האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ע"ת לתרומת זהב - יתרו תש"נ

הוצאה לאור

אתר הגאולה 397 צפיות 0

ע"ת לתרומת זהב - יתרו תש"נ

לקראת ש"פ יתרו, כ"ב שבט, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה מהתוועדות ש"פ יתרו, כ"ב שבט תש"נ - יאָרצייט-הילולא השני של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע - תדפיס מתוך ספר "דברי משיח - ה'תש"נ". ההנחה נערכה מחדש בהתבסס על מספר רשימות מההתוועדות (כמפורט ב"פתח דבר"), ובסוף הקונטרס צורף יומן מפורט ממהלך השבת. כהוספה, בא יומן בפרסום ראשון מש"פ יתרו, כ"ב שבט תשמ"ט (שנרשם בשעתו ע"י א' מתלמידי ה"קבוצה").

נקודות מההתוועדות:
■ שיחה א': ענינו דמ"ת להמשיך אוא"ס בדברים גשמיים; ביאור בהתחלת הרמב"ם "יסוד היסודות כו' ואם יעלה על הדעת כו'"; פ' משפטים בהמשך לפ' יתרו
■ שיחה ב': קדימת הנשים לאנשים במ"ת; ב' קצוות בתורה - מהותה ועצמותה ופרטי פרטים
■ שיחה ג': אמירת "לחיים" ע"י האורחים; "לב לדעת" וכו'; ביאור בהכתובים "אלה המשפטים גו' כי תקנה עבד עברי גו'" בפנימיות הענינים; כינוס נשי ובנות ישראל
■ שיחה ד': ביאור בסיום הל' סוטה לרמב"ם - "וידעת כי שלום אהלך גו'"; מדת הבינוני היא מדת כל אדם; רמב"ם ר"ת "רבות מופתי בארץ מצרים"
■ שיחה ה': בקשר ליאָרצייט הרבנית הצדקנית - לקבל החלטות בג' המצוות השייכות לנשים; הקמת מוסדות חדשים, כולל מוסדות חינוך לבנות; להוסיף בצדקה במספר "עת" בגימטריא "חי' מושקא"; "חי' מושקא" מורה על חיות ותענוג
■ שיחה ו': חלוקת המשקה; ברכת "שהחיינו" על ביאת הגאולה

לצפיה  בPDF

■ ■ ■

להרוצים לקיים ההוראה מההתוועדות הנ"ל לתרום לצדקה במספר "עת" (ובעיקר - לא במטבעות של נחושת או כסף, אלא של זהב דוקא) -

ניתן לקיימה בקלות ע"י תרומת סכום של 470$ להדפסת והפצת תורתו של משיח.
נא ליצור קשר בטל': 718-560-3770 | באה"ק: 058-535-8770 | אימייל: torasmoshiach@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...