האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

וכיתתו חרבותם לאיתים במציאות זמננו

נפלאות הגאולה

הרב אבישי איפרגון 1258 צפיות 0

מאת: אבישי אפרגון – ראש ישיבת חב"ד כפר סבא.

(שירת בצה"ל בתפקיד מסווג).

"וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"

הרבי מלך המשיח שליט"א חזר ואמר כי דורנו הוא דור הגאולה, היא תבוא בחסד וברחמים, וכי אומות העולם כבר מתפרקות מנשקן. אולם, ישנם השואלים: "הרי יש כל כך הרבה מלחמות בעולם? היכן התקדמותו לקראת הגאולה?"
על מנת לענות על השאלה הנ"ל נתחיל עם העובדות כהווייתן:

1. פירוק הנשק הכימי והגרעיני ברחבי העולם
רוסיה וארה"ב הודיעו כבר לפני כשנתיים כי רובו הגדול של הנשק הכימי והגרעיני שברשותן נוטרל בהצלחה. בתחום הנשק הכימי המדובר הוא בישום אמנת CWC (chemical weapons convention) שנחתמה לפני כ- 20 שנה ע"י 192 מדינות בעולם, בה הן התחייבו לפרק את כל הנשק הכימי שברשותן. על פי נתוני ארגון OPCW, העוסק בנטרול הנשק הכימי, פורקו עד היום כ- 90% ממאגרי הנשק הכימי ברחבי העולם (רוסיה וארה"ב פירקו אף יותר), ותהליך הפירוק נמשך במדינות שונות באופן סדיר.

בתחום הנשק הגרעיני, בשנת תשנ"א (1991) נחתם הסכם START בין ארה"ב לברה"מ, ובו התחייבו המעצמות על צמצום דרמטי של מאגרי הנשק הגרעיני לכדי 6,000 ראשי קרב גרעיניים מוכנים לקרב כל אחת, וזאת במקום כ- 70,000 ראשי נפץ גרעיניים שהיו לשתיהן יחדיו בתקופת השיא של המלחמה הקרה!

כתוצאה מההסכם החל תהליך רחב היקף, במסגרתו נוטרלו, תחת פיקוח הדדי של המעצמות, עשרות אלפי ראשי נפץ גרעיניים, וכן מאות מפציצים אסטרטגיים (ביניהם 365 מפציצי 52-B שנחתכו ופורקו לחלקים – ראה תמונה), וכן מאות טילים בין-יבשתיים (שהיו טילים מתפצלים – דהיינו שכל אחד מהם הכיל לפחות 10 ראשי קרב גרעיניים).

במקביל, בתחילת שנת תשנ"א (בחודש נובמבר 1990), נחתמה אמנתCFE בין 16 המדינות החברות בברית נאט"ו לבין 6 מדינות ברית וורשה דאז (כולל ברית המועצות), ובמסגרתה בוצעו גם קיצוצים עמוקים בהיקף הצבאות ואמצעי הלחימה של כל המדינות הנ"ל, והוצאו משירות עשרות אלפי טנקים ותותחים, אלפי מטוסי קרב ומסוקי תקיפה, ומאות ספינות קרב וצוללות.

קיצוצים נרחבים אלו נמשכים גם בימינו אלה ממש. כיום היקפו של הצבא הרוסי הינו כשליש מהיקף הצבא שעמד בזמנו לרשות ברית המועצות, והיקפו של הצבא האמריקני הינו הנמוך ביותר מזה עשרות שנים. גם בישראל, עם התמנותו של הרמטכ"ל החדש לתפקיד, הוא הודיע כי בכוונתו לקצץ מספר עצום של כ- 100,000 חיילי מילואים מהסד"כ של הצבא, וצה"ל הודיע כי בשנים האחרונות נסגרו 6 חטיבות שריון, עתידות להיסגר חטיבות נוספות, וכן נסגרו גם אגדי ארטילריה, וספינות קרב הוצאו משירות. חיל האוויר הודיע כי במסגרת הקיצוצים טייסות הקרב של מסוקי הקוברה נסגרו לחלוטין, ואפילו חלק ממטוסי ה- 16-F הוצאו משירות, והועמדו למכירה.

