האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קידוש לבנה חודש ניסן ב770

פעילות משיח

אתר הגאולה 244 צפיות 0

לכבוד יום הברית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ויום ההולדת של אביו המקובל רבי לוי יצחק - זה הזמן להתעוררות מחודשת בענייני הגאולה בחודש ניסן. לפני כשבוע נערך מעמד רבתי מושקע ברחבת בית רבינו שבבל בהשתתפות קהל גדול של אנ"ש והתמימים. הרב יוסי טלישווסקי מציין שהייתה זו פעולה שהרימה באופן חזק ורשמי את עניין הקידוש לבנה. להערכתו היו כ400-500 אנשים, נשים וטף. ובהתחשב בימים הסמוכים לערב פסח ועוד מיד במוצאי ש"ק - אכן היה מעמד מכובד, שמח, מלא וגדוש באמונה שכבר, כבר זוכים להתגלות המלאה של אבינו רוענו - מלך המשיח שליט"א.

הרב ליאור מלכה מנהל בית חב"ד למושבי צפון הנגב ויוזם הקמפיין, מציין את הנס שבעריכת המעמד למרות מזג האוויר הלא צפוי לחודש ניסן. זה התחיל בקידוש לבנה בארץ אותו הוא ערך במושבי "יחדיו" (ברוש, תדהר ותאשור הנזכרים בהפטרת הגאולה). במשך השבת הלך מזג האוויר ונהיה קשה יותר. השמים כוסו בעננים, הרוחות והקור נתנו את אותותיהם בתוקף הולך וסוער. "בקשתי את ברכת הרבי שתהיה הצלחה בארץ ובמיוחד ב770" מספר הרב ליאור שליח הרבי בעוטף עזה. הרבי הבטיח ב"אגרות" במכתב ברכה לחג הפסח שנוכל לחגוג ע"י "הגברת צורה על החומר". השתדלנו למרות המזג אוויר להתעשת באמונה שאכן כך יהיה. ואכן, הרבי הבטיח, הרבי קיים. יצאנו באופן של "ופרצת" לישובים לעריכת הקידוש לבנה והבטחנו לאנשי המקום שאו טו טו - הלבנה יוצאת... והנה מעל כל הגיון... ניסן... ניסי ניסים - הלבנה יצאה בשיא הדרה... והפעילות עם הורים וילדים נמשכה עד כ10.30 למרות הקור הכללי. בכנוס בארץ התפללנו עם הילדים שתהיה הצלחה ב770 וב"ה כנזכר לעיל הלבנה ב770 התגלתה וכמו כן המעמד התקיים בשמחה ובהצלחה גדולה.

תודתינו וברכתינו
לכל המסייעים והשותפים ובפרטם: יוסף יצחק ראפ בן ביילה פייגעל - מנהל מטה שירה וזימרה, הרב יוסף יצחק טלישווסקי בן שרה ביילא, אליהו בן רחל, דבורה דבורית בת פסיה, שי וברק בני מוניק, רמי רחמים בן מרגרט, ראובן בן אסתר, שמואל יוסף יצחק בן ריבה צביה וכל בני משפחותיהם שיחיו

הבה נמשיך את ההצלחה
עד להתגלות הרבי בשוטערם ובשמחה!

מעניין לציין כי להפקה זו שאל הרב ליאור את הרבי האם כדאי להשקיע בקידוש לבנה של חודש ניסן, חודש הגאולה? הרב ליאור ציין שהארוע נערך בסמיכות ליום הולדת הרבי ובמחשבתו היה שאם הרבי יברך את התורמים זהוא סימן ברור שהרבי לוקח אחריות שאכן יהיה בהצלחה.

התשובה בכרך י"א (לכבוד י"א ניסן) אמרה הכל: "לעשות במימדים הכי גדולים" וכן בקש הרבי "וישלחו לכאן את גליון הרשימה (של התורמים) ונדבת לבם וידם, ותקרא בעת רצון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר". מוסיף הרבי ומדגיש בהמשך המכתב " שאין זה (הברכות) עניין רוחני בלבד אלא גם גשמי.." כלומר שהרבי מבטיח ברכה בגשמיות ממש.

והעיקר שבזה נביא יחד להתגלות הרבי (כנ"ל) כי ב"תוספת זהירות בקידוש לבנה" אנו מחזקים את הרבי שהוא מזרע דוד המלך כי "דוד ומלכותו נמשלו ללבנה" – נביא ההתגלות של מלכנו – בשמחה וטוב לבב.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כל המעוניין להיכנס לגליון רשימת ברכות הרבי שליט"א
לברכה בגשמיות ממש
יפנה בניו – יורק ל: התמ' לוי 347-770-0133
– בישראל – לכתובת והטל:
מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב
ת.ד. 241 מעגלים. טל. 052-8572770
achdut.mashiach770@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...