האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מחדלי הציונות הדתית בירושלים

שלימות הארץ

אתר הגאולה 105 צפיות 0

מחדלי הציונות הדתית בירושלים

׳הישג דתי׳: חלוקת כספי סעד לערבים...

מתוך הספר "קראתי ואין עונה" עמ' 66 ואילך

שר דתי התפאר בעזרה לערבים בירושלים במקום לעזור ליהודים, הערבים זוכים בירושלים ליחס יותר טוב מאשר בירדן, סוריה ומצרים, לא נותנים ליהודים דריסת רגל בירושלים שכבר מחולקת, ערבי שימכור בית ליהודי - אחת דתו, ומצד שני, אם ירצה, הוא יכול לקנות בית בשכונות היהודים, ועוד. קטעי שיחות בשלימות הארץ מתוך הספר קראתי ואין עונה

[דיבר אודות מחדלי חברי הכנסת הדתיים בענין ״מיהו יהודי״ ואח״כ המשיך ואמר]:

שר דתי מתפאר בכסף שהוא מעביר לערבים בירושלים

ולאחרי זה מגיע דבר נורא שני, שזהו כהמשך ובשרשרת ל״הישגים הדתיים״: כשדיברו על הניסים שעשה הקב"ה הקשורים עם שחרור ירושלים, הפליא אותו חבר-כנסת דתי את ההישג בתחום שיתוף הפעולה וקירוב הלבבות בין יהודים וערבים. והוסיף להתפאר, ש״יום ירושלים״ והניצחון הגדול מתבטא בשיתוף הפעולה שהושג בירושלים בין יהודים לערבים, שדבר זה צריך לשמש דוגמא ומופת לכל עמי העולם.

האם לא די לו בכל הנזקים החמורים שנגרמו ונגרמים על-ידי נישואי תערובת, ורישומם של גויים כיהודים, שזה בא כתוצאה ישירה מהמחדלים שלהם ב״מיהו יהודי״, שהוא עוד מוסיף חטא על פשע, ומתפאר בשיתוף הפעולה שהושג בין יהודים לערבים?!

וחבירו - גם חבר-כנסת דתי - מתפאר בזה שהוא מעניק סעד למאות ערבים עניים בירושלים העתיקה. בעוד שסיוע זה וכספים אלו שמהם נותנים לערבים כל-טוב, הם מכספי צדקה של יהודים - כספים שהושגו בקושי.

מכסף זה יכלו ליהנות מוסדות צדקה וחסד וישיבות, כסף זה יכול לעזור ליהודים, ואף ניתן על-מנת שיעשו בו כך - ובמקום זה, מחלקים את הכסף לערבים, ומחזקים אותם שם.

וכשיהודים באים להודות לקב״ה על הנסים שעשה לעם ישראל, בזה שהחזיר לנו את ירושלים העתיקה לאחר תשע-עשרה שנים בהם לא יכלו יהודים לגשת לכותל המערבי ולומר פרק תהלים - מצהיר השר הדתי הנ״ל, שהתוצאה של הנסים שה' עשה עמנו, היא -שיתוף הפעולה וקירוב הלבבות בין יהודים לערבים!!

בירושלים זוכים הערבים ליחס טוב הרבה יותר מאשר בירדן, סוריה, מצרים ועיראק!

גם לאחר הנצחון נמשכת התנהגות מוזרה זו בירושלים, שעדיין אין נותנים ליהודים דריסת-רגל בעיר העתיקה, ומערימים קשיים על מי שרוצה לגור שם, ובקושי רב ועצום הצליחו כמאה יהודים בלבד להכנס לגור שם. ובו בזמן, מחזקים את 65,000 הערבים

הגרים שם - שמספרם מתרבה מיום ליום - על ידי זה שנותנים להם כסף ממשרד הסעד בסכומים גדולים מאוד כדי לשפר את מצבם.

