האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דרך אמונה בחרתי

שלימות הארץ

מערכת האתר 838 צפיות 0

דרך אמונה בחרתי

חוברת "דרך אמונה בחרתי"' שי"ל לקראת בחירות תשנ"ט 99, ע"י הרב שלום דובער הלוי וולפא: חסיד ליובאוויטש! אל תתן ידך למי שיצא במרידה גלויה נגד הקב"ה ותורתו אל תתמוך במי שמוסר את ארץ ישראל למחבלים. לך לקלפי, קח פתק צהוב ריק וכתוב עליו: "אינני יכול להיות שותף בשפיכות דמים!" יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הרבי מלך המשיח שיל"ו: "מה שאני אומר שיש ללכת עם מפלגה פלונית זה מכיון שהם החליטו עתה שיש לעשות כך וכך באופן הכתוב בשלחן ערוך". (דברי משיח ח"ד, ע' 256): 

result

היכנס לקישור להורדת תעתיק ערוך מחדש של דרך אמונה בחרתי 
בתוספת פתח דבר חדש, ותמונות

אין זה סוד, שרבים מאנ"ש שי' נמצאים היום במצב של ספיקות ותהיות בקשר לבחירות ההולכות וקרבות.

בזאת אין ספק, שכל אחד משני המועמדים לראשות הממשלה, ימשיך בביצוע הסכמי ה"שלום" המדומה, במסירת שטחי ארץ הקודש למחבלים, בהקמת מדינה פלשתינאית, ובהעמדת מליוני יהודים במצב של פיקוח נפש. אבל יש הטוענים שבזה גופא יש הבדל, אם הדבר יעשה על ידי מועמד של ה"ליכוד" או של ה"עבודה". ולכן, לאחר הנסיון המר שחיה לנו לפני שלש שנים, עומדים רבים מאיתנו במצב של בלבול הדעת, ומחפשים נקודה של אור ואמת שיוכלו להאחז בה, בכדי לדעת את אשר עליהם לעשות.

דומני, שלא יכול להיות משפט ממצה וברור יותר בענין זה, מאשר לשונו הזהב של כ"ק אדמו"ר בדברים שצוטטו לעיל בכותרת, ואשר נאמרו למר יצחק נחשוני (מעורכי "יום השישי") בעת חלוקת הדולרים בחדש סיון תש"נ.

הרבי מלך המשיח תומך רק במי שמקבל על עצמו "לעשות באופן הכתוב בשלחן ערוך" בעניני פיקוח נפש. וכפי שמבאר שם: "בשלחן ערוך נפסק לפני חמש מאות שנה.. שאסור להעמיד את העם היהודי בסכנה, על ידי מסירת שטחים". הוא לא תמך בשמיר בגלל שהיה יותר טוב מאחרים - "רע במיעוטו". אלא משום שבנקודה העיקרית של פיקוח נפש, הוא הבטיח לפעול על פי השו"ע, וגם עשה כן בפועל באותה תקופה. אבל מועמד לראשות הממשלה שעל פי השו"ע הוא "פותח את כל הארץ" לפני המחבלים, כמובן שאינו מקבל תמיכה מהרבי (ובמילא גם לא מחסידיו וממקושריו).

ולא רק מסירת שטחים בפועל, אלא גם הדיבורים אודות מסירת שטחים פוסלים את המפלגה מתמיכה של הרבי. וכפי שאמר למשלחת של חסידי גור בחוה"מ פסח תש"נ:

"עמדתי מאז ומקדם.. שמטעמי פיקוח נפש.. אסור לתמוך במפלגה המנהלת משא ומתן עם הערבים על דבר החזרת שטחים מארץ הקודש.. כי אז בדרך ממילא זוהי תמיכה ב.. פיקוח נפשי דבני ישראל שליט"א. ועמדתי זו לא נשתנתה כלל וכלל". ומפרט שם, שאיסור התמיכה הוא "בעת דבחירות", (וגם "איסור תמיכה במנהיגיה בנוגע לאירגון והקמת ממשלה").

והדיוק בזה הוא, שעצם ניהול המשא ומתן הוא פיקוח נפש, וכפי שאמר ביום כ"ז ניסן תש"נ למר שלמה גזית (ראש המודיעין לשעבר), שהסכנה היא "בעצם העובדה שאיש המייצג כמה וכמה יהודים, נפגש עם ערבים באופן ידידותי, ומנהל עמם משא ומתן על החזרת שטחים".

ועלינו לזכור, שהציטוטים של הרבי מהשו"ע, שבדיבורים על אוטונומיה "פותחים את כל הארץ" לפני המחבלים, ודבריו שעי"ז גורמים לפיקוח נפש של מליוני יהודים, נאמרו על דיבורים אודות האוטונומיה בנוסח מנחם בגין, כאשר דובר רק על מינהל עצמי לצרכי חקלאות וחינוך בלבד. וכ"ש וק"ו היום, כשראש הממשלה שכיהן בשלש השנים האחרונות, לא רק "מדבר", אלא מוסר בפועל שטחים נרחבים, ולא רק באופן של "אוטונומיה אזרחית", אלא לשליטה בטחונית מלאה של ערפאת וצבאו, ובכך מקים בפועל מדינה פלשתינאית.

וא"כ למי יש כתפים רחבות לומר, שדוקא בדרך זו שהשו"ע והרבי מה"מ קובעים שהיא פיקוח נפש למליוני יהודים, נוכל להציל אפילו יהודי אחד, ואשר לכן מותר לנו להיות שותפים בה רח"ל?!

= = = = =

הבה ונראה, כיצד הדריך אותנו הרבי בקשר לבחירות של אנשי ה"ימין", כשאינם פועלים לפי השו"ע":

ביום ג' תמוז תשמ"ב, כאשר דיבר על "המדינאים" שעיכבו את סיום את המלאכה של השמדת המחבלים במבצע "שלום הגליל", (בנוסף ל"טעויות שעשו בעבר בקעמפ דיוויד וכיוצא בזה") - אמר, שמדינאים אלו "לא מפחדים מהקב"ה ולא מפחדים מהשלחן ערוך", וגם "את הבושה מפני בשר ודם.. איבדו הם לגמרי". (ומבאר שהבושה היא מפני "שהרי כולם יודעים שפלוני בן פלוני התנהג כן במלחמת יום הכיפורים, וכתוצאה מזה נפלו קרבנות מיותרים, ואף על פי כן, מתנהג גם הוא בדרך זו". ואז ביקש "לפרסם ברבים" את חטאם, וכאשר כולם ידעו זאת "אזי לא יבחרו בו ולא בתלמידיו ומפלגתו בבחירות לכנסת הבאה! ולא יתנו לו לדבר בשמם של יהודי ארץ ישראל. הוא וחבריו יכולים לדבר בשם הערבים.. אבל לא בשם יהודים".

