האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בענין שלימות הארץ

שלימות הארץ

מערכת האתר 48 צפיות 0

שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בענין שלימות הארץ

כאשר מקיימים מצוה — וכמו"כ היפך המצוה — פעם אחר פעם, הרי"ז נעשה טבע — גם עתה, דהרדיפה ‏אחר אומות-העולם ש"יסכימו" לקחת שטחים מעם ישראל — נעשית ר"ל לטבע * רודפים אחרי הגוי ‏בתקוה למצוא-חן בעיניו, ולקבל ממנו "חיוך", במה מתבטא שכבשו את חברון? שלא מתירים ליהודים ‏להתיישב שם?! * לטענתם: מדוע מתערב אני בדברים "שלא שייכים לי" — המענה על כך: ארץ ישראל ‏שייכת לכל אחד ואחד מבני ישראל, וכשם כשאבר מסויים אינו תקין, כל הגוף כואב, כמו"כ בעניננו — על ‏כל אחד ואחד מעם ישראל בכל העולם, להקים זעקה על המתחולל בארץ ישראל!‏

י"ט כסלו תשל"א

מנסים לרמות את היהודים בארץ ישראל — שאין הם מסכימים למסירת חברון ויהודה ושומרון — אך ‏האמת היא, שמאחורי הפרגוד כבר החליטו לפני שנתיים, למסור את חברון והשטחים לערבים, ולכן גם-‏כעת, לא מתירים ליהודים להתיישב בשטחים הכבושים!‏

מוצאי ש"פ בשלח י"א שבט תשל"א

תכלית הכוונה הוא אמנם ה"שלום" — אך רק כשכהקדמה לזה ישנו ה"(ה') עוז". שההוראה מזה: שבכדי ‏שיהי' שלום עם הגוי, זהו רק כשמתנהגים אליו ב"עוז" וב"תוקף"!! * למרבה הצער, לא התנהגו ב"עוז" אלא ‏בפחד וב"רגש-נחיתות", שהתחילו ב"הסדר ביניים" עם המצרים, כשבה-בשעה — ה"דתיים" וה"רבנים" — ‏כבשו את פניהם בקרקע, ומזה השתלשל אח"כ רצח בחורי הישיבה הי"ד! * אעפ"כ, טוענת הממשלה ‏שרצח הבחורים נבע מכך שבאו"ם קיבלו החלטת גינוי נגד ישראל, אע"פ שפשוט ומובן ש"הסדר הביניים" ‏‏— הוא זה שגרם לרצח, שהרי ברור לכל שערפאת ימ"ש לא זקוק לאישור של האו"ם כדי לרצוח * עיקר ‏הבעי' הוא ב"צבועים" (כמאמר הגמ': "אמר לה ינאי . . אל תתייראי . . אלא מן הצבועין"), שכלפי-חוץ ‏מצהירים על נאמנות ו"אמונים" וכדו', אך לפועל — הם הדוחפים העיקריים למסירת ירושלים ושאר ‏השטחים!!!‏

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...