האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

התמימים מישיבת ראשל״צ פעילים מתמיד

פעילות משיח

אתר הגאולה 367 צפיות 0

התמימים מישיבת ראשל״צ פעילים מתמיד

התמימים מישיבת ראשל״צ פעילים מתמיד

בימים האחרונים, כמה תמימים חיילי בית דוד מישיבת תות״ל ראשל״צ פעלו נמרצות בפירסום משיח וגאולה בירושלים, בקבר רחל, בקבר שמואל הנביא, ושהו גם כן כמה ימים בעיר הקודש חברון.

ביוזמת תמימים משיעור ג׳ נסעו 4 בחורים (משיעור ג׳ ושיעור א׳) למקומות הקדושים, התפללו לזכות עם ישראל, למדו תורה במקומות הקדושים בשקידה רבה, עשו מבצועים בשופי: פעילות עם חיילים, ריקודים ברחובות חברון, התוועדות עם ערבים בשפה הערבית (התמים שאירגן את הפעילות דובר ערבית) בנוגע לשבע מצוות בני נוח, וכמובן חלוקת חומר הפצה בנושא שבע מצוות בני נוח לערבים.

התמימים מסכמים שבועיים של פעילות ענקית וכמובן שלא מורידים רגל מן הגז, ממשיכים ביתר שאת וביתר עוז בפעילות הנרחבת ומתכוונים להרחיב את הפעילות לאזורים נוספים.

מארגן המבצע התמים עומרי רחמים שי' בכר, הוסיף ואמר שהפעילות הענקית עולה כספים רבים ונשמח שכל מי שיכול לתת יד ולעזור בפעילות זאת יראה ברכה והצלחה בכל העניינים ויכול ליצור קשר עמו בטל. מס. 0509414579


שנזכה תכף ומיד ממש להתגלות של הרבי שליט״א מלך המשיח , קבלת התורה בשמחה ובפנימיות!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...