האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חיי"ם אופניים כבשו את תל אביב

פעילות משיח

אתר הגאולה 438 צפיות 0

חיי"ם אופניים כבשו את תל אביב
לרגל י"א ניסן יום הולדתו של נשיא הדור - הרבי שליט"א מלך המשיח הכינו תלמידי התמימים שיירת אופניים אדירה שעברה ברחובות הראשיים והמרכזיים בעיר תל אביב. הפעילים הצטיידו באבזרי פרסום בשורת הגאולה ובכרטסי משיח על מנת לפרסם את הבשורה לעוברים והשבים. השיירה הייתה בסימן חיי"ם שנה לנשיאות נשיא הדור על כן היו בה 68 אופניים.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...