 כלומר, לא רק שהרבי מביע את דעתו על המצב באופן כללי, ולא רק שאין הוא נמנע לתקוף בחריפות רבה את האחראים לזה, אלא שהוא גם "מתערב בעניניה הפנימיים של מדינת ישראל", ומודיע קבל עם ועדה שאין לבחור בהם בבחירות. ואף מקדים רפואה למכה ומפרסם שאסור לתמוך גם בתלמידיהם ובמפלגתם, דהיינו כל מי שממשיך בדרך זו.

וכדאי שנזכור שמדובר באנשים כאלו שהיו ידידי ליובאוויטש, ושיחרו פעמים רבות לפתחו של הרבי לקבל ממנו עצה ותושיה, והיו להם ברכות ועידוד ממנו באופן בלתי רגיל. אבל בשעה שהם נכנעו לסטרא אחרא, לחמו נגד השו"ע והעמידו יהודים בסכנה, ביקש הרבי לפרסם ברבים שהם מייצגים רק את הערבים ולא את היהודים, ובמילא אין לבחור בהם ולא בתלמידיהם!

וכאשר תמך ביצחק שמיר בשנות תש"נ-תשנ"ב, הדגיש כנ"ל שזהו רק משום ששמיר החליט אז לפעול "באופן הכתוב בשלחן ערוך". אולם ברגע שהרבי שמע "שמועה מוזרה ומבהילה בנוגע לדיבורים והחלטה של הממשלה בארץ ישראל, אודות מסיירת חלקים מארץ ישראל", הודיע ברבים ביום יו"ד שבט תשנ"ב:

"אני כל הזמן לחמתי שתהיה ממשלה של שמיר, וכשם שעשיתי כל מה שהיה ביכלתי שתקום דוקא ממשלה שראש הממשלה יהיה שמיר, הרי אם ימשיכו בכיוון זה אודות דיבורים כאלו, אזי אני מנחם מענדל אהיה הראשון, שאלחם בכל התוקף ובכל הכחות שלי נגד שמיר, שתתפרק הממשלה".

ובאופן מדהים בחריפותו ממשיך הרבי (ופלא שלא שמים לב לחריפות הנוראה שבמילים אלו): "עד היום היה רק מר שמעון פרס נגד ממשלת שמיר, אבל אם שמיר ימשיך בכיוון זה של דיבורים על אוטונומיה, אז אני אהיה גם כן נגד ממשלת שמיר".

כלומר: עם כל הדחיה והסלידה שיש לרבי משמעון פרס, (עד שאמר בשנת תש"נ ש"אסור להרשות למפלגה הנ"ל להקים ממשלה אפילו לרגע אחד"), בכל זאת, אם גם שמיר מוסר שטחים לערבים, אז הרבי מצטרף לצד הנגדי של שמעון פרס (לא חס ושלום בתמיכה בפרס רחמנא ליצלן אלא) למלחמה נגד מפלגתו של שמיר! כלומר: שמיר וקצב וביבי ושרון וכל תומכיהם בצד אחד, והרבי מלך המשלח עם "שמעון פרס נלחמים נגדם מהצד השני! (ואם למישהו יש פירוש אחר בדברי הרבי אנא יודיעני).

ואכן "הרבי הבטיח והרבי קיים". תוך שבועות בודדים עשה הרבי "מעשה רב" בהורידו את ממשלת שמיר מעל במת ההיסטוריה. ובזה הראה לנו פסק הלכה כפול: א. שלחסידי חב"ד לא יכולה להיות שייכות חיובית עם מפלגה ועם ראש ממשלה, אשר מדברים עם הערבים על מסירת שטחים בארץ הקודש. ב. שאם גם מפלגה זו היא בכיוון של מסירת שטחים לערבים, אז מוטב שיעשו זאת מפלגות השמאל, במחאה של ליובאוויטש (ובמחאה של ה"ימין" ושומרי התורה), מאשר שיעשו זאת אלו הנקראים "ימין" כשחב"ד (והדתיים) תומכים בהם רח"ל.

וכפי שביאר באותה שיחה: "זה שמדברים אודות זה - הרי זו כפירה בה' ובתורתו, בארץ ישראל ובקדושת ארץ ישראל.. עצם הדיבור אודות תכנית האוטונומיה הוא חילול ה' וחילול הקודש.. מדובר בכך שממשלת ישראל תכריז מלחמה גלויה נגד ה' ונגד תורתו.. עצם הדיון אודות ענינים אלו זה חילול ה' נגד ה' ותורתו.. לא יתכן שיהודי המאמין בה' ובתורתו יהיה חס ושלום שותף לענינים כאלו.. ולפי זה עדיף שהממשלה תתבטל ולא תהיה ממשלה יהודית.. עדיף שיקימו, רחמנא ליצלן, ממשלה של אומות העולם בארץ ישראל.. מילא אם אנשים שאינם מאמינים בקב"ה היו עושים את זה - היה אפשר להבין, אבל אנשים שמאמינים בקב"ה, שמהם תבוא חתימה על מסירת חלקים מארץ ישראל - הרי זה חילול ה'".

= = = = =

אין כאן המקום להצטדק, או להיפך להכות "על חטא", בהנוגע למעשינו בבחירות שלפני שלש שנים. אבל בזאת אין ספק, שראש הממשלה, בגד בכ"ק אדמו"ר מה"מ ובאלפי חסידים, הרים יד בחוצפה ועזות מצח נגד הקב"ה ותורתו, ומסר למחבלים בפועל ממש את עיר הקודש חברון, ועוד שטחים נרחבים ביהודה ושומרון, תוך שהוא מקיף רבבות יהודים בעלי מסירות נפש בטבעת חנק של מאות אלפי רוצחים פלשתינאים.

