעוד מספר שבועות.

dm01

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...