האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הממשלה מסרה עוד חלקים בארץ ישראל!

שלימות הארץ

מערכת האתר 581 צפיות 0

הממשלה מסרה עוד חלקים בארץ ישראל!

בעוד גורמים מסויימים מנסים לקראת הבחירות בשבוע הבא, להצהיר שכביכול כיום לא עומדת על הפרק סוגית הדיבורים עם הערבים על מסירת שטחים, באה המציאות וטופחת על פניהם. היום פורסם בכלי התקשורת כי הממשלה אישרה את הגדלת איזור הדיג מול חופי רצועת עזה, מה שמביא לתנועה חופשית יותר של כלי שיט שחלקם עלולים להכיל כלי נשק.

פעמים רבות, מביא הרבי שליט"א מלך המשיח, את האיסור למסירת שטחים, מתוקף ההלכה הברורה בסימן שכ"ט בשלחן ערוך: "נכרים שצרו על עיירות ישראל, אם באו על עסקי ממון אין מחללים עליהן את השבת, ואם באו על עסקי נפשות, ואפילו באו סתם, ויש לחוש שמא באו על עסקי נפשות, ואפילו עדיין לא באו אלא ממשמשים לבוא, יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם את השבת. ובעיר הסמוכה לספר אפילו אינן רוצים לבוא אלא על עסקי תבן וקש, מחללין עליהם את השבת, שמא ילכדו העיר, ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם". (חלק 'אורח-חיים', הלכות שבת, סימן שכ"ט)

ללא ספק, שמסירת שטחים זו, שבוצעה היום על ידי הממשלה המגדירה את עצמה כ"ממשלה הימנית ביותר", ובתמיכתם ובהסכמתם של כל חבריה, הרי היא פתיחת הארץ לפניהם, האסורה על פי דין.

בימים אלו מגיעים ראשי המפלגות ומבקשים את תמיכת הציבור, בהצהירם כי הם ישמרו על ארץ ישראל, ויפעלו כ"מפלגה החרדית ביותר", אך לדאבוננו, כל אותם מפלגות, שותפות היום כמו בעבר למהלכים אסורים אלו, ובמילא חל איסור גמור להצביע ולתמוך בהם "מטעמי פיקוח נפש".

נפתח מחדש מרחב הדיג מול חופי עזה, בטווח הארוך ביותר !

צה"ל הודיע הבוקר (שני) על פתיחתם מחדש של חופי הרצועה לדיג, והרחבת טווח הפעילות בהם ל-15 מייל ימי (28.8 ק"מ). זהו הטווח הגדול ביותר מאז החתימה על הסכמי אוסלו ב-1993. הדייגים ברצועה מסרו כי הטווח המדובר הוא חלקי בלבד, ותקף רק בדרומה.

אזורי הדיג היו סגורים מאז הירי למושב משמרת בשרון. עוד לפני כן, הטווחים המותרים היו שישה מיילים ימיים בצפון הרצועה ותשעה במרכזה ובדרומה. כעת, אומרים ברצועה, בצפון הרצועה הטווח הוא שישה מיילים ימיים, במרכזה 12 ובדרומה 15.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...