האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

וכתתו חרבותם לאיתים עכשיו

נפלאות הגאולה

הרב אבישי איפרגון 417 צפיות 1

וכתתו חרבותם לאיתים עכשיו

בס"ד.

 מאז נחתם ההסכם הראשון לצמצום הנשק הגרעיני שהרבי שליט"א מלך המשיח מדבר עליו בדבר מלכות פ' משפטים, נחתמו בין המעצמות שוב ושוב הסכמים "חזקים" יותר מההסכם הראשון, גם הם בשבוע של פ' משפטים, מידי כמה שנים. כמות הנשק הגרעיני שבידי המעצמות צומצם מ30,000 לפחות מ1500 לכל מעצמה משך השנים שעברו, והולך ופוחת.

מאת: אבישי אפרגון – ראש ישיבת חב"ד כפר סבא.

(שירת בצה"ל בתפקיד מסווג).

 

"וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות

לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"

 

פירוק הנשק הגרעיני בעולם

בשנת תשנ"א (1991) נחתם הסכם START בין ארה"ב לברה"מ, ובו התחייבו המעצמות על צמצום דרמטי של מאגרי הנשק הגרעיני לכדי 6,000 ראשי קרב גרעיניים מוכנים לקרב כל אחת, וזאת במקום כ- 77,000 ראשי נפץ גרעיניים שהיו לשתיהן יחדיו בתקופת השיא של המלחמה הקרה (ע"פ ההערכות, לרשות ברה"מ עמדו כ- 45,000 ראשי נפץ, ולרשות ארה"ב עמדו כ- 32,000).

יש לזכור כי רבים מראשי הנפץ גרעיניים הללו, היו למעשה מסוג של "פצצת מימן" – שהינה חזקה בהרבה (עד כדי פי אלף ויותר!) מהנשק הגרעיני שהוטל על יפן במלחמת העולם השניה. עוצמתה האדירה של פצצת המימן, הביאה לכך שהמעצמות עשו איתה ניסויים מעטים ביותר, והיא זו שהביאה למעשה להכרה בכך שמלחמה גרעינית-מימנית עלולה להביא לחורבן (או עכ"פ לפיזור נשורת גרעינית בכל) העולם ח"ו!

מעניין לציין שמי שנחשב ל"אבי פצצת האטום" הינו רוברט אופנהיימר, מדען גרעין יהודי, וכן מי שנחשב ל"אבי פצצת המימן" היה אף הוא מדען יהודי בשם אדוארד טלר.

כתוצאה מההסכם הנ"ל החל תהליך רחב היקף, במסגרתו נוטרלו, תחת פיקוח הדדי של המעצמות, עשרות אלפי ראשי נפץ גרעיניים, עשרות צוללות גרעיניות, מאות מפציצים אסטרטגיים (ביניהם 365 מפציצי 52-B שנחתכו ופורקו לחלקים – ראה תמונה), וכן מאות רבות של טילים בין-יבשתיים.

כמו כן, לאחר עשרות שנים של פיתוח גרעיני, בהם ביצעה ארה"ב למעלה מ- 1000 ניסויים גרעיניים, הפסיקה ארה"ב את כל הניסויים (הניסוי הגרעיני האחרון בוצע בכ"ה אלול תשנ"ב).

בהמשך לחתימת ההסכם הנ"ל, בערב שבת קודש פרשת משפטים בשנת תשנ"ב (1992), נפגשו כל ראשי המעצמות הגדולות באו"ם בניו יורק והצהירו על כוונתם לצמצם את ייצור הנשק, ולהפנות את המשאבים לשיפור התנאים הכלכליים ברחבי העולם, שזהו "תוכן היעוד "וכתתו חרבותם לאתים"..." [שיחת הרבי, פרשת משפטים, כ"ז שבט, מברכים החודש אדר א' התשנ"ב].

הרבי מלך המשיח שליט"א אמר שיחת קודש מיוחדת באותה שבת, ובה הסביר שהסיבה לפגישת ראשי המעצמות ולפירוק הנשק הינה פעולתו של מלך המשיח בעצמו, אשר פועל על אומות העולם לשנות את דרכן לטובה, ונובעת מכך שאנו נמצאים ב"זמן השיא" של ביאת משיח צדקנו. כמו כן הסביר שהסיבה לכך שהפגישה נערכה דווקא בניו יורק (בבנין האו"ם) הינה בשל העובדה שזוהי עירו של "נשיא הדור" , ובלשונו הקדוש: "ויש לומר שבקיומה של פגישה החלטה והכרזה זו בהעיר של נשיא דורנו...מרומז שכל זה בא כתוצאה מהפעולות ...שנעשו ונעשים ע"י נשיא דורנו, משיח שבדור ...".