בראיון ל"כפר חב"ד" ערב הבחירות הבטיח: "בראש ובראשונה אבטל מיד את השגיאה החמורה ביותר של הממשלה הזאת שכרתה ברית עם ערפאת.. אני אינני רוצה לראות בפינוי חברון, מפני שחברון שייכת לנו, לעם ישראל.. אני מתייחס לחברון כפי שאני מתייחס אל בית לחם ובית אל. כולם שלנו, נישאר בהם לעד ולנצח נצחים". וכאשר שואל המראיין: "אנשי העבודה טוענים שבסופו של דבר גם ביבי ילחץ את ידי ערפאת", עונה המרואיין: "לא אעשה זאת, ואני אבהיר זאת היטב כדי שלא יהיה בזה שום מקום לספק".

כמה זמן עבר מאז ראיון זה, עד שהתחבק עם רב המחבלים בוושינגטון ואמר שרואה בו חבר וידיד? כמה זמן עבר עד שמסר את עיר האבות לראש המרצחים? כמה זמן עבר עד שעשרות יהודים נפגעו בשוק מחנה יהודה, ברחוב בן יהודה במרכז ירושלים, ובראשית ממלכת יהודה בחברון, מפיגועי תופת של המחבלים, כתוצאה מחילול ה' של מסירת השטחים?

photo_2020-02-18_23-22-58

עתה הרי כבר אי אפשר לומר "לא ידענו", "הוא הבטיח לרבנים בכתב", "חשבנו שהוא יבטל את אוסלו" וכו' וכו', כיון שבמערכת בחירות זו אין הוא מסתיר כלל את כוונותיו. הוא שב ומצהיר מעל כל גבעה ותחת כל עץ רענן "אכלתי ואוכל עוד", ומתכונן להמשיך ולמסור את כל יהודה ושומרון, ואת ירושלים העתיקה, ב"פעימות" וב"הסדר הקבע". ובד בבד כבר החליט על ירידה מהגולן (כפי שמוכח גם ממצע הליכוד). והכל בהמשך ישיר לחתימת מורו ורבו בגין ב"קעמפ דיוויד".

photo_2020-02-18_23-23-22

לכן, כאשר נעמוד מאחורי הקלפי ביום הבחירות, (או כשנתבונן אם בכלל כדאי לנו לצאת מהבית לכיוון הקלפי), יהיה עלינו לשקול היטב את הדברים. האם אנו "בוחרים"! בדרך שהשלחן ערוך קורא לה "שפיכות דמים"?! האם אנו "בוחרים"! בדרך שהרבי נלחם נגדה מאז מלחמת ששת הימים בזעקות ובבכיות?! האם אנו "בוחרים"! בדרך שהרבי אמר עליה שהוא עומד מהצד השני ולוחם נגדה "בכל התוקף ובכל הכוחות שלו" בכדי להפילה?!

*

 שאלות ותשובות:

שאלה: האם בהמנעות מהצבעה לראשות הממשלה אין משום "בריחה מהמערכה", ובפרט שהרבי ציוה תמיד להשתתף בבחירות?

- מעולם לא שמענו מהרבי שיש להצביע עבור ראש ממשלה, וגם לא יכולנו לשמוע על כך, כיון שבאותה תקופה עדיין לא היתה "בחירה ישירה". ולפענ"ד, מוכח מדברי הרבי שיש איסור הלכתי להצביע עבור ראש ממשלה. כי ההצבעה לרשימה בכנסת היא בכדי שיהיו נציגים שידרשו תיקון עניני הדת וימחו בשמנו כנגד מעשים הנוגדים את ההלכה, אבל בהצבעה לראשות הממשלה אנו נעשים שותפים בכל מעשי הממשלה הנוגדים את הדת.

וכידוע שהרבי התנגד באופן הכי נמרץ לשותפות של הרשימות הדתיות בקואליציה, ואסר על חכי"ם דתיים לקבל תיק בממשלה, ופסק שעל פי הלכה אסור ליהודי דתי לכהן כשר הדתות!

(וראה גם "אגרות קודש" חלק יא אגרת ג'תרעז: "זה שקיבל תעודת זהות וכו' היינו שמכיר בהמשרדים - בהשתתפותו בהבחירות נותן תוספות כח בהמצב הדתי ואינו נושא אחריות בהחוקים והגזירות כו', כי הרי בידו למחות בכל תוקף נגד פגיעה קלה בדת ישראל ואפילו מנהג וכו'. משא"כ כשנכנס בקאאליציע הרי נושא באחריות - בהשתתפותו - בכל החוקים והגזירות").

ובמילא אין שום היתר על פי שו"ע לבחור במועמד כלשהו לראשות הממשלה!

אלא, שאם היה מועמד הפועל על פי שו"ע בעניני פיקוח נפש, הנה אז היה מקום לברר אצל מורי הוראה, אם מותר לבחור בו הגם שעי"ז משתתפים רח"ל בחוקים והגזירות שנגד הדת, כי פיקוח נפש דוחה הכל חוץ מג' עבירות. (וזה היה כנראה טעם ההיתר לשיתוף אגודת ישראל בממשלת שמיר, לפני שעלה בדעתו של שמיר להסכים לתכנית האוטונומיה).

אבל עתה, כאשר כל המועמדים "פותחים את כל הארץ לפניהם" (לפני המחבלים רח"ל), אין כמובן שום היתר לבחור באחד מהם ולהיות עי"ז שותפים בממשלה, בסכנות שהיא מביאה לעם ישראל, בשפיכות הדמים שהם גורמים היל"ת, ובחוקים וגזירות שנגד הדת.

 

שאלה: אבל כאן הרי אכן יש שאלה של פיקוח נפש, ולכן מוכרחים לכאורה להצביע בעד נתניהו עם כל ההסתיגויות ממעשיו, כי אין ספק שברק הרבה יותר גרוע?

- הרעיון, שכביכול דוקא הדרך ה"לאומית" (?!) של מסירת שטחים, שנגדה הרבי נלחם כנ"ל וקבע שהיא פיקוח נפש למליוני יהודים, היא שתביא להצלה של יהודים ולכן יש לבחור בה, הרי עצם הרעיון הזה, הוא כפירה באמונה הטהורה באמיתיות "דבר ה' זו הלכה" שבשלחן ערוך, ובמלכנו משיחנו.

