האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מבצע ענק לחיזוק לימוד ה"דבר מלכות" לפרשת משפטים

פעילות משיח

שניאור גרינפלד 238 צפיות 0

מבצע ענק לחיזוק לימוד ה"דבר מלכות" לפרשת משפטים

במסגרת הלימוד השבועי בלימוד ה"דבר מלכות" - שיחות הרבי מליובאוויטש משנים תשנ"א-תשנ"ב, השבוע בשיחת פרשת משפטים מבואר העניין שנמצאים ב'זמן השיא' של ביאת משיח צדקנו, ורואים כבר את התחלת פעולתו של משיח על העמים • בהקשר לכך יוצא 'מטה לימוד הדבר מלכות' במבצע מיוחד • כל הפרטים

בדבר מלכות משפטים (משנת תשנ"ב) מבאר הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א שכיון שנמצאים ב'זמן השיא' של ביאת משיח צדקנו, רואים כבר את התחלת פעולתו של משיח על העמים – בקיום היעוד 'וכתתו חרבותם לאתים'.

כולנו, אנשים נשים וטף, מתאחדים בלימוד דבר מלכות משפטים, גורמים נחת רוח לרבי ומביאים את התגלותו השלימה בפועל ממש!

על מנת להוסיף וללבות את החיות בלימוד שיחת הדבר מלכות, ייערך מבצע מיוחד: בין הלומדים את שיחת הדבר מלכות מתחילתה עד סופה, תתקיים בעז"ה הגרלה על 770 ש"ח לקניית ספרים.

לימוד בחברותא מזכה בכרטיס הגרלה נוסף.

הרישום מתבצע עד ליום שלישי כ"ח שבט בשעה 14:00 (שעון 770).

לרישום (לדו"ח לרבי מלך המשיח שליט"א ולהגרלה), לחץ כאן.

לשיחת הדבר מלכות – לחץ כאן.

לביאורים בדבר מלכות, שיעורים, סיכומים ועוד – לחץ כאן.

07-02-2018-13-53-39-הגיע-זמן-הגאולה-758x1072

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...