האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

משיח בכיכר • הרבנים והמשפיעים ב"קריאת קודש" לקראת מעמד הרבבות

פעילות משיח

שניאור גרינפלד 279 צפיות 0

משיח בכיכר • הרבנים והמשפיעים ב"קריאת קודש" לקראת מעמד הרבבות

לקראת עצרת הענק "משיח בכיכר" שתערך בשני הבא י"ב תמוז בכיכר רבין בת"א, רבני ומשפיעי חב"ד ליובאוויטש יצאו ב"קריאת קודש" לבוא ולהשתתף במעמד האדיר לקבלת פני הרבי מלך המשיח שליט"א • "במרכז הערב יתקיים מעמד המוני של "קידוש לבנה" ולגודל המעמד נא לבוא בבגדי שבת וחג" • הכתבה המלאה

לקראת עצרת הענק "משיח בכיכר" שתערך בשני הבא י"ב תמוז בכיכר רבין בת"א, רבנים, ראשי ישיבות, משפיעים ושלוחי המלך יצאו ב"קריאת קודש" לבוא ולהשתתף במעמד האדיר לקבלת פני הרבי מלך המשיח שליט"א.

להלן נוסח הקריאה:

לאור הוראתו הידועה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  "עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלמה, תיכף ומיד ממש", ו"מה שנותר זה לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש" תתקיים אי"ה, ע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, התוועדות ארצית –

עצרת ענק - "משיח בכיכר" - לקבלת פני משיח צדקנו!

בהשתתפות רבנים, משפיעים, שלוחים ואישי ציבור, ובמיוחד בשנה זו בה חוגגים כינוס זה ב'חג הגאולה' – י"ב תמוז היום בו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ יצא מבית האסורים על עבודתו בחיזוק התורה והיהדות.

בעצרת גם תושמע הזעקה והמחאה כנגד הנסיונות לפגוע בשלימות התורה העם והארץ ובטחון עם ישראל.

ובמרכז הערב יתקיים מעמד המוני של "קידוש לבנה" ולגודל המעמד נא לבוא בבגדי שבת וחג.

כינוס זה של המוני בית ישראל המשתתפים במעמד זה של קבלת המלכות, מהווה ביטוי נאמן לנאמר בשיחתו הקדושה משבת פרשת משפטים ה'תנש"א: "והרי המינוי דדוד מלכא משיחא כבר היה, כמו שכתוב "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו", צריכה רק להיות קבלת מלכותו ע"י העם וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי" במיוחד ברגעים אלה לקראת ההתגלות המלאה והמושלמת.

אנו קוראים בזאת לכל אחד ואחת מאנ"ש שיחיו בארצנו הקדושה ולכל אחינו בני ישראל, להשתתף במעמד חשוב זה שיתקיים אי"ה ביום שני י"ב תמוז ה'תשע"ח בשעה 19:00 בערב, ב"כיכר רבין בת"א "ברוב עם הדרת מלך".

בטוחים אנו מתוך אמונה טהורה שבעז"ה התוועדות זו בוודאי תפעל ותזרז את התגלותו השלימה והמיידית של הרבי מלך המשיח שליט"א מתוך שמחה וטוב לבב.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יש לציין, כי למרות כל הסערה בתקשורת, מארגני העצרת מודיעים כי הענין בטיפול מול הגורמים המתאימים, ובעז"ה "יד החסידים תהי' על העליונה". כל ההכנות נמשכות כסדרן, ובעז"ה יהיה "דידן נצח" והאירוע יתקיים אי"ה במועדו.

אתר הגאולה ימשיך וידווח אי"ה

WhatsApp Image 2018-06-19 at 04.58.57

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...