וה"הוכחה" מהסטטיסטיקה של מספר הקרבנות במעשי הטרור בימיה של ממשלה זו, לגבי תקופת הממשלה הקודמת, היא בדיוק כמו ההוכחה שהיה צריך לחתום על הסכם "קעמפ דיוויד", והראיה שמאז אין כמעט קרבנות בסיני.. או כמו ההוכחה שהיה צריך לחתום על הסכם הפסקת האש בשנת תש"ל, והראיה שמיד נפסקו הקרבנות (של מלחמת ההתשה). שכמובן אלו אינן ראיות כלל.

שהרי הבחינה של ההלכה על פיקוח נפש הוא לא לגבי התוצאות הזמניות של אותו הרגע, אלא לטווח ארוך. וכמו שבשו"ע סימן שכט, הנה לאותו הרגע אדרבה, אם יתנו להם להכנס לקחת קש ותבן יהיה שלום, ודוקא-היציאה בכלי זיין עלולה להביא לפיקוח נפש. אבל לטווח ארוך, אם יכנסו לקש ותבן תפתח כל הארץ לפניהם.

(וכידוע שבגלל הפסקת האש של מלחמת ההתשה נגרמו כל הקרבנות של מלחמת יום הכיפורים, ע"י הטילים שקודמו לתעלת סואץ, וכתוצאה מהסכם "קעמפ דיוויד" מתכוננות עתה מצרים למלחמה נגד ישראל, כשמרחבי סיני כבר בידיה, ואכ"מ).

וכך גם בעניננו, שה"התאפקות" המסוימת של המחבלים מפיגועים היא רק עד שיקבלו את מה שיכולים בדרכי שלום, ודוקא העובדה שמסירת השטחים היא באופן של "אין פוצה פה ומצפצף" (ולא כמו שהיתה מחאה אדירה בימי הממשלה הקודמת), הרי דוקא שותפות זו של כל החוגים, היא המביאה לחילול ה' הכי גדול, והיא הגורמת לסכנת נפשות נוראה ביותר בעתיד. ומה גם שבאופן כללי נשפך דם יהודי באופן נורא גם בימי ממשלה זו, וזאת בכל השטחים, ובערי ישראל, ובלבנון, והכל בגלל המדיניות של ויתור על עניני בטחון ועל חלקי ארץ ישראל תמורת "השיגים מדיניים".

והרשו לי להביא ראיה ברורה, שגם אלו הטוענים שמוכרחים להצביע לנתניהו בגלל "פיקוח נפש", אינם מתכוונים באמת שעל ידי הצבעה זו אפשר להציל אפילו יהודי אחד. שהרי אם באמת כך היא דעתם, מדוע פוסלים הם מכל וכל את החזרה על המבצע של "טוב ליהודים" דשנת תשנ"ו? למה שחב"ד לא יתגייסו שוב למבצע הקדוש של הצלת עם ישראל. וגם אם אין בזה הצלה גמורה, הרי זה עכ"פ הצלה פורתא, וגם אם יהודי אחד ינצל עי"ז שוה כל הטרחה. ומזה גופא שהם חוזרים ומצהירים ש"חב"ד אינה מתלבטת", וטורחים לפרסם שוב את "ההחלטה הברורה של רבני חב"ד, שחב"ד איננה מתערבת הפעם בבחירות בשום צורה שהיא", הרי זוהי הוכחה ברורה מעל לכל צל של ספק, שגם לדעתם אי אפשר להציל יהודים בדרך שהרבי קבע באופן נחרץ, שהיא סכנה לחייהם של מליוני יהודים.

ובפרט שכל ההמצאה שבחירת ה"ימין" היא "רע במיעוטו" מבחינה בטחונית, אין לה על מה להתבסס. וכמה צדק עורך "כפר חב"ד" כאשר קבע במאמר המערכת של גליון 738: "מומחים רבים טוענים, כי ההסכם של נתניהו בוויי פלנטיישן גרוע בהרבה מאד מובנים מהסכם אוסלו המקורי, וכי יש סבירות גבוהה שבקדנציה השניה שלו הוא יוותר בענין הגולן ובענין ירושלים, לא פחות ואולי יותר מכל אחד אחר. רבים מציינים גם כי מבחינת חלוקת ירושלים.. בתום שנתיים וחצי לכהונת נתניהו, ירושלים מחולקת יותר משהיתה אי פעם".

ולכן כמובן שאסור בשום אופן להשתתף בבחירות לראשות הממשלה, כיון שאסור על פי תורה להיות שותפים במעשיה, ובפרט שאין אף מועמד שמסכים לפעול על פי שו"ע בעניני פיקות נפש, ובמילא הבחירה בו היא כפסק דין הרבי: "תמיכה בשפיכות דמים" רח"ל.

 

שאלה: אז מה, לתת לקול שלי "ללכת לאיבוד" כשמדובר בענין כל כך גורלי?

- מוטב שהקול שלנו "ילך לאיבוד", מאשר שניתן אותו בידים לסטרא אחרא. אני מאמין באמונה פשוטה, שהקב"ה לא יעניש אותנו על כך שלא בחרנו באדם ובשיטה המנוגדים בתכלית לשו"ע, ואשר הרבי מה"מ נלחם נגדם, שהרי אנו איננו אשמים שאין מועמד מתאים הנוהג על פי שו"ע, ו'"בהדי כבשי דרחמנא למה לך".

וכמפורש בדברי הרבי שצוטטו לעלל: "לא יתכן שיהודי המאמין בה' ובתורתו יהיה חס ושלום שותף לענינים כאלו", ואם זה נאמר על יצחק שמיר וממשלתו, הרי כ"ש וק"ו שלא יתכן שחסידים  יהיו חס ושלום שותפים לענינים כאלו.

ובודאי שכאשר הקב"ה יראה שאין אנו מחפשים "תחליפים", הוא ישלח לנו את הנבחר האמיתי "ויבחר בדוד עבדו", ויוציאנו מהגלות המר לגאולה השלימה.

 

שאלה: אבל יש סברא לומר שכאשר אין בוחרים נתניהו, זוהי בעצם בחירה לברק, כי הציבור שלנו שייך לנתניהו, ובמילא אם אנו לא נבחר בו הרי זה ממש כהצבעה לאהוד ברק.

- אינני יודע על מה מבוססת הסברא הזו, שאנחנו כביכול הקהל הטבעי של מצביעי נתניהו. דבר זה אינו נכון כלל! אנחנו הקהל הטבעי של מצביעי השלחן ערוך, וכל מי שאינו שייך לקטגוריה זו של ההנהגה על פי שו"ע אין לנו שייכות אליו.