פירוק הנשק – מפעולותיו של המלך המשיח
ידוע כי במשך עשרות שנים יוצרו ע"י מעצמות העולם עשרות אלפי פצצות וטילים גרעיניים. הכמויות העצומות הללו נועדו לאפשר להן יכולת "מכה שניה"– דהיינו היכולת להנחית מכת תגמול גרעינית, אפילו אם הן יופתעו ע"י מתקפה שכזו, ובמשך עשרות שנים שררה בין המעצמות אווירה של ערב מלחמה, שכונתה "המלחמה הקרה". בשנים תשמ"ה-תשמ"ז החל להיווצר שינוי היסטורי כביר ולא צפוי כלל בברה"מ, אשר הכריזה על עידן של "גלאסנוסט" (פתיחות), ו"פרסטרויקה" (בניה מחדש).

מדהים לציין כי החוק החשוב ביותר בעידן הפרסטרויקה – שאיפשר בעלות אישית של האזרחים על עסקים, מפעלים, מוסדות וכו' והביא לעיקר השינוי בברית המועצות (וגם להתפרקותה הכלכלית בהמשך) – התקבל בסמיכות זמן ממש לכ"ב שבט התשמ"ח, יום הסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא, אשתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. כמו כן, באותה תקופה ממש החלו גם שביתות ענק בפולין, שהביאו לפרישתה מ"ברית וורשה", ולהתפרקותה של אותה ברית תוך מספר שנים, במקביל להתפרקותה של ברית המועצות. ידועים דבריו הקדושים של הרבי שליט"א כי בכ"ב שבט תשמ"ח החלה תקופה חדשה שהיא למעשה השיא של עשיית העבודה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים "שלימות החיבור והיחוד...שתחתונים מצד ענינם הם נעשים דירה לו יתברך, לעצמותו ית' " (משיחות ש"פ יתרו כ' שבט, וליל ויום ב' פרשת משפטים, כ"ב שבט התשנ"ב).

ואכן, בשני תהליכי ההתפרקות הנ"ל – של ברית המועצות וברית וורשה – אשר היו מצד התחתון בעצמו – בהפגנות, שביתות ודרישה תקיפה של העמים עצמם – שרצו לשנות את אורח חייהם, ממצב של דיכוי, משטרי רשע, והכנות תמידיות למלחמת עולם ח"ו – למצב של שלטון צדק הוגן וישר – ובזה ניכר הענין של דירה בתחתונים מצד התחתונים בעצמם כדבריו של הרבי שליט"א שהובאו לעיל.

בהמשך לתהליך המדהים הנ"ל, הגיעה גם העליה הגדולה מברית המועצות ומזרח אירופה, וכן מלחמת המפרץ, שבה היה הענין של "למכה מצרים בבכוריהם" כדבריו הידועים של הרבי – שלכאורה גם בזה ניכר הענין של דירה בתחתונים מצד התחתונים, שהרי אומות העולם בעצמן הן שהיכו בצורר העיראקי, לטובת עם ישראל (וראה ליקוטי שיחות חלק י"ב, שיחה לשבת הגדול, שב"למכה מצרים בבכוריהם" יש מעין לעתיד לבוא, כאשר החושך בעצמו יתהפך לאור).

ובהמשך לזה, בערב שבת קודש פרשת משפטים בשנת תשנ"ב (1992), נפגשו כל ראשי המעצמות הגדולות באו"ם בניו יורק והצהירו על כוונתם לצמצם את ייצור הנשק, ולהפנות את המשאבים לשיפור התנאים הכלכליים ברחבי העולם, שזהו "תוכן היעוד "וכתתו חרבותם לאתים"..." [שיחת הרבי, פרשת משפטים, כ"ז שבט, מברכים החודש אדר א' התשנ"ב].