 

תהליך עולמי

במשך עשרות שנים, יוצרו ע"י מעצמות העולם עשרות אלפי פצצות וטילים גרעיניים. הכמויות העצומות הללו נועדו לאפשר להן יכולת "מכה שניה"– דהיינו היכולת להנחית מכת תגמול גרעינית, אפילו אם הן יופתעו ע"י מתקפה שכזו. במשך שנים אלו שררה בין המעצמות אווירה של ערב מלחמה עולמית ח"ו, שכונתה "המלחמה הקרה".

בשנים תשמ"ה-תשמ"ז החל להיווצר שינוי היסטורי כביר ולא צפוי כלל בברית המועצות, אשר הכריזה על עידן של "גלאסנוסט" (פתיחות), ו"פרסטרויקה" (בניה מחדש).

מדהים לציין כי החוק החשוב ביותר בעידן הפרסטרויקה – "חוק הקואופרטיבים" – התקבל בסמיכות זמן לכ"ב שבט התשמ"ח, יום הסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא, אשתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א [ראה שיחת ש"פ יתרו התשנ"ב, שאז החלה תקופה חדשה בענין הדירה בתחתונים וכו'].

חוק זה (מחודש מאי 1988 למניינם), איפשר לראשונה בעלות אישית של האזרחים על עסקים בתחומי השירותים, התעשיה והייצור, סחר החוץ וכו', והביא לעיקר השינוי בברית המועצות (מכיוון שעד אז היו כל המפעלים, המסחר וכו' מרוכזים בידי המשטר הקומוניסטי), וגם תרם באופן ישיר להתפרקותה הכלכלית ולהתפוררותה של ברה"מ בהמשך. התפוררות זו הביאה באופן ישיר להקטנה דראסטית של האיום במלחמת עולם.

 

כמו כן, החלה באותה תקופה ממש גם התפרקותה של "ברית ורשה" – שהייתה ברית צבאית בין מדינות רבות במזרח אירופה לבין ברית המועצות, אשר נועדה ללחום מול ברית נאט"ו וארה"ב במקרה של "מלחמת עולם שלישית" ח"ו. שביתות ובהפגנות ענק שאירעו בפולין (בתחילת חודש אייר תשמ"ח), הביאו לפרישתה בהמשך מהברית, ובעקבותיה פרשו גם כל שאר המדינות, והאיום על שלום העולם, הצטמצם עוד יותר.

ככל שהלך והתקדם תהליך התפוררותה של ברה"מ (וברית ורשה), כך התקדם במהירות גם תהליך פירוק הנשק הגרעיני-מימני בעולם.

חשוב להדגיש כי תהליך פירוק הנשק הינו תהליך עולמי, שמקיף לא רק את ארה"ב ורוסיה, אלא את כל המעצמות העולמיות:

צרפת, שהחזיקה בימי השיא של המלחמה הקרה בכ- 540 ראשי נפץ גרעיניים, מחזיקה כיום בפחות מ- 300. בריטניה, שהחזיקה באותם ימים בכ- 520 ראשי נפץ גרעיניים, צמצמה את המספר עד לכדי כ- 215. כך גם לגבי סין, שהחזיקה בכ- 434 ראשי נפץ בשנת תשנ"ג, וכיום מחזיקה בכ- 260 בלבד.

כמו כן יש לציין כי כ- 95% ממאגרי הנשק הכימי בעולם כולו, פורקו אף הם.

מצב פירוק הנשק הגרעיני לפני 5 שנים, לעומת 30,000 לכל מעצמה לפני ההסכם, ב2012 ירד המספר לפחות משליש, וכיום המספרים בארה"ב ורוסיה עומדים על פחות מ2000.