ושימו לב לנקודה נפלאה: לפי הסברא הנ"ל יוצא, שבכל מקרה אנחנו חייבים עתה על פי תורה, להיות שותפים רחמנא ליצלן במסירת ארץ ישראל ובשפיכות דמים. כי אם נצביע נתניהו בודאי נהיה שותפים, כמפורש בדברי הרבי. ואם לא נצביע כלל, הרי אנו שותפים כביכול במעשי אהוד ברק! והיעילה על הדעת שהקב"ה הכניס אותנו למצב כזה שאנו נעשים בכל מקרה לשותפים בפיקוח נפש?! ולכן ברור שכל התאוריה הזו בטעות יסודה. כי כאשר יש שתי אפשרויות ששתיהן זוכות בתואר של פיקוח נפש, אין לנו שייכות לאף אחת מהן, ובהמנעות מההצבעה אנו מוחים ומסלקים את האחריות שלנו למה שתעשה הממשלה.

וכאן המקום להשיב על מה ששאלו בדרך משל ומליצה: "שריפה פורצת בבית, והדרך היחידה להנצל היא על ידי שיקפוץ מחלון הקומה השניה, ואם לא - ישרף חלילה. להשאר בבית זה רע מוחלט, שריפה ודאית. לקפוץ מחלון הקומה השניה ולהפצע, זה רע במיעוטו. האם יכול מישהו לטעון: איני רוצה לבחור ברע במיעוטו, ולכן אשאר בבית ואשרף חלילה? השטות הזאת אינה ראויה אפילו לתגובה". עד כאן השאלה.

אבל מושלי המשל טעו רק בדבר אחד: דרכו של ביבי אינה קפיצה "מחלון הקומה השניה ולהפצע", אלא בלשונו של הרבי "פיקוח נפש של מליוני יהודים"! וכאשר תהינה שתי ברירות: לקפוץ מהקומה ה-201 של "אמפייער סטייט בילדינג", היינו איבוד לדעת בידים ובמעשה בפועל, או להשאר ולהתמודד עם השריפה ולסמוך על חסדי ה', מבלי להשתתף בידים באסון, הרי הברירה השניה היא הדרך על פי תורה ולא הברירה הראשונה.

 

שאלה: יש שיצאו בסיסמא "בוחרים משיח". והאחרים טוענים שיש בזה חילול שמו של משיח, וכן "שקר והולכת שולל".

- נשתדל שלא להגרר לתגובות על הביטויים "תרמית", "שטות", "שקר" וכו', אלא להשיב לגופו של ענין: ובתחילה אצטט שוב את המשל שנתנו לזה: "כשבדלפק להשכרת רכב ישאלו אותו - באיזה רכב אתה בוחר, שיענה באומץ: אני בוחר לא ברכב הזה ולא ברכב ההוא, אני בוחר במשיח".

ובאמת אני מתפלא, איך אמרו חז"ל שכבר בטלו מושלי משלים, והרי כאן אנו רואים במוחש שלא בטלו.. אך באמת לא קרב זה אל זה כלל. כי כשצריך לבחור מכונית אין השו"ע מביע דיעה בזה, ולכן צריך לנהוג בדרך העולם על פי צרכי האדם, ובכל דרכיך דעהו. וכמו"כ בענין של בחירת רופא וכדומה. אבל כשמדובר בהצלת נפשות, אי אפשר לבחור בשום אופן בדרך של "הצלה" שהשו"ע קובע שלא רק שאין בה שום הצלה כלל, אלא שהיא פיקוח נפש איום ונורא, ומרידה והרמת יד נגד הקב"ה ותורתו!

ולכן במצב האיום והנורא שעם ישראל נמצא בו עתה, כששואלים אותנו במה אתם בוחרים עבור הצלת עם ישראל: באיבוד לדעת ימני או באיבוד לדעת שמאלי? הרי מי שמשלג את גודל החורבן שאנו נמצאים בו, זועק במר נפשו: "מה לי ימין ומה לי שמאל??! אינני רוצה להציל עצמי על ידי חילול ה' והרמת יד בה' ובתורתו! אינני רוצה להציל עצמי ע"י פתיחת כל הארץ לפני המחבלים! אינני רוצה להציל עצמי ע"י שותפות בשיטה שהרבי עומד ונלחם נגדה! - אין לי שום דרך פוליטית להצלת עם ישראל עתה. ההצלה היחידה היא רק משיח"!

 

שאלה: אבל בכל זאת, הרי מי שלא ישתתף בבחירות ובגלל זה אולי יעלה אהוד ברק - לא יוכל לומר לעולם שלא היתה לו ברירה אחרת.

- באותה מידה אפשר לנסח את השאלה באופן הפוך: הברירה היא בין מסירת ארץ ישראל למחבלים ע"י 90% של העם, לבין אותה פעולה שתתבצע ע"י 50% כאשר החצי השני של העם, עומדים ומוחים ומקדשים שם שמים. ומי שיהיה שותף לבחירת אחד משני המועמדים ע"י הצבעה בפועל, לא יוכל לומר לעולם שלא היתה לו ברירה להמנע, ולא לתמוך בשפיכות דמים.

וראה דבריו הנפלאים של עו"ד אליקים העצני בראיון ל"כפר חב"ד" גליון 844: "אם ביבי מקים מדינה פלשתינאית, מוטב שיקים אותה ברק.. כיון שאינם שונים אני רוצה במפלגת העבודה, כדי שהעבודה הטמאה תתבצע על ידי אלה שהמציאו אותה". והוא מסיים: "אל תלכו לקלפי? כדי שלא תאלצו להאשים את עצמכם כל ימי חייכם, שאתם בחרתם את האיש שהקים מדינה פלשתינאית".

שאלה: ומה בקשר להצבעה עבור רשימה לכנסת, האם גם בזה אפשר להוציא הוראה ברורה במצבנו היום, משיחותיו של הרבי?

- ידוע שכ"ק אדמו"ר ציוה להצביע עבור "הרשימה החרדית ביותר", אבל יש לשאול רבנים מורי הוראה, אם מי שתומך או נמנע בדיון על מסירת חברון ובהסכם "ווי" - נקרא "חרדי".