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א אמר שיחת קודש מיוחדת באותה שבת, ובה הסביר שהסיבה לפגישת ראשי המעצמות ולפירוק הנשק הינה פעולתו של מלך המשיח בעצמו, אשר פועל על אומות העולם לשנות את דרכן לטובה, ונובעת מכך שאנו נמצאים ב"זמן השיא" של ביאת משיח צדקנו. כמו כן הסביר הרבי שהסיבה לכך שהפגישה נערכה דווקא בניו יורק (בבנין האו"ם) הינה בשל העובדה שזוהי עירו של "נשיא הדור" (כינוי השמור בחסידות רק אל הרבי בעצמו). ובלשונו הקדוש: "ויש לומר שבקיומה של פגישה החלטה והכרזה זו בהעיר של נשיא דורנו...מרומז שכל זה בא כתוצאה מהפעולות ...שנעשו ונעשים ע"י נשיא דורנו, משיח שבדור ...".

חשוב לציין כי תהליך פירוק הנשק הגרעיני נמשך עד לימינו אנו. לפני כשנתיים נחתם הסכם נוסף בין רוסיה לארה"ב ועל פיו יפחיתו את עוצמתן לכדי 1550 ראשי קרב גרעיניים בלבד לכל אחת. הצמצום הדרמטי במספרם של ראשי הנפץ הגרעיניים של המעצמות מוביל באופן ישיר לצמצום ולהרחקת הסכנה של מלחמת עולם נוספת. הצמצום בכלי הנשק הגרעיניים נמשך כסדרו גם בימים אלו ממש (למרות המתיחות בין המעצמות על רקע המהפיכה באוקראינה).

2. "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות גו'"
אחד היעודים שיתממשו בגאולה הינו "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה, ב',ד'. מיכה, ד',ג'). ההסכמים הבינ"ל לפירוק הנשק הינם בבירור התממשותו של יעוד הגאולה הזה, וסימן ברור נוסף שעומדים אנו בסמיכות רבה לגאולה האמיתית והשלימה. מדהים לראות שחלק ממערכות הנשק שנוטרלו, הוסבו אכן לשימושים חקלאיים – משאיות שנשאו בעבר טילים גרעיניים הפכו לרכבי משא עבור תוצרת חקלאית וטנקים רבים הוסבו לטרקטורים. זהו, למעשה, מימוש "מודרני" של היעוד המופיע בנביאים הנ"ל, אשר התנבאו על כך שכלי המלחמה יהפכו לכלים חקלאיים.

דברים אלו תואמים לחלוטין לדברי הרמב"ם, שמבאר (משנה תורה, הלכות מלכים), שבזמן הגאולה ישב עם ישראל לבטח אפילו עם "רשעי אומות העולם", כמו שכתוב: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ". ומוסיף הרמב"ם ומבאר שבזמן הגאולה "לא יהיה שם – לא רעב, ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד".

3. נפילתם של משטרי הרשע והדיכוי
גם במדינות הסמוכות לנו יש שינויים לטובת אזרחי המדינות הללו ולטובת עם ישראל – משטרי הרשע של עיראק ולוב, שהיו מצוידות היטב בנשק כימי, ועסקו בפיתוח נשק ביולוגי ונשק גרעיני – קרסו לגמרי, ושלטון הדיכוי נעלם לחלוטין. מדינות אלו אינן מהוות עוד איום על ישראל (בניגוד לעבר שבו הן נחשבו כמדינות החזקות והמאיימות ביותר בין מדינות ה"מעגל השני"), ומשטריהם אינם משעבדים עוד את אזרחי המדינות.

איראן חתמה לאחרונה על הסכם הגרעין במסגרתו התחייבה שלא לפתח נשק גרעיני. במסגרת ההסכם כבר ניטרלה איראן לחלוטין את פעילותו של הכור באראק, השביתה את פעילותן של למעלה מ- 10,000 צנטריפוגות, והוציאה משטחה כמעט את כל האורניום המועשר.

כלכלתה של איראן ממשיכה להידרדר למרות חתימתה על הסכם הגרעין והסרתן החלקית של הסנקציות וזאת על רקע צניחת מחירי הנפט מרמה של 130-140 דולר לחבית עד כדי 30 דולר לחבית (כאשר יש לקחת בחשבון שלהפיק חבית נפט עולה לפחות כ- 20 דולר באיראן, כך שהרווח הממשי עבורה הינו כ- 5 מיליארדי דולרים בלבד לשנה, וזהו סכום לא משמעותי עבורה, שאין בו כדי להשפיע על צמיחתה הכלכלית באופן ממשי, זוהי עובדה מוסכמת על אנליסטים בתחום הנפט).