פירוק נשק רגיל – צמצום חילות האוויר, הים והשריון

במקביל לפירוק הנשק הגרעיני, בתחילת שנת תשנ"א (בחודש נובמבר 1990), נחתמה אמנתCFE בין 16 המדינות החברות בברית נאט"ו לבין 6 מדינות ברית וורשה דאז (כולל ברית המועצות), ובמסגרתה בוצעו קיצוצים עמוקים בהיקף הצבאות ואמצעי הלחימה של כל המדינות הנ"ל, והוצאו משירות עשרות אלפי טנקים ותותחים, אלפי מטוסי קרב ומסוקי תקיפה, ומאות ספינות קרב וצוללות.

קיצוצים נרחבים אלו נמשכים גם בימינו אלה ממש. כיום היקפו של הצבא הרוסי הינו כשליש מהיקף הצבא שעמד בזמנו לרשות ברית המועצות! והיקפו של הצבא האמריקני הינו הנמוך ביותר מזה עשרות שנים. גם בישראל, מייד עם התמנותו של הרמטכ"ל גדי איזנקוט לתפקיד, הוא הודיע כי בכוונתו לקצץ מספר עצום של כ- 100,000 חיילי מילואים, וצה"ל הודיע כי בשנים האחרונות נסגרו 6 חטיבות שריון, עתידות להיסגר חטיבות נוספות, וכן נסגרו גם אגדי ארטילריה, וספינות קרב הוצאו משירות.

חיל האוויר הודיע כי במסגרת הקיצוצים, נסגרו לחלוטין שתי טייסות הקרב של מסוקי הקוברה, ובחודשים האחרונים נחשף כי גם כל מערך מטוסי ה- 16-F מדגם "נץ" נסגר - מטוסי קרב רבים הוצאו משירות פעיל, וחלקם אף הועמד למכירה [בשל כך, בחיל האוויר משרתים כיום רק מטוסי ה- 16-F החדישים יותר, מדגמי "ברק" ו"סופה"].

יש לציין כי מספרם של המטוסים והמסוקים שהוצאו משירות מגיע ליותר מ- 100 [המספר המדויק חסוי מטעמי בטחון שדה], בעוד שמספרם של מטוסי האדיר החדשים שהוכנסו לשירות כתחליף הינו 2 בלבד, ומכאן שמערך הקרב של חיל האוויר אכן הצטמצם. צה"ל אף הודיע שעם כניסתם לשירות של מטוסי "אדיר" נוספים, יוצאו משירות גם חלק ממטוסי ה"ברק".

 

פירוק הנשק הגרעיני בשנים האחרונות

תהליך פירוק הנשק הגרעיני נמשך גם בשנים האחרונות, ועד לימינו אנו. בכ"ז תשרי תשע"ב, הודיעה ארה"ב שהיא השלימה את נטרולן הסופי של פצצות המימן החזקות ביותר מדגם 53B. עוצמתן של כל אחת מפצצות אדירות אלו הייתה פי 600 מהפצצה שהוטלה על הירושימה!

עובדה מדהימה היא, שבתאריך כ"א שבט [יתכן בליל כ"ב שבט] בשבוע של פרשת משפטים תשע"א, נחתם הסכם נוסף בין רוסיה לארה"ב בשם "NEW START", המהווה הסכם המשך להסכם הראשון שעליו דיבר הרבי מה"מ באותו שבוע ממש, 19 שנים בדיוק לפני כן, בשבת פרשת משפטים תשנ"ב!

על פי ההסכם החדש יפחיתו ארה"ב וברה"מ את עוצמתן לכדי 1550 ראשי קרב גרעיניים מוכנים לקרב בלבד לכל אחת. זהו צמצום דרמטי שמוריד בכשני שליש את מספרם של ראשי הנפץ המבצעיים של המעצמות ביחס להסכם START (שנחתם בשנת תשנ"א כנ"ל), והוא מוביל באופן ישיר לצמצום ולהרחקה נוספת של הסכנה במלחמת עולם.