אסור להתכחש לעובדות. מבין שתי המפלגות החרדיות, האחת: תמכה במסירת חברון ובהסכם "ווי", ומעודדת את כל הממשלות להמשיך במסירת כל השטחים הכבושים, כולל רמת הגולן. השניה, הרי במסיירת חברון: שנים תמכו "בעד"! השלישי "נמנע" והרביעי "ברח החוצה". ובהצבעה על הסכם "ווי": האחד "נמנע" ושלשה "ברחו".

במכתבי הרבי בענין הבחירות ישנן שתי התיחסויות כנ"ל לענין החיוב ללכת לקלפי. ביאור אחד, בכדי להרבות את הנציגים הדתיים שיוכלו להשיג רוב, כשיובא לכנסת חוק הנוגע לעניני היהדות. והביאור השני, שמאחר שכל מי שנושא תעודת זיהוי של המדינה, הוא שותף לכל מה שנעשה בה, הרי עליו למחות כנגד הפעולות שהמדינה עושה כנגד התורה, אמנם מפני שלאו כל מוחא סביל דא לעמוד ולמחות מול הכנסת במשך ארבע שנים, לכן בוחרים נציג שימחה בשמנו כל משך זמן כהונתו, כנגד כל התופעות שאינם כדבעי.

והנה בהנוגע לטעם הראשון, הרי ראש הרשימה החרדית המנהלת היום קמפיין בחב"ד, כבר התחייב בפומבי במסיבת העיתונאים הראשונה שעשו לקראת הבחירות, שמפלגתו לא תיזום שום חוק דתי בכנסת הבאה. (שזה עצמו הוא דבר מדהים, שבשביל הספק שמא יזכו בעוד כמה קולות מפוקפקים, מתחייבים נציגי ציבור שומרי התורה מראש, שלא ינסו לתקן אף אחד מחוקי המדינה, שיהיו על פי השלחן ערוך. ואין פוצה פה ומצפצף! ורק עבור זה לבד היה צריך להיות מופרך אצלנו להצביע עבורם!).

וכפי שגם ראינו בפועל ממש, שכל הנציגות הדתית הגדולה שהיתה בכנסת האחרונה, ביחד עם ראש הממשלה ה"טוב ליהודים", לא הצליחו וגם לא ניסו, לתקן את חוק "מיהו יהודי" שהרבי מסר נפשו על כך. כמו"כ לא תוקנו חוקים אחרים בנושאי דת, על אף ריבוי הנציגים הדתיים. ועוד לא היה זמן של התדרדרות בכל התחומים, בחינוך ובתקשורת ובשנאת שומרי תורה ומצוות, כפי שהיה בתקופת ממשלה זו.

ובהנוגע למחאה כנגד מעשי התעתועים של המדינה, הרי ראינו לעיל, שאף אחד מהנציגים החרדיים, לא הצביע נגד מסירת חברון ולא נגד הסכם "ווי". אוי לחילול ה' שכזה, שכאשר מכריזים בכנסת שמו של נציג חרדי ושואלים מה דעתו על מסירת עיר הקודש חברון למחבלים, הוא עונה שהוא תומך בכך בשם התורה! או שאץ לו דיעה בענין זה! אז בשביל מה נשלח אותם לכנסת, בכדי שיצביעו "בעד" מסירת ארץ ישראל למחבלים, או בשביל שבמקרה הטוב ביותר יעשו "ויברח" בשעת ההצבעה?

וכידוע שהרבי דיבר בחריפות הכי גדולה כנגד ה"נמנעים", ואמר שהם גרועים יותר מהמצביעים "בעד", כי אלו שמצביעים בעד מסירת השטחים יש להם עוד סיכוי לעשות תשובה, אבל אלו "הפוסחים על שני הסעיפים", וכלשון הרבי "כובשים פניהם בקרקע" (היינו "נמנעים"), לא יעשו תשובה לעולם!

ובתקופה מסוימת מיד לאחר שהגיע סאדאת לישראל, והרבי רצה שהרבנים והמפלגות הדתיות יצאו כנגד מסירת סיני והסכמי השלום עם מצרים, אמר בשיחת מוצש"ק מטות-מסעי תשל"ט, כי הפוליטיקאים שומרי התורה ה"מחפים ומכסים" על הממשלה שרוצה למסור שטחים לערבים: "הם חורצים את דינם למטה, שהרי הבחירות יגיעו בסוף, והם לא יהיו בחשבון, שזה הדבר היחיד שעלול לזעזע אותם. כאמור, מדין של מעלה אינם פוחדים.. מה כן מזעזע אותם, העובדה שביום הבחירות הם עלולים לא להבחר". והרבי מצוה: "להסיח דעת מהם ומהמונם".

יש כאלו שמאמצים לעצמם שיטה של "זכרון קצר". כדאי להזכיר להם, שבשנת תש"נ נלחם כ"ק אדמו"ר בחירוף נפש, שנציגי החרדים לא יתמכו במפלגה המדברת על מסירת שטחים. ומה עשו בשלש השנים האחרונות, בדיוק את ההיפך מזה! הם תמכו ונתנו את הרוב לממשלה שמסרה את חברון ואת יהודה ושומרון. והגרוע מכל, לא נשמעה מהם שום מילה של מחאה כנגד הפעולות הללו המביאות רח"ל לפיקוח נפש של מליוני יהודים.

 

שאלה: אבל לכאורה, כל מה שעשו הנציגים החרדים היה על פי הוראת גדולי התורה?

- אינני בטוח בכך, שהרי ידועה החלטת "הכנסיה הגדולה" משנת תרצ"ז (שהרבי מרבה לצטט), וכן פסקה גם "מועצת גדולי התורה" בזמננו. ובכל אופן, הרי אנו באים לבחון את הדברים מנקודת מבטו של כ"ק אדמו"ר מה"מ, ובזה ברור שלא רק שהוא אוסר בכל תוקף שנציג שומר תורה יהיה בקואליציה, וימשוך בכך את בוחריו לשותפות במעשי הממשלה, אלא שהוא לוחם בכל כחו שנציג שומר תורה לא יתמוך או לא ימנע בהצבעה על מסירת ארץ ישראל למחבלים. ורק זה מה שצריך לקבוע אצל מי שמקושר לרבי!