בעיר העתיקה גרים בקושי רב כמה מאות יהודים, ולא מרשים לעוד יהודים להתיישב שם; אבל לערבים נותנים את מלא הזכויות, עד כדי-כך, שאם ערבי ירצה לגור דוקא בירושלים החדשה - יוכל לעשות זאת. זהו המצב שם. והמצב שם כל כך מזעזע - שיתכן שבתקופת הבחירות יוכלו 70,000 ערבים להביע דעות, חס-ושלום, בנוגע לכותל המערבי והמקומות הקדושים של עם ישראל בירושלים.

אין עוד שום מקום בעולם בו הערבים זוכים ליחס טוב שכזה: לא בירדן, לא בסוריא, לא במצרים ולא בעירק - רק כאן בירושלים עיר הקודש, ודוקא לאחר הנצחון של עם ישראל!

ירושלים כבר מחולקת...

ואחרי כל זה עוד מעיזים נציגים דתיים(!) להצהיר הצהרות מבישות - שבזה מתבטאים הנסים שעשה לנו הקב״ה [זמן הפירעון יהיה בבחירות - שאז אנשים ממפלגתו שלו יקימו רעש ויזכירו לו את דבריו אלו].

כיצד יתכן ששר דתי, הטוען שהוא גם מנהיג דתי, אינו מתבייש להצהיר הצהרות מבישות כאלו בקשר לניסי הקב״ה בהחזרת ירושלים ליהודים?! ולא זו בלבד, אלא דברים אלו התפרסמו בכל רחבי תבל! האם אלו הם ניסי ה', והרי כבר עברו שש שנים מהמלחמה, ובקושי רב הצליחו כמה מאות יהודים להכנס להתגורר בירושלים העתיקה בין החומות -שהיא עיר קדשנו!!! האם למצב בו יהודי צריך להתגנב לירושלים העתיקה - יקרא חסדי הקב״ה?!

וכשסוף סוף רוצה ערבי לעזוב את העיר העתיקה, אזי מקימים ועדה על-גבי ועדה לדון ולמצוא דרך לשכנע אותו לא לעזוב את העיר!!

וכל זה הוא בכדי למצוא-חן בעיני הוותיקן, או בעיני וושינגטון. והדברים מדהימים כל כך, שאפילו הוותיקן לא פילל שאחרי המפלה הגדולה שנחלו אוייבי ישראל - היהודים יפלו בצורה כה נחותה לפני הגויים!

ועד כדי-כך המצב מזעזע שם, שאם ערבי ירצה למכור את ביתו שבעיר העתיקה ליהודי, יעמידו אותו למשפט על ״העזתו״ למכור בית ליהודי!

וכך מחזקים עוד ועוד את שלטון הערבים על ירושלים העתיקה. ועד כדי כך, שאפילו כמה ערבים שעזבו את העיר - רוצים לחזור אליה, לאחר ששמעו על המצב שם!

לאחרי הנצחון במלחמה היו כאלו שהצהירו - ומצהירים גם עתה - שלא יחצו שוב את ירושלים. אכן, אין צורך לחלק את ירושלים לאחר כל מה שמתבצע שם!

(מעובד ע״ פ שיחות שבת-פרשת במדבר ושבת-פרשת נשא תשל״ג)

אסור להגיח לארץ ישראל להתמלא בערבים!

. . וכאן רואים עד כמה המצב גרוע. היות ועכשיו מרעישים על-כך שהחילונים143 מסכימים למסור חצי מארץ ישראל חזרה לערבים. וסיבת ה'רעש' היא היות והערבים מתרבים ללא הפסקה! - הערבים אינם יודעים משום 'קונצים'. יכולים להתהוות במשך השנים יותר ערבים מיהודים אשר הם ״אתם המעט מכל העמים״144, במילא כל ארץ ישראל תתערב בערבים, ולכזה ענין אסור להניח להתהוות.

(מעובד ע״ פ שיחת שבת-פרשת יתרו, מברכים-החודש אדר ראשון, תשל״ג)

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...