האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

היום: כינוס ''ברוכים הבאים'' הארצי

פעילות משיח

אתר הגאולה 265 צפיות 0

היום: כינוס ''ברוכים הבאים'' הארצי

כינוס "ברוכים הבאים" כ' חשון

היום, (א') אור ליום כ' חשוון, יום הולדת הרבי הרש"ב, יתקיים בעז"ה כינוס חב"ד השנתי "ברוכים הבאים", מבית משיח 770. יום ראשון י"ט מרחשון (17.11.19) בשעה 19:00, אולמי 'בלוודר' רח' שמעון ישראלי 4 ראשל"צ לצד שולחנות ערוכים. 

עמך בית ישראל אנשים, נשים וטף מגיעים להתוועדות ארצית לקבלת פני האורחים ששהו בחודש תשרי ב770. וזאת ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "בשובם לארצנו הקדושה מתאספים כולם יחדיו כדי לחיות מחדש את רגעי ההתעלות וההתעוררות המיוחדים, על מנת להמשיכם על ובכל השנה כולה, כולל ובמיוחד ע"י קבלת החלטות טובות ברבים, באופן ד"איש את רעהו יעזורו" (ש"פ וירא, ט"ו מרחשון, התוועדויות תשמ"ח, ע' 458).

ההתוועדות תתקיים ברוב עם הדרת מלך, סביב שולחנות ערוכים, ביום רביעי י"ט חשוון תשע"ח באולמי "בלוודר'' המפוארים, רחוב שמעון ישראלי 4 ראשל"צ בשעה 19:00. במעמד רבני חב"ד ומשפיעי אנ"ש באה"ק, שלוחי המלך ואישי ציבור נכבדים, ובהשתתפות קהל חסידים והמוני בית ישראל, אנשים, נשים וטף.

את הכינוס ינעימו 'ברוב שירה וזמרה' הזמר החסידי ר' לויק כהן. והקלידן החסידי סעדיה דרורי.

הארוע שמטרתו קבלת פני משיח צדקנו, מאורגן עשרות שנים ע"י צוות 'האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה', בסמיכות ליום הבהיר כ' חשוון יום הולדתו של הרבי הרש"ב.

במהלך הכינוס תושמע גם הזעקה כנגד הפגיעה המתמשכת בשלימות התורה העם והארץ. כמו כן יערך במקום יריד מוצרי משיח וגאולה.

כניסה חופשית. מקומות מיוחדים לנשים.

= = = 

הסעות:

מירושלים: דורון אורן - 0584-028-770

כפר חב"ד: לוי קופצ'יק - 03-9601-981 עד שעה 15:00 כל הקודם זוכה

 

 

BB1

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...