והרי בכל האמור לעיל, אין קריאת תגר נגד הציבור החרדי ההולך לאור הוראת רבותיו שליט"א, אלא רק קריאה פנימית לאנ"ש שי', שמי שהוראותיו של הרבי הם נר לרגליו, איננו יכול לתמוך במפלגה שאינה מתחייבת מראש, שלא לתמוך ולא להשתתף בממשלה שמדברת עם הערבים על מסירת שטחים!

 

שאלה: איך אפשר שלא להכיר טובה ליהודים שעזרו לליובאוויטש, ותמכו בבינוי והרחבת ההתנחלויות בשטחים?

- בודאי שיש להודות לכל יהודי על עזרתו בכל תחום שהוא, ובפרט למי שעוזר להתנחלויות שבהם חיים יהודים בעלי מסירות נפש בפועל. אבל מכאן ועד הצבעה בבחירות הדרך רחוקה. שהרי על זה בדיוק נאמר שהקב"ה "לא יקח שוחד". וכפי שביאר הרבי בכמה שיחות קודש, וביניהם (בדיוק לפני עשרים שנה) בשיחת מוצש"ק במדבר ער"ח סלון תשל"ט:

"עם הלכה בשו"ע אי אפשר לשחק ולומר דרשות, או לומר שמכיון שיקבל עוד לירה עבור הישיבה - הוא ילמד הפוך את הפסק דין בשו"ע. זה לא יעזור, השו"ע אינו משתנה על ידי זה שהוא יקבל לירה או אלף לירות או מליון לירות, עבור הדבר הכי קדוש. כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת! השו"ע פוסק למעשה בפועל, שאם יתנו לו (לגוי) להכנס לקחת את התבן וקש.. אז יש סכנה ש"תפתח הארץ לפניו". ולכן לא מתחשבים עם שבת ועם שום ענין. על אחת כמה וכמה שלא מתחשבים עם כבוד המדומה, על אחת כמה וכמה שלא מתחשבים עם כסף, אפילו כשאומרים שחלק גדול ילך לענינים של טוב וקדושה - מכיון שזהו היפך התורה, ההיפך מ"היא חיינו ואורך ימינו".

ולענין העזרה לבינוי ישיבות וישובים וכו', ע"ח השתקת מסירת השטחים לערבים, אומר הרבי בשיחת ש"פ דברים תשל"ט:

"מקבלים שוחד על ידי שנותנים כסף בשביל ישיבות. שכמדובר כמה פעמים אי אפשר לבנות חינוך על פי תורה ויראת שמים מכספים המוכתמים בדם יהודי?! כי "לא לכם ולנו לבנות את בית אלקינו? ולא רק שעם כספים כאלו א"א לבנות ישיבות ולחנך תלמידים ביראת שמים, אלא יותר מזה: הגמרא אומרת (ע"ז יז,א) שאפילו "בית הכסא" אסור לבנות מכספים שכאלה. ושתלמידי הישיבות ינצלו מאלה שרוצים להאכיל אותם מכסף זה!".

כלומר, אם המחיר לתמיכה בהתנחלויות, היא הישיבה בקואליציה, ובמילא ההסכמה למעשי התעתועים שלה, שותפות בהרמת יד נגד הקב"ה ותורתו, חילול ה' שלא היה כמוהו, והפקרת חייהם של היהודים שעבורם בונים בתים - אז מוטב שלא ישבו בקואליציה ויקדשו שם שמים במלחמה נגד הפיקוח נפש. ואז אף שלא יבנו בתים למתנחלים ביו"ש, אבל יעמדו על המשמר לשמירת חייהם וחיי ילדיהם.

 

שאלה: והאם טוב יותר שיעלו לשלטון מפלגות שיגרמו ל"יבוש" המתנחלים?

- השאלה היא בשביל מי בדיוק בונים בשטחים, עבור המתנחלים או עבור המחבלים! מה בצע בבניית ישובים בשטחי יהודה ושומרון, אם נותנים יד להמשך תהליך הפקרת הישובים? והרי דברי הרבי מלך המשיח ברור מללו, שאם ימשך התהליך של מסירת השטחים למחבלים לא יוכלו הישובים ביהודה ושומרון להשאר על כנם! וכמפורש בדבריו שצוטטו בספר "דעת תורה" ע' 92-93 (ספר שהרבי העיד שהוא מבטא את דעתו הק'):

"לא רק שלא יצליחו להקים ישובים לאחר האוטונומיה אלא שגם הישובים המעטים הקיימים כבר ביהודה ושומרון, יזרקו משם ע"י הפלשתינאים, מבלי שיהיה ביד מישהו להפריע ולהתנגד לכך".

ובש"פ האזינו י"ג תשרי תשל"ט: "אם יוותרו לערבים על הענין של משטר אזרחי, נותנים להם הרי בזה את הנשק בידים, בכדי שמחר או מחרתיים, הם יגרשו רח"ל את כל היהודים ואנשי הצבא שנמצאים שם, השאלה היא רק אם זה יהיה יום קודם או יום אחר כך, אבל כבר בחתימת הסכם זה, נותנים להם את המפתח לגירוש היהודים".

כלומר, אם נמשכת המגמה של ה"פעימות", ואם שואפים להגיע ל"הסדר קבע" הכולל מסירת שטחים נוספים, אין שום סיכוי שהיהודים ישארו בהתנחלויות ביהודה ושומרון. ומשום כך אין גם הבדל בין ממשלת "שמאל" לממשלת "ימין", ובין מפלגות התומכות בבינוי הישובים או אלו הרוצות בחיסולם ח"ו. כי אם הימין ביחד עם הדתיים מוסרים את יהודה ושומרון למחבלים, הרי מוטב שההתנחלויות "ייובשו" לפני שהמחבלים יקחו אותם, היל"ת.

בטוחני שהדברים קשים מאד לקריאה. אבל האם היה מישהו מכם משבח היום את מנחם בגין ואת אריק שרון על עזרתם בבניית ישיבות ובתי כנסת ושיכונים בעיר "ימית", שהם עצמם החריבוה?! או על עזרתם בבניית הישובים "עצמונה" "נתיב העשרה" וכו' שהם עצמם שלחו בולדוזרים למוחקם מעל פני האדמה?!

 

שאלה: האם אינך חושב שיש כאן התבטאויות קיצוניות וחריפות למדי?