כמו כן, יש לציין כי אמברגו הנשק הבין לאומי על איראן ימשך לפחות לעוד 5 שנים על פי תנאי ההסכם, וכך גם לגבי חלק נכבד מהסנקציות הכלכליות האמריקניות. איראן עומדת גם היום בפני איום ממשי בפעולה צבאית שמונע בעדה, ביחד עם הסכם הגרעין שמאפשר לראשונה פיקוח רציני בשטחה, מלפרוץ קדימה לעבר היעד הסופי של העשרת אורניום ברמה גבוהה. למרות הבעיות הגדולות שיש בהסכם הגרעין, הרי, כפי שאמר הרמטכ"ל לפני כשבועיים, בכנס במכון למחקרי בטחון לאומי, הסכם זה אכן מביא להערכת צה"ל לירידה באיום הלא קונבנציונלי על ישראל לפחות למשך 5 השנים הבאות.

המהפכה במצרים הינה לטובת עם ישראל. ההנהגה המצרית מחוייבת בראש ובראשונה לשיפור דראסטי של הכלכלה ותנאי המחיה, משום שזו הסיבה המרכזית לנפילת השלטון הקודם, וזאת במקום הרכש המסיבי עבור הצבא שהיה מקובל בימי המשטר הקודם (וזה גם כן חלק מענין "וכתתו חרבותם לאתים" כנ"ל בדברי הרבי שהפניית המשאבים לכלכלה במקום לבטחון הינה חלק מהתגשמות ייעוד זה).

יש לציין כי כיום נמצאת מצרים במשבר כלכלי מן החמורים בתולדותיה, מצבה מדרדר והולך, הפגנות גדולות ואלימות בעריה הגדולות משסעות אותה, הצבא המצרי אף נאלץ לפרוס חלק מיחידותיו בחרבי הערים (במקום ליד תעלת סואץ, שם היה פרוס תמיד בכוננות למלחמה ח"ו נגד ישראל), ולכן האיום הצבאי הנשקף ממנה קטן.

בסוריה, ממשיך לקרוס משטר הרשע (למרות המעורבות הרוסית), הצבא נמצא בתהליך התפוררות מתקדם והקרבות ניטשים גם בלב דמשק. מאגרי הנשק הכימי שלה פורקו כמעט לחלוטין וכך גם כל המפעלים שייצרו אותם. האיום הצבאי הנשקף כיום מסוריה כלפי ישראל הינו קטן ביותר, והתפרקותו של משטר הרשע שהיה שם גלויה לעין כל.

4. האם אכן יש מלחמות בין מדינות?
בדיקה מקיפה של מצב הסכסוכים המזויינים בעולם, תראה כי אין כיום שום מדינות בעולם הנתונות במלחמה כוללת ביניהן!

ישנם, אמנם איומים ותקריות גבול בין מדינות שונות, אולם אין שום מלחמה בפועל, וזאת בניגוד למצב שהיה מקובל במשך אלפי שנים, בו מדינות ועמים רבים נלחמו זה בזה, במלחמות קשות וממושכות, במטרה לשלוט ולהשיג משאבים. השאיפה כיום, בכל רחבי העולם, הינה לפתור את הסכסוכים בלא להידרדר למלחמות גדולות. ישנם עדיין משטרים דיקטטוריים בעולם (כדוגמת איראן וצפון קוריאה), אולם גם בהם ניכר שהעם עצמו מתנגד למשטר ולא מעוניין כלל בדרכו המיליטנטית. ישנם גם "כיסי טרור" (ארגונים ויחידים) רבים ברחבי העולם, ובפרט בסוריה, אולם, אלו אינם סוחפים אליהם המונים, ואינם זוכים יותר לתמיכתן של מדינות (כפי שהיה מקובל בעבר). זהו שינוי כביר, שיש לראות אותו כחלק מתהליך רוחני רחב, שעובר על כלל האנושות, ואשר מכין אותנו לקראת הגאולה, שבה "לא ילמדו עוד מלחמה..." כדברי הנביא ישעיה.

