האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח תשנ"ב חלק ג'

הוצאה לאור

אתר הגאולה 393 צפיות 0

דברי משיח תשנ"ב חלק ג'

הכרך השלישי ואחרון של "דברי משיח - תשנ"ב". רשימת נציגים בסוף הכתבה.

בספר עב הכרס, מופיעות השיחות האחרונות לעת-עתה שזכינו לשמוע מפה קדשו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בחדשי שבט ואדר-ראשון תשנ"ב, במתכונתם המקורית כפי שנאמרו בשעת ההתוועדות (בתרגום ללה"ק), וכמו כן ר"ד מחלוקות הדולרים עד יום ראשון, כ"ו אדר ראשון תשנ"ב. כבספרים הקודמים, גם בכרך זה נדפס יומן מאירועי "בית חיינו" בתקופה הנ"ל, וממשיך גם אחרי כ"ז אד"ר עד שלהי חודש אלול (כולל הרבה גילויים מהקודש פנימה שהתרחשו בתקופה הנ"ל שאינם מפורסמים כ"כ, וכן מענות קודש וכו', ובכלל תיאור האוירה של בית חיינו באותה תקופה).

בימים אלו עושה הספר את דרכו לנציגי אנ"ש באה"ק ובניו יורק. כל מי שכבר רכש מנוי יוכל לקבל את הספר מיד, ומי שטרם קנה - יוכל לבצע זאת עכשיו אצל הנציג המקומי ולקבל גם את הספר הנוכחי במחיר המיוחד. בקרוב נפרסם אי"ה את רשימת הנציגים.

מ"המכון להפצת תורתו של משיח" נמסר כי כבר עובדים בשקידה על הכנת כרך הבא בסדרה - "דברי משיח תנש"א" כרך ראשון, ובו שיחות, ר"ד ויומן מראשית שנת "אראנו נפלאות". ובזה פונים שוב לקהל אנ"ש והתמימים, שכל מי שבאמתחתנו הנחות, ר"ד ויומנים מתקופה זו, שיואיל לשלחם בהקדם למערכת ע"מ לזכות את הרבים.

 רשימת הנציגים בארץ הקודש:

מוקד ארצי – 0585358770

אור יהודה - בערלה – 0584477028

באר שבע – יוסף - 0587704022

ביתר – פנחס-0527168770

בת ים עיר הגאולה - לוי – 0585358770

בני ברק -מנחם- 0775123770

הרצליה – מיכאל - 0542577046

חיפה - לוי - 0544037770

ירושלים (שיכון חב"ד) - מענדי - 0529321714

כפר חב"ד - שניאור – 0587344770

לוד – שיכון חב"ד - ראובן -0585156770

נחל"ה - מנחם- 0546372440

נצרת עלית (ישיבת תות"ל) – יוסף - 0585475770

נתניה (ישיבת תות"ל) - מענדי -  0584770258

צפת (ישיבת תות"ל) - שניאור - 0584227706

צפת - קרית חב"ד – משה- 0528641135

צפת-חנות מתנה יהודית- 0526770017

קרית גת - יובל - 0544942615 

קריות –לוי - 0544037770

רחובות –שמוליק - 0584693770

רמת אביב (ישיבת תות"ל) - כפיר-0522236776  

ראשון לציון – חיים -0527630868

תל אביב – איתי -0502933833

תל ציון – יוסף -0528277054

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...