האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

השליח שארגן מעמד קידוש לבנה - מקבל את הכרטיס טיסה ל770

פעילות משיח

אתר הגאולה 121 צפיות 0

השליח שארגן מעמד קידוש לבנה - מקבל את הכרטיס טיסה ל770

השליח שארגן מעמד קידוש לבנה - מקבל את הכרטיס טיסה ל770

ביום שני השבוע אירגן הרב יוסף הנדל שי' ראש ישיבת תומכי תמימים בב"ש - כינוס מרשים של רבנים ושלוחים לכבוד כ"ז אדר.

הרב ליאור מימון מלכא, שליח בישובי צפון הנגב, הפועל בארץ וב770 בקשר למבצע קידוש לבנה - דיבר על ההוספה בחייו הנצחיים של נשיא דורנו, הרבי שליט"א, ע"י מבצע לימוד תורה בענייני משיח ובמבצע קידוש לבנה בו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים שזה כמובן, מכוון על הרבי שליט"א שהוא מזרע דוד המלך.

הרב ליאור העניק במעמד חשוב זה את הכרטיס לזוכה בגורל, בהגרלת השלוחים שארגנו מעמד קידוש לבנה. הכרטיס ניתן לרב מנחם כהן שי' רב קהילת חב"ד בית מנחם בב"ש.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...