באשר לעצם הפעילות של אותם "כיסי טרור", הרי שיש לראות בכך לענ"ד חלק מתהליך הבירור הסופי שעובר על העולם, במסגרתו מתגלים כוחות רשע מסוימים – על מנת להיאבד לעד, וכפי שמובא בספר תהלים "מזמור שיר ליום השבת [שכידוע רומז גם ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים" – הגאולה] ...ויציצו כל פועלי אוון להישמדם עדי עד..." – דהיינו שזו מטרת התגלותם ופעילותם, רק על מנת שהם יועלמו מהעולם! וכידוע ומבואר בחסידות שישנן קליפות שדרך הבירור שלהן היא העלאה וכו' וישנן קליפות קשות יותר אשר "שבירתן זוהי תקנתן" ויש להעלימן לגמרי. בחסדי ונסי ה' יתברך, אנשי הטרור הללו נרדפים, כנ"ל, ע"י ארגוני הביון והצבאות של כל מדינות העולם, ואף נלחמים האחד בשני כפי שקורה בימים אלו ממש בסוריה, כאשר ארגוני אל-קאעידה ודאע"ש הכריזו מלחמה על ארגון החיזבאללה (זאת למרות שבתוך שטח סוריה או-קאעידה ודאע"ש לוחמים אחד נגד השני!), וגם ארגוני המורדים האסלאמים הקיצונים כבר החלו להתעמת עם ארגוני המורדים החילונים (שהם עיקר הכח בסוריה). יש לציין כי ארגון דאע"ש בחודשים האחרונים ספג מפלות כבדות, איבד 6 ערים חשובות בעיראק ובסוריה, היקף הגיוס אליו מצטמצם והולך, חלק נכבד משכבת הפיקוד שלו חוסלה, ומשאביו מדלדלים בשל התקיפות הרבות שנעשות על בארות הנפט שהשתלט עליהן בעיראק ובסוריה.

חשוב להדגיש, כי בהמשך שיחת הקודש של הרבי מליובאוויטש שצוטטה לעיל בקשר לפירוק הנשק העולמי, מוסיף הרבי ומקשר את השינויים בעולם לפסק הדין המפורסם בו נפסק ע"י מאות רבנים וגדולי ישראל מכל החוגים שהרבי עצמו הינו משיח צדקנו, ובלשונו של הרבי: "שהחלטת והכרזת מנהיגי אומות העולם ...היא כתוצאה מהחלטת והכרזת "מלכי רבנן"...וכן הפסק דין..."יעמוד מלך מבית דוד וכו' בחזקת שהוא משיח" ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי"...".

בראותנו את השינויים הכבירים בעולם הסובב אותנו, עלינו להפנים את ההכרה בכך שאנו עומדים על סף הגאולה האמיתית והשלימה, ושעלינו להתכונן לקראתה כראוי, ע"י קיום המצוות בהידור והוספה בלימוד התורה, ובפרט תורת החסידות והפצה (בפרט של עניני גאומ"ש), הודאה על הניסים, ואמונה ובטחון בה' יתברך שיביא לנו את הגאולה בקרוב ממש ובחסד וברחמים.

---כל המידע הצבאי בטור זה מבוסס על מקורות גלויים---

מיוחד לבתי חב"ד ומוסדות:
למצגת יחודית ומרתקת – הכוללת סרטים ותמונות נדירים – בנושא נסי המהפכות בעולם הערבי ערב הגאולה, נסי מלחמת המפרץ ונבואות הרבי, המצב מול איראן, האירועים בסוריה, המערכה הבין לאומית מול דאע"ש, סימני הגאולה בעולם ומוכנותו לגאולה -
המלצות נלהבות מבתי חב"ד!

לתגובות, הערות ולהזמנת הרצאות (בנושאי חסידות, קבלה, גאולה
ומשיח, מצגות יחודיות ומגוון נושאים):
avishayifargon@gmail.com

 

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...