האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קידוש לבנה בחודש אייר ומחרוזת ווקאלית

פעילות משיח

אתר הגאולה 248 צפיות 0

הפקה נוספת לשמחת שכונת המלך בקידוש לבנה באייר ב770 מבית מרכז חבד למושבי צפון הנגב ע"י השליח ר' ליאור מלכא, הסבר עמוק לעניין קידוש לבנה בחודש אייר, ומחרוזת ווקאלית בהפקת אבי פיאמנטה לרפואת הרב זמרוני זעליג בן ציפורה פייגה

הפקה נוספת לשמחת שכונת המלך בקידוש לבנה באייר ב770 מבית מרכז חבד למושבי צפון הנגב ע"י השליח ר' ליאור מלכא. כאשר הדגש בחודש אייר הוא על הבריאות וההתחדשות של עם ישראל גם בענייני הגוף וגם בכמיהה לגאולה מיד ממש בזכות 3 אבות ובעיקר רחל שהיא הרגל ה4 במרכבה המכוונת גם לדוד המלך ממנו יוצא מלכנו - הרבי מלך המשיח שליט"א. ובפרט שבמוצאי ש"ק הקרובה חל - ו' אייר - בו הכריזו לפני הרבי בפעם הראשונה את הכרזת הקודש: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. הרבי התבטא בשיחה זו לפני ההכרזה:
"... ששומעים ההכרזה בכל העולמות ובכל סדר ההשתלשלות שהנה זה משיח בא."

יצויין כי, ב"ה, בשבוע זה יקבלו במתנה אלפי שלוחים ישירות למייל שלהם מחרוזת וואקלית מקצועית עם אבי פיאמנטה שניתן להפעילה ע"פ ההלכה בזמן הריקודים.
מי שלא קבל יצור קשר עם:
achdut.mashiach770@gmail.com
הרב ליאור מלכה 052-8572-770

מחרוזת ווקלית לשמיעה / הורדה 

הסבר על כל עניין מפורט בזה:

קידוש לבנה בחודש
'אני י(השם)י רופאך

חודש אדר מסמל את הנהגת ה' כפי שהיא מוסתרת בדרכי הטבע, כמו נס פורים שהתרחש בדרך הטבע. לעומתו חודש ניסן מסמל הנהגה ניסית, למעלה מדרך הטבע, כמו היציאה הניסית ממצרים.
ואילו חודש אייר (ראשי-תיבות) "אֲנִי י-י (השם) רֹופְאֶךָ" - מסמל שילוב של הנהגה ניסית בתוך טבע הגוף. משמעותה של הרפואה הוא שיפור מצבו של הגוף. אך ההדגשה כאן היא שהרפואה מגיעה מהקדוש ברוך הוא עצמו, רפואה כזו שבה המחלה נמנעת מלכתחילה.
בחודש נפלא זה השפע האלוקי פועל בגופנו ממש באופן שעוקר את כל המחלות מלכתחילה, "כל המחלה ... לא אשים עליך". לכן, בחודש זה, בו הנס פועל בתוך טבע העולם, ניזהר במיוחד במעמד קידוש הלבנה המזרז את הגאולה. והרי זהו עניין הגאולה: שטבע העולם יכיל את הדרגות האלוקיות הגבוהות ביותר. קידוש הלבנה הוא על שם שעם ישראל עתידים להתחדש כמו הלבנה – שההתחדשות מורגשת בגוף ממש. לכן גם נוהגים לבקש בקידוש לבנה (לפי הנוסח הספרדי) "שלא יהיה לי נזק בגופי בממוני ובריאות השיניים". (ולפי נוסח חב"ד - בלחש) "שלא יהיה לי כאב שיניים".
שתהיה לנו ישועה וגאולה בפשטות ממש.

קידוש לבנה בחודש
'ארבעת רגלי המרכבה'

בראשי התיבות של חודש אייר מרומזים שמותיהם של אבות האומה: אברהם, יצחק, יעקב ורחל אמנו. ארבעה אלו מכונים בספרי הקבלה בשם: ארבעת רגלי המרכבה העליונה. זאת משום שהם היו בטלים לחלוטין לרצונו של הקדוש ברוך הוא, כפי שהמרכבה בטלה אל הרוכב.

מתוך ארבעה אלו, מסמלים אברהם יצחק ויעקב דרגות (חסד, גבורה, תפארת) של אור אלוקי המרומם מן העולם. ואילו רחל, הרגל הרביעית, מסמלת את (המלכות, שהיא) השראת האור האלוקי בתוך העולם. על רחל נאמר שהיא "מְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ" (ירמי' לא, יד) שהלכו לגלות. כלומר, רחל קשורה למצבו של עם ישראל בגלות, ועל ידי פעולתה של רחל תבוא הגאולה. כפי שנאמר בהמשך "כֹּה אָמַר ה', מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ ... וְשָׁבוּ בנים לגבולם". לכן הרגל הרביעית במרכבה היא גם דוד המלך (זוהר רמח, ב) שהמלך המשיח נקרא על שמו. וכפי שמכריזים בקידוש הלבנה "דוד מלך ישראל חי וקיים".
מכל זה מובן עד כמה יש להיזהר במיוחד בחודש אייר בקידוש הלבנה הנערך במוצאי שבת קודש הקרובה.
בכל חודש מבקש הרבי שליט"א מלך המשיח לערוך קידוש לבנה מכובד, ברוב עם הדרת מלך, בשמחה גדולה, בבגדים נאים ומתוך כוונה מיוחדת לזירוז התגלותו של המלך המשיח. ובמיוחד בהכרזה "דוד מלך ישראל חי וקיים" המכוונת על המלך המשיח, שגם כאשר הוא נסתר מעינינו, אנו מאמינים שהוא חי וקיים ועומד בכל רגע להביא את הגאולה - יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
(ע"פ דבר מלכות תזריע-מצורע תשנ"א. נח תשנ"ב)

KL1

kl4

KL2

KL3

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...