האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ה'מכה בפטיש' לשבירת קליפת ישמעאל

בני נח

אתר הגאולה 1042 צפיות 1

ה'מכה בפטיש' לשבירת קליפת ישמעאל

בימים אלו מתגייסים להפצת 7 מצוות לשבעים עמים. הארגון בראשות הרב בועז קלי שהביאה את איוב קרא ומוכתרי כפרים ערבים ודרוזים לקבל את שבע מצות בני נח, וכן לתרגם את התניא לערבית, שעל זה הרבי שליט"א מלך המשיח אמר שזה יהיה המכה בפטיש של נפילת ישמעאל • הכתבה המלאה

 כניסה לתרומה מקוונת באתר

 הרב בועז קלי מספר שבין פעולותיו להפצת שבע מצוות בני נח, התחיל להתעסק לפני מספר שנים עם תרגום התניא לערבית, ולשם כך נפגש עם יהודים שעסקו בכך בעבר. בהשגחה פרטית נפלאה, הוא נפגש עם הרב דוד בוסקילה שתרגם את התניא לערבית באותיות עבריות (עבור יהודי מרוקו שדיברו ערבית וקראו באותיות עבריות). על תרגום התניא לערבית, הרבי שליט"א ענה באגרת קודש, שערבית היא שפה כללית, והרמב"ם כתב את מורה נבוכים בערבית, ותרגום התניא לערבית יברר את קליפת ישמעאל. כאשר דוד בוסקילה נכנס ליחידות, הרבי שליט"א מלך המשיח אמר לו, שתרגום התניא לערבית ישבור את  קליפת ישמעאל.

היות שתרגום התניא לערבית באופן שיובן לכל גוי ערבי שלא למד יהדות וחסידות, ולא מודע ולא מכיר את הקונטקסט יהודי וחסידי שנמצא בכל שורה בתניא, וגם לעשות זאת בקיצור, וגם לשמור על התוכן המיוחד והקדוש של ספר התניא, מצריך אחריות רבה ועבודה מאומצת. לשם כך הדברים עוברים שוב ושוב ניסוח, תרגום, הגהה, ובדיקות חוזרות ונשנות שאכן הגיעו לתוצאה הרצויה, על כל שורה בתניא. האנשים שעוסקים בכך הם אנשי מקצוע מזרחנים ומתרגמים, גם כאלה שאין להם קשר לחסידות, כדי לראות שאכן התוכן מועבר כמו שצריך.

לגבי התפרקות ברית המועצות בלי יריה אחת אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, ש"הפצת התורה ויהדות והפצת המעיינות" בכל העולם "פרצה את גבולות מדינה ההיא", והפכה אותה לטוב צדק ויושר. כלומר הסיבה 'מלמעלה' שהביאה לביטול הקומוניזם, היתה בהתאם למענה המשיח לבעש"ט על שאלתו "אימתי קאתי מר" - "לכשיפוצו מעינותיך חוצה". והיות שזה קרה - ה"יפוצו" בכל העולם,  לכן היה גם ביטול הקומוניזם, (ביטול ה"שעבוד מלכיות" של זמן הגלות), ויציאת היהודים מרוסיה, וגם בעיקר, נפסק פסק דין ראשון על הרבי שליט"א שהוא המלך המשיח. ועל זה הרבי שליט"א מלך המשיח אמר שבשנת תנש"א, ובפרט מאז חודש ניסן, "רואים שהתקיימו דברי הילקוט שמעוני שנה שמלך המשיח נגלה בה ועד שעה שמלך המשיח נגלה בה".

כל הנ"ל - לגבי קליפת עשו, והרבי שליט"א מלך המשיח העיד ש"עשו הוא אדום כבר מתוקן, כפי שרואים בארצות שמתייחסות לעשו הוא אדום".

אבל יש קליפות ש"שבירתן היא תיקונן", ויש לומר שזה נכון לגבי קליפת ישמעאל, וכפי שרואים בעולם לגבי האיסלאם שהולך ומשמיד את עצמו בקצב רצחני. מעניין לציין שההשמדה העצמית של האיסלאם, מה שקרו פעם ה"אביב הערבי", הולך ומתחזק בשנים האחרונות, ואולי זה קשור עם תרגום התניא לערבית שהתחיל באותה שנה. וכפי שסיפר מר אברהם רובינזון מאונברסיטת בר-אילן, העומד מאחורי תרגום התניא, בכינוס השקת "שער היחוד והאמונה" לערבית בשנת תשע"ג, שעל הדפסה מיוחדת זו עליה אמר הרבי שליט"א מלך המשיח שמעשה זה ישבור את קליפת ישמעאל. מאז עד עתה תורגם לערבית ונדפס רק שער היחוד והאמונה, והמלאכה עדיין רבה.

מכל הנ"ל מובנת החשיבות של המשך את תרגום התניא לערבית, וכפי שהרב קלי הסביר בפירוט באחד הכינוסים, זה עולה המון כסף.

  כניסה לתרומה מקוונת באתר

donate

תגובות

  1. התניא כבר נדפס בערבית מזמן (באותיות אלף בית)
    במאראקו ע"י אלי לייבל ראסקין
    תגובת המערכת:
    אכן, כפי שכתוב בפנים, התניא כבר תורגם מזמן לערבית באותיות עבריות, אבל זה היה תרגום ליהודים דתיים שיש להם מושגים של תורה שמופיעים בכל שורה בתניא.
    כאמור, תרגום התניא בשביל גוים ערבים צריך לקחת בחשבון שאין לקוראים רקע כלשהו בלימוד תורה, וכל המושגים שם מהגמרא וחז"ל וזוהר ומדרשים צריכים להיות מובנים בפשטות גם להם, ולכן עבודת התרגום הזו כל כך מושקעת.

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...