הצמצום בכלי הנשק הגרעיניים נמשך כסדרו גם בימים אלו ממש (למרות המתיחות בין המעצמות על רקע המהפיכה באוקראינה ומלחמת האזרחים בסוריה). ע"פ הדיווחים השונים, כבר בשיחת הטלפון הראשונה בין נשיא ארה"ב החדש לבין נשיא רוסיה, נדונו ענינים הקשורים בהסכם זה, ובאפשרות להארכת תוקפו. כמו כן, בראיון לטיימס הלונדוני, הודיע מר טראמפ, כי בכוונתו לדרוש מרוסיה לצמצם באופן משמעותי את המאגר הגרעיני שברשותה (ביחד עם צמצום אמריקני מקביל), וזאת בתמורה להסרת סנקציות שהוטלו עליה עקב מעורבותה בלחימה באוקראינה. מכאן עולה בבירור שתהליך פירוק הנשק הגרעיני ימשך גם בזמן הממשל החדש (וזאת על אף רצונו של טראמפ להגביר את כוחה ומעמדה של ארה"ב).

 

"וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות גו'"

אחד היעודים שיתממשו בגאולה הינו "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה, ב',ד'. מיכה, ד',ג'). ההסכמים הבינ"ל לפירוק הנשק הינם בבירור התממשותו של יעוד הגאולה הזה, וסימן ברור נוסף שעומדים אנו בסמיכות רבה לגאולה האמיתית והשלימה. מדהים לראות שחלק ממערכות הנשק שנוטרלו, הוסבו אכן לשימושים חקלאיים – משאיות שנשאו בעבר טילים גרעיניים הפכו לרכבי משא עבור תוצרת חקלאית וטנקים רבים הוסבו לטרקטורים. זהו, למעשה, מימוש "מודרני" של היעוד המופיע בנביאים הנ"ל, אשר התנבאו על כך שכלי המלחמה יהפכו לכלים חקלאיים.

אחד החידושים של השנים האחרונות הוא התופעה ההולכת וגוברת של שימוש בטכנולוגיות ובמוצרים צבאיים עבור שימושים אזרחיים. בחודשים האחרונים התפרסם, למשל, שעל בסיסה של קסדת טייסי הקרב המתוחכמת מאוד של אלביט, שמציגה לטייסים על גבי משקף הקסדה נתונים רבים הנוגעים למצב המטוס ומערכות החימוש וכו', פותחה קסדה משוכללת עבור רוכבי אופניים מקצועיים, שמשלבת בתוכה הן הגנה פיזית מקסימלית והן תצוגה פנימית (על משקפי הקסדה) של מגוון נתונים אלקטרוניים, כמו מהירות הרוכב, המרחק שכבר עבר וכו'.

האם יש מלחמות בין מדינות?

הרבי מלך המשיח שליט"א חזר ואמר כי דורנו הוא דור הגאולה, היא תבוא בחסד וברחמים, וכי סימן ברור לכל הוא תחילת פירוק הנשק אצל אומות העולם. ישנם השואלים בהקשר לכך: "הרי יש כל כך הרבה מלחמות בעולם? היכן התקדמותו לקראת הגאולה?"

אולם, בדיקה מקיפה של מצב הסכסוכים המזויינים בעולם, תראה כי מזה מספר שנים, אין שום מדינות בעולם הנתונות במלחמה כוללת ביניהן!

ישנם, אמנם, איומים ותקריות גבול בין מדינות שונות, כמו הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, אולם אין שום מלחמה כוללת בפועל (שהרי הצבא הרוסי לא גויס כלל למלחמה, ולא נעשית שום הפעלה של חילות האוויר והים, הטילים והנשק הגרעיני, אלא רק של קבוצות לוחמים קטנות עם אמל"ח מצומצם שמועבר אליהם מרוסיה), וזאת בניגוד גמור למצב שהיה נפוץ בקרב אומות העולם במשך אלפי שנים, ובו מדינות ועמים רבים נלחמו זה בזה, תוך שהם מטילים לקרב את מלוא עוצמתם, במלחמות קשות וממושכות, במטרה להשתלט על עמים אחרים ולהשיג משאבים בכוח הזרוע. די אם נזכיר את "מלחמת 30 השנים" ואת "מלחמת 100 השנים" (שהיו באירופה ונהרגו בהן מאות אלפי חיילים ואזרחים), ואת שתי מלחמות העולם הנוראיות.