- אני מתנצל מראש אם פגעתי במישהו, אבל את האמת אין להסתיר ולטייח. הממשלה ה"ימנית" שלנו, בסיוע או בהסכמת המפלגות החרדיות והדתיות, מקיפה את הישובים במאות אלפי רוצחים, מציידת אותם בנשק חדיש, מניחה להם לצבור טנקים משוריינים ותותחים, ולעומת זאת אינה נותנת לישובים נשק הגנה, ואף מחרימה להם את מעט הנשק שברשותם.

הממשלה יודעת, שברגע שהמחבלים יתנו (במקרה הטוב!) אולטימטום לתושבי ההתנחלויות לעזוב את הישובים "עם הידים על הראש", אין לה שום אפשרות שבעולם להתנגד לכך. היא לדעת שהמרצחים עושים "חזרות" בלילות עם נשק חי, ומחכים לפקודה שתינתן בבוא היום היל"ת לעלות על הישובים. היא מפקירה בדם קר את חייהם של מאות אלפי יהודים! בעזרה שהממשלה מגישה כביכול לבינוי הישובים ועיבויים, היא מקבלת מהם את השקט הדרוש לה להמשך תהליך החרבתם ומסירתם למחבלים.

כאשר חברי כנסת שומרי תורה ומצוות, אינם מוחים כנגד זה, (על אף המידע שנשלח אליהם ע"י ידידנו היקר ר' מרדכי סאנז שי'), ונותנים ידם להמשך התהליך שיש בו פיקוח נפש למליוני יהודים, הרי מוטב היה שלא יהיו שותפים בבינוי הישובים, אלא יעמדו מן הצד ויצאו בקול מחאה אדיר בסיוע כל הקהילות החרדיות בארץ ובעולם, נגד הפקרת חייהם של מליוני יהודים בארץ הקודש!

לסיכום:

לאור כל זאת, כאן המקום והזמן, לקרוא לאנ"ש שי' שלא לסייע למי שהרים את ידו נגד הרבי ונגד הקב"ה ותורתו, או למי שמשתתף עמו בדרך זו בכל צורה שהיא.

כאשר אלו אפשרות של הצלה בדרך הטבע, יש לסמוך על הקב"ה שימצא פתרון נסי (ומה יותר טוב מהפתרון האמיתי, גילוי כ"ק אדמו"ר משיח צדקנו). לא נחפש דרכים שהם נגד השו"ע, בכדי לעזור לקב"ה להושיענו. כאשר השו"ע פוסק שע"י הדרך של ביבי "פותחים את כל הארץ לפניהם", אל יעיז חסיד לומר שדוקא ע"י עזרה לדרך זו, הוא רוצה להציל שערה מראשו של יהודי אחד.

זיכרו את דברי הרבי מה"מ: "מה שאני אומר שיש ללכת עם מפלגה פלונית, זה מכיון שהם החליטו עתה שיש לעשות כך וכך באופן הכתוב בשלחן ערוך". וכאשר אותו אדם החליט באופן אחר, לא רק שהרבי הסיר ממנו את תמיכתו אלא הודיע שילחם נגדו "ביחד עם שמעון פרס". כי כשמדובר בשותפות עם שיטה שעל פי השו"ע יש בה פיקוח נפש של מליוני יהודים, הרי כל החשבונות אינם רלוונטים כלל ומקורם רק בעצת היצר.

אנ"ש היקרים שי': יש גבול להעדר הכבוד העצמי שלנו, יש גבול לבזיונות שנהיה מוכנים לסבול על שמו של הרבי. לא יתכן בשום אופן, שלאחר המרידה הנוראה והמלחמה הגלויה של ביבי נתניהו בקב"ה, בתורה, ברבינו משיחנו, בהבאת סכנה עצומה על מליוני יהודים, במסירת ארץ ישראל למחבלים רוצחים - עדיין נלך כחרשים וסומים לבחור בו בחרדת קודש, רק בגלל שיש מישהו שאולי גרוע יותר! מה יכול להיות גרוע יותר מהכנסת סכין בלבו הטהור של רבינו מלך המשיח? מה יכול להיות גרוע יותר מגרירת אלפי חסידים להיות שותפים בשפיכות דמים?

ואסיים בדבריו הנפלאים של עורך "כפר חב"ד" הרב אהרן דב הלפרין שיח', במאמרי המערכת שלו:

בגליון 837: "אם נתניהו יבחר פעם נוספת ע"י נאמני ארץ ישראל, למרות כל מה שעולל בוואי פלנטייישן, תהיה לכך תוצאה אחת ברורה וודאית: מהיום והלאה כל ראש ממשלה מהימין וכל לסגת ולסגת ככל שעולה על רוחו, בלי להתחשב כלל בעמדת מצביעיו, כי תמיד יבואו בטענת הרע במיעוטו". ובגליון 831: "יציבו היום אולטימטום ברור וחד משמעי לראש הממשלה, או שתודיע מיד על ביטול ההסכם, או ש.. נבטיח שכל ציבוד הבוחרים שלנו לא יצביע עבורך לעולם בבחירות".

בגליון 839: "כתבתי בפירוש שחב"ד לא תחיה מעורבת בשום צורה שהיא במערכת הבחירות, כי כך הבהירו במפורש רבני חב"ד.. אוסיף לצאת במלוא התוקף והחריפות נגד נתניהו ותוכניותיו המסוכנות, נגד מעורבות כלשהי של חב"ד בנושא הבחירות, ונגד הזדהות כלשהי של חסידי חב"ד עם נתניהו וממשלתו, שהתכחשו להבטחתם ומוסרים חלקי ארץ ישראל לצורר ערפאת".

ובגליון 837: "באותה נחישות שהיתה לנו לפני שנתיים וחצי.. מוטל עלינו היום, לא רק להביע מחאה חריפה על מעשי הממשלה, אלא גם להתנתק התנתקות מוחלי (השלטון הזה ומהעומד בראשה, שמוסר חלקים מארץ ישראל לידי צר ואויב.. חב"ד תהיה מנותקת לחלוטין מכל פעילות פוליטית. אנו אין לנו אלא דברי בן עמרם שציווה עלינו לפעול להפצת אור התורה והיהדות בקרב כל שכבות העם, משמאל ומימין, ולהכין את עצמנו ואת העם כולו לקבלת פני משיח".

שלום דובער הלוי וולפא ט"ל לעומר "נצח שביסוד" תשנ"ט

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...