האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הקיצו ורננו גב' גאולה כהן

שלימות הארץ

אתר הגאולה 428 צפיות 0

הקיצו ורננו גב' גאולה כהן

הקיצו ורננו גב' גאולה כהן

אתמול, כ' כסלו, נפטרה לוחמת שלימות הארץ גב' גאולה כהן שזכתה להיות אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, ולקבל ממנו מכתב מיוחד, בנוגע גם למצבנו עתה.

חברת הכנסת גב גאולה כהן שנפטרה אתמול בגיל מופלג, היתה לוחמת בלתי מתפשרת על שלימות הארץ משעמדה על רגליה, נכלאה ע"י הבריטים ונשפטה לשבע שנות מאסר, הצליחה לברוח מהכלא, נאסרה שוב, ושוב ברחה והמשיכה בפעילות מחתרתית באצ"ל ולח"י. 

לימים נבחרה לחברת כנסת בליכוד, פרשה מהליכוד בגלל הסכם החזרת סיני, והיתה בין מקימי מפלגת "התחייה" שהתנגדה למהלכי בגין ב"שלום" המדומה עם מצרים. עסקה הרבה בעידוד ההתיישבות ביו"ש, ועל זה מדבר בעיקר מכתב הרבי שליט"א מלך המשיח אליה. 

זכתה להיכנס לרבי שליט"א מלך המשיח ליחידות ארוכה, שיצאה ממנה נפעמת לגמרי. יחידות זו ליוותה אותה בהמשך דרכה, כאשר היא רואה מול עיניה הכלות את כל המפלגות נסוגות מהעמדה התקיפה שנקטו בהן קודם, ממש כפי שהרבי שליט"א מלך המשיח כותב לה במכתבו, ואת בנה היחיד ח"כ צחי הנגבי, שנבחר לכנסת - לליכוד בתור "בן של", והפך לאופורטוניסט מהשורה.

Picture17

תמלול המכתב:

ב״ה, כ״ד אלול ה׳תשמ״א
ברוקלין נ.י.
לכבוד
הגב׳ גאולה תחי׳ כהן, ח״כ
ברכה ושלום:
מאשר אני קבלת מכתבה מי״ח מנחם-אב, הגיעני באיחור זמן רב.
ואתחיל בסיומו - ההצעה שאשפיע על הנשמעים לקולי להתיישב במקומות שמפרטת אותם במכתבה.
ובהקדם להבא לקמן, מוכרחני להדגיש, כי פניותיי וכיו״ב אפשרית כשיכולות להיות מיוסדות על תקווה חזקה שההתיישבות תהי׳ בת-קיימא, ולא כתכלית פוליטית ולשם ריווח בהתעוררות דעת הציבור גם באם, אחרי זמן לא ארוך, יסולקו המתיישבים. שהרי אין ענייני בפוליטיקה, כי אם בהלכה.
ולפי השיטה של אלה שהיתה ויש להם השפעה בענינים כאלה במשך כל השלושים ושתים שנה, נוכחתי לדעת שהיא בכיוון אחד: ענין של ויתור ונסיגה וכו׳. והאחרון הגדיל - החזרת מקורות הנפט שהיו מספקים יותר ממחצית, ויש אומרים 3/4 , של הצורך בארצנו להנהלת המשק ולצורך ההגנה; והחזירו אותם בפועל, וללא כל תגובה ראוי׳ לשמה מתושבי ארצנו, למרות שכאו״א יודע שזהו הנשק הכי פעיל וחיוני לבטחון הארץ וגם לקיום הכלכלה שלה. ואין להאריך בדבר המובן. ולגבי זה, במה נחשב בעיניהם סילוק מתיישבים ממקום אחד ושנים ואפילו יותר. ובפרט אשר הלחץ מבחוץ הולך ומתגבר וכו׳. ובפרט שכבר עשו זה בפועל, שניצלו הצה״ל ע״ז וכל המפלגות עברו לסדר היום! וכאמור, לומר בגלוי שיתיישבו ולרמוז להמתיישבים שזהו בתור "הפגנה זמנית" - אין זה מהדרכים שמשתמש אני בהם.
זוהי הפעם הראשונה שאני מגלה טעם הנהגתי בענין האמור, והסיבה מובנה, בכדי שלא להחליש את אלה שיש להם אמונה שיהי׳ שינוי עיקרי, ובקרוב, בשיטת היחס של הקובעים ההנהגה בארצנו כלפי הלחץ מבחוץ, וכן שלא להחליש את אלה שענינם הוא הפגנה גרידא, שבנוגע לכמה מהם הרי לא רק ״כוונתם רצוי׳״. אלא גם המעשה שלהם רצוי. ועלי׳ להחליט האם כדאי לפרסם אפילו בין החברים לדיעה שלה עמדתי וטעמי ונימוקי שלא לנצל השפעתי להתיישבות האמורה מפני הסיבות האמורות.
מסיימים בטוב בענין שהזמן גרמא - איחולי כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, ושתנצל השפעתה במילואה לטובת שלימות הארץ וביחד עם זה שלימות העם ושלימות התורה, אשר כולם תלויים זה בזה, ובטח מובן ה״רמז״ שלי בנוגע לשלימות הארץ העם והתורה - תיקון החוק האומלל הידוע על ידי ניסוחו ״גיור כהלכה״, אשר לתמהוני הכי גדול הגיעתני שמועה מוזרה בנוגע לעמדתה בזה.
בכבוד ובברכה חי״ק

= = =

עד כאן המכתב בנוגע לפינוי עופרה וימית בסיני וכו', ע"י מנחם בגין, שיצר תקדים של "יודנריין" אפרטהייד: שכל שטח שמוסרים לערבים, חייב להיות נקי מיהודים, רח"ל.

ולהעיר עוד בנוגע למצבנו היום, שכל המפלגות עברו לסדר היום אחרי גירוש עמונה השני, וגירוש עופרה, וכל המפלגות ועברו לסדר היום אחרי אי פינוי חאן אל אחמר, וכל המפלגות עוברות יום יום לסדר היום אחרי גירוש יהודים ממאחזים, וכל המפלגות עוברות יום יום לסדר היום אחרי התנכלות יום יומיות של המשטרה ליהודים וכו' וכו', וכל זה, כפי שהרבי כותב במכתב, כדי להחזיק את היהודים שם כ"קלף מיקוח" רח"ל, וברור שכאשר מתמקחים, זה על מנת (גם) לוותר על משהו רח"ל, כאשר ברור לכל, שעצם הדיבורים על ויתורים גורם לשפיכות דמים רח"ל. וכל המפלגות שותקות, ובמילא שותפות!!

= = =

להלן רשמיה של גב' גאולה כהן כפי שמתארת יחידות עם הרבי שליט"א מלך המשיח בשנת תשכ"ה, מספר שנים לפני מלחמת ששת הימים. 

Picture18

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...