האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

להמשיך את הרגעים הנעלים מ-770

פעילות משיח

אתר הגאולה 211 צפיות 0

יום ראשון השבוע, אלפים גודשים את אולמי בראשיתה בראשון לציון, לקיום הוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח "לפרוק את החבילות" הרוחניות שהביאו איתם האורחים ששבו ב-770. באגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, עמלו על כנס ששילב זעקה לגאולה אמיתית ושלימה, שמחה עצומה, לצד ד"ש מבית חיינו וזעקה כנגד הפגיעה בארץ ישראל, בכנס לקבלת פני הרבי שליט"א משיח צדקנו.

דוכנים למכירת מוצרי משיח וגאולה, קידמו את פני הבאים, כשבתוך האולם כבר חיכו השולחנות הערוכים להתוועדות הארצית.

הרב יהודה ליפש – שליח ברמת אביב ג' נוטל את שרביט ההנחיה ומסביר על מטרת ההתכנסות ובמיוחד ביום זה - יום הולדת אדמו"ר הרש"ב.

החידוש של הדור

באמירת פרק התהילים של הרבי מלך המשיח שליט"א, מכובד הרב שלמה שמידע שליח בירושלים. את הזמנת הרבי מלך המשיח שליט"א, מקריא בהתרגשות הרב אברהם קלי – שליח בשכונת נווה צדק בתל אביב ויו"ר מטה שבע מצוות בני נח.

הרב שלמה זלמן לנדא משפיע קהילת "בית משיח" ברעננה, מדבר על החידוש של דורנו "הדור השביעי" בהכנת העולם לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח.

הרב אלעזר קעניג, משפיע בנצרת עילית, מדבר על הזכות העצומה שנפלה בחלקם של האורחים לשהות בחודש תשרי במחיצת מלך המשיח. כהמשך לדבריו מוקרן קליפ קצר המלקט רגעים מתוך החודש הנעלה בבית חיינו. קליפ קצר המשאיר טעם של עוד, ורבים מבקשים לצפות בו שוב.

ניסים בשליחות

הרב מרדכי גרומך, משלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח בהודו, משתף את הקהל באפיזודות משליחותו במדינה בה הקידמה עדיין לא הגיעה. בדבריו הוא משלב נקודות שונות משיחת ה'דבר מלכות' השבועית העוסקת בעבודת השליחות, כשהוא מדהים את הציבור בסיפורי מופת שאירעו אצלם גם ל... הודים.

כעת יוצא הקהל בריקודי שמחה, שמזכירים את לילות שמחת בית השואבה בקראון הייטס. ר' עמי מימון מקפיץ את הקהל במחרוזת בלתי נגמרת של ניגוני חב"ד, כשהקהל יוצא מגדרו. בהמשך לזה המנחה מזכיר את דברי הרבי שליט"א מלך המשיח על הדרך להבאת הגאולה על ידי שמחה בטהרתה.

על המסכים נראית כעת דמותו של הרבי שליט"א מלך המשיח הזועק בשיחות הקודש ובדבריו עם אישים שונים - בנושא שלימות הארץ. זעקתו הנצחית של נשיא דורנו, לובשת צורה מוחשית כאשר רק לאחרונה נוכחנו שוב לראות בצדקת דבריו הק'.

הרב חיים לוי יצחק גינזבורג משפיע בישיבת תות"ל בראשון לציון, מוזמן לשאת דברים כמי שמזה שנים פוקד באופן קבוע את בית חיינו 770. הוא מספר על תשרי במהלך השנים כשהוא מסיים בתביעה נוקבת לזכות לראות בעיני בשר את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח לעין כל.

לתוך הלילה

הרב בנצי פרישמן עורך הגרלה בין משתתפי ותורמי הכינוס על סט ספרי "דברי משיח", לאחר מכן הוא מסכם את הכינוס ומטרתו וקורא לנאספים לנצל את השעה להצטרף ולהגדיל את הפצת "שיחת הגאולה".

טרם צאתם, פוצחים המשתתפים שוב בריקוד חסידי שנמשך שעה ארוכה, בניצוחו של ר' עמי מימון, המנצל את ההזדמנות להודות למארגנים ובראשם אנשי צוות האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה: הרב יצחק רחימי והרב חיים ציק ויחד איתם כל השותפים והמשתתפים שיחיו.

רבים נשארים להתוועדות לתוך הלילה, עם הרב חיים ציק, התוועדות העומדת בסימן הכנס - קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...