האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קידוש לבנה מרחשוון - פלאות אראנו

פעילות משיח

אתר הגאולה 106 צפיות 0

קידוש לבנה מרחשוון - פלאות אראנו

קידוש לבנה מרחשוון - פלאות אראנו

ב'דבר מלכות' 'נח' נ"ב: מתבטא הרבי שליט"א במילים נוקבות ומעוררות כל חסיד: " שכשעושים חשבון- צדק ..ובאים למסקנא שאין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו –  צריך הדבר להתבטא בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה! 

חשבון צדק - נוגע למשיח עצמו

ראשית יש כאן חשבון צדק -  לא רק מבצע נוסף! אלא מתוך החשבון צדק באים למסקנה שהגאולה תלויה במשיח צדקנו עצמו.  בשום מבצע, הרבי לא התבטא עד כמה זה נוגע למשיח עצמו!  (כך אמר הרב צייטלין בכנוס השלוחים נ"ב)

 מתנה  למשיח עצמו  - רעננות והתחדשות 

ולכן כל חסיד, כל פעיל ובמיוחד שלוחי אדוננו יעשו הכל בשמחה ומתוך אחריות לרבי שליט"א מלך המשיח עצמו להכין את עירם לקבלת פני משיח ע"י מבצע זה. רואים במוחש שכל מי שעוסק בזה מרגיש שהוא ממש מעניק מתנה לרבי, מתנה של תוספת חיות למשיח עצמו ובנוסף "מתחדשים כמותה" – רעננות והתחדשות בכוחות הגוף והנפש ממש!

 

 הגרלה 

למארגני המעמד:

המטה ל"זהירות והידור בקידוש לבנה" יוצא בקמפיין מיוחד לרגל קריאתו של הרבי ב'דבר מלכות' "נח" תשנ"ב:  "תוספת זהירות והידור בקידוש לבנה... " - הגרלה על 770 דולר בין השלוחים והפעילים אשר יארגנו מעמד קידוש לבנה עם פרסום "מתוך כוונה מיוחדת למהר ולזרז ולפעול תיכף ומיד ביאת דוד מלכא משיחא".

יש לשלוח תמונות מהמעמד וכן פלייר/הזמנה על הארוע לפל.  972-52-8572-770+

ובנוסף להרשם באתר כמשתתף וכמארגן: 

הגרלה נוספת

למשתתפי המעמד: 

 בכוונה לקבלת הרבי שליט"א מלך המשיח עם פרסים יקרים נוספים: סט ליקוטי שיחות פרשיות (כריכה דקה), סט אגרות קודש 22 כרכים, כוס קידוש מכסף טהור בדגם הרבי, תמונות הרבי ממוסגרות. יש לציין שהשלוחים/פעילים/מארגני המעמד יכולים להשתתף גם בהגרלה זו.

 k2

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...