השאיפה כיום, בכל רחבי העולם, הינה לפתור את הסכסוכים בלא להידרדר למלחמות גדולות. אמנם, ישנם עדיין משטרים דיקטטוריים בעולם (כדוגמת איראן וצפון קוריאה – שגם לה סכסוך מתמשך, ללא מלחמה, עם דרום קוריאה), אולם גם במדינות אלו ניכר שהעם עצמו מתנגד למשטר ולא מעוניין כלל בדרכו המיליטנטית, וזוהי הסיבה גם למהפכות הרבות באזורנו, בהם הופלו משטרים רודניים רבים. ישנם גם "כיסי טרור" (של ארגונים ושל יחידים) ברחבי העולם, ובפרט בסוריה, אולם, אלו אינם סוחפים אליהם המונים, ואינם זוכים יותר לתמיכתן של מדינות (כפי שהיה מקובל בעבר).

זהו שינוי כביר, שיש לראות אותו כחלק מתהליך רוחני רחב, שעובר על כלל האנושות, ואשר מכין אותנו לקראת הגאולה, שבה "לא ילמדו עוד מלחמה..." כדברי הנביא ישעיה.

באשר לעצם הפעילות של אותם "כיסי טרור", הרי שיש לראות בכך לענ"ד חלק מתהליך הבירור הסופי שעובר על העולם, במסגרתו מתגלים כוחות רשע מסוימים – על מנת להיאבד לעד, וכפי שמובא בספר תהלים: "מזמור שיר ליום השבת [שכידוע רומז גם ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים" – הגאולה] ...ויציצו כל פועלי אוון להישמדם עדי עד..." – דהיינו שזו מטרת התגלותם ופעילותם, רק על מנת שהם יועלמו מהעולם!

וכידוע ומבואר בחסידות שישנן קליפות שדרך הבירור שלהן היא בירור והעלאה וכו' וישנן קליפות קשות יותר אשר "שבירתן זוהי תקנתן" ויש להעלימן לגמרי.

בחסדי ונסי ה' יתברך, אנשי הטרור הללו נרדפים, כנ"ל, ע"י ארגוני הביון והצבאות של כל מדינות העולם, ואף נלחמים האחד בשני כפי שקורה בימים אלו ממש בסוריה, כאשר ארגוני אל-קאעידה ודאע"ש נלחמים ללא לאות בארגון החיזבאללה, וזאת במקביל לכך שאל-קאעידה ודאע"ש גם לוחמים האחד נגד השני!

יש לציין כי ארגון דאע"ש ספג בשנה האחרונה שורת מפלות כבדות, איבד עשרות ערים ועיירות חשובות בעיראק ובסוריה, רובה של העיר מוסול (ששימשה "בירת דאעש בעיראק") נכבשה בחזרה בידי צבא עיראק והקואליציה הבינ"ל, וכבר החלה מתקפה גם על העיר א-ראקה ("בירת דאעש בסוריה"). היקף הגיוס לארגון מצטמצם והולך, חלק נכבד משכבת הפיקוד שלו חוסלה, ומשאביו מדלדלים בשל התקיפות הרבות שנעשות על בארות הנפט שהשתלט עליהן בעיראק ובסוריה.

 

השייכות לפס"ד שהרבי הוא מה"מ

חשוב להדגיש, כי בהמשך שיחת הקודש של הרבי מה"מ שליט"א שצוטטה לעיל בקשר לפירוק הנשק העולמי, הוא מוסיף ומקשר את השינויים בעולם לפסק הדין המפורסם בו נפסק ע"י מאות רבנים וגדולי ישראל מכל החוגים שהרבי עצמו הינו משיח צדקנו, ובלשונו הק': "שהחלטת והכרזת מנהיגי אומות העולם ...היא כתוצאה מהחלטת והכרזת "מלכי רבנן"...וכן הפסק דין..."יעמוד מלך מבית דוד וכו' בחזקת שהוא משיח" ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי"...".

בראותנו את השינויים הכבירים בעולם הסובב אותנו, עלינו להפנים את ההכרה בכך שאנו עומדים על סף הגאולה האמיתית והשלימה, ושעלינו להתכונן לקראתה כראוי, ע"י קיום המצוות בהידור והוספה בלימוד התורה, ובפרט בלימוד והפצת מעיינות תורת החסידות ועניני גאולה ומשיח, הודאה על הניסים, ואמונה ובטחון בה' יתברך שיביא לנו את הגאולה בקרוב ממש ובחסד וברחמים!

 

---כל המידע הצבאי בטור זה מבוסס על מקורות גלויים---

 

 

תגובות

  1. זה גורבצ'יוב ורייגן וצריך להיות יאלצין ובוש

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...