האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

בנין 770 בית חב״ד המרכזי בפיליפינים נחנך במנילה

פעילות משיח

אתר הגאולה 282 צפיות 0

בנין ״770״ - בית חב״ד המרכזי בפיליפינים נחנך במנילה בטקס רב רושם
לאחר פעילות בת עשור במדינה, חנך השליח הראשי הרב יוסף יצחק לוי את בנין בית חב״ד המפואר בן תשע קומות, שנבנה במתכונת בית חיינו - 770, ביום ראשון, י״ז בכסלו.
רבנים, שלוחים, גבירים, תורמים ותומכים מכל רחבי העולם השתתפו באירוע המיוחד והמכונן.
בגזירת הסרט בכניסה לבית חב״ד התכבדו התורמים ובראשם הרב יהודה פרידמן שי' שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למזרח ברוקלין,
בקביעת המזוזה הראשית כובד השליח והרב הראשי למדינת יפן, הרב בנימין אדרעי שי'.
לאחר מכן כובדו התורמים והמכובדים בהסרת הלוט מעל שלטי ההנצחה בחלקי הבנין השונים - בית הכנסת, המקווה, אולם האירועים ועוד.
עם תום חלק זה התקיימו ריקודים סוערים באולם בית הכנסת המפואר (שגם ארון הקודש ועמוד החזן שבו נבנו במתכונת אלו שב-770), שבהם השתתפו השלוחים, הגבירים, המקורבים וחברי הקהילה.
לאחר מכן התיישב הקהל הרב לסעודת מצווה שהפכה עד מהרה להתוועדות חסידית כהכנה לי״ט כסלו, שנמשכה עד שעות הבוקר המוקדמות.
הרב לוי מציין בסיפוק כי מאז המעבר לבנין הוגדלה הפעילות בכמות ובאיכות באין ערוך, וזו ללא ספק התחלה טובה לעשור השני לפעילות והפצת המעיינות חוצה עדי אתי מר, דא כ״ק אד״ש מלך המשיח, ובנין 770 זה יצטרף לאחיו הגדול שייקבע ליד בית המקדש, תיכף ומיד ממש!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...