האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הבדואים גונבים מביטוח לאומי יותר ממאה מיליון ש"ח בשנה

שלימות הארץ

אתר הגאולה 197 צפיות 0

הבדואים גונבים מביטוח לאומי יותר ממאה מיליון ש"ח בשנה

המנוע הכלכלי מאחורי הפוליגמיה במגזר הבדואי | הונאת ענק של הביטוח הלאומי

תנועת רגבים.

הונאת ענק של הביטוח הלאומי בהיקף של יותר ממאה מיליון שקלים מדי שנה, היא המנוע הכלכלי המאפשר את פריחת הפוליגמיה במגזר הבדואי, כך נחשף מתשובת חופש מידע שקיבלה תנועת רגבים מהמוסד לביטוח לאומי.

לאור הקיצוץ החריף בקצבאות הילדים לפני למעלה מעשור, מצאו המשפחות הפוליגמיות אפיק הכנסה חדש – קצבאות הבטחת הכנסה לנשים המציגות עצמן כחד הוריות. רוב מכריע של משפחות אלו שותפות בהונאת ענק של הביטוח הלאומי.

מאחר והפוליגמיה אסורה בישראל על פי חוק, הנשים הפוליגמיות לא נרשמות כנשואות, אלא כרווקות עם ילדים, או שהאישה הראשונה מציגה אישור גירושין פיקטיבי על פי הדין השרעי, ומגדירה את עצמה כחד הורית.

מתשובת חופש המידע שקיבלה תנועת רגבים מתברר, כי בשנת 2017 קיבלו אמהות המוגדרות חד הוריות ורווקות מהמגזר הבדווי, קצבאות של הבטחת הכנסה בסך 103.5 מיליון שקלים – 4.9% מסכום ההוצאה השנתית לגמלאות הבטחת הכנסה לכלל אזרחי ישראל, כאשר קבוצה זו מהווה רק כ0.08% מכלל האוכלוסיה. (פי 61 מהחלק היחסי שלהם באוכלוסיה!!)

בשנת 2012 קיבלו נשים אלו קצבאות הבטחת הכנסה בסך 91 מיליון ₪ - 3.6% מההוצאה על קצבאות אלו באותה שנה - משמע שמספר המשפחות המשתתפות בשיטת הונאה זו צמח באופן ניכר בתוך 5 שנים.

נשים רבות במגזר הבדואי אמנם סובלות מאבטלה או מהכנסה נמוכה, אך אילו היו רשומות כנשואות, כפי שהן באמת, לא היו זכאיות לקצבה הבטחת הכנסה של אם חד הורית, הגבוהה משמעותית מקצבה רגילה, הנמדדת לפי מבחן הכנסה משפחתי. רבות מהן לא היו זכאיות לקצבה כלל, בשל הכנסת בן זוגן. לאם חד הורית ניתנות זכויות כלכליות נוספות בתחום קצבאות הילדים, ובאפיקים נוספים.

דו"ח שהוגש השבוע לשרת המשפטים קובע, כי ישנן 7269 נשים בדוויות המוגדרות 'רווקות חד הוריות עם ילדים', לצד מאות נשים נוספות שנרשמו כגרושות והמשיכו ללדת ילדים לאחר הגירושין למי שממנו התגרשו.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחוז המשפחות החד-הוריות עם ילדים בקרב הבדווים הוא הגבוה בארץ - %10.2 מכלל המשפחות הבדוויות, לעומת רק 5.8% משפחות חד-הוריות יהודיות עם ילדים במחוז המרכז.

נתוני הביטוח הלאומי מלמדים אף הם, כי כ10% מהנשים הבדוויות שקיבלו מענק דמי לידה, הן חד הוריות. מאחר והמגזר הבדואי הוא שמרני ומסורתי, המסקנה המתבקשת שרוב הנשים הללו אינן רווקות או גרושות, אלא כאלו המנהלות אורח חיים משפחתי עם אבי ילדיהן.

המוסד לביטוח לאומי מפעיל חוקרים מטעמו למניעת הונאות. בנפת באר שבע ישנם 6 חוקרים בלבד (מתוך 10 בכל איזור הדרום) המבצעים חקירות בחשד למקרי הונאה. בתגובה לפניית רגבים הודו במוסד לביטוח לאומי, כי לא ביצעו בשנים האחרונות כל חקירה שתבחן את סוגיית הגירושין הפיקטיביים במגזר הבדווי, שהיתה חוסכת עשרות מיליוני שקלים בשנה.

"המספרים הללו מדברים בעד עצמם", אומרים בתנועת רגבים. "כבר עכשיו ברור שיד ימין לא יודעת, או לא רוצה לדעת, מה יד שמאל עושה. הדו"ח שמשרד המשפטים הוציא השבוע הוא חשוב ומבורך בגלל המחקר המקיף והצפת חומרת הבעיה, אולם ההמלצות בדו"ח אינן מאוזנות. יש ביטוי נרחב לחיזוק המגזר הבדווי באמצעות השקעה בתחומי החינוך, הרווחה והתעסוקה – כדרך להתמודדות עקיפה בעוד דור או שניים עם הפולגימיה, מול התייחסות מצומצמת באופן ניכר לדרך הטיפול העיקרית והישירה - באמצעות אכיפת הדין כלפי עברייני הפוליגמיה, שהונאת הביטוח הלאומי היא רק אחד מצדדיה".

טבלת היקף התשלומים.

BB

== =

על פי התורה, גוי חייב בשבע מצוות בני נח, שאחת מהן היא גזל. גוי שגזל פרוטה חייב מיתה, והתורה לומדת זאת מבני יעקב שבאו על שכם והרגו כל זכר. 

הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שאפילו אם גוים באים רק "על עסקי קש ותבן" הוראת התורה היא ש"יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללים את השבת". גם לפי הנתונים בכתבה, ממשלת ישראל היא האשמה בחוסר משילות מוחלט בכל המגזר הערבי והבדואי שמתנכל לקיום המדינה ונעשה שותף לגרועים שבאויבים. עצת הרבי שליט"א מלך המשיח  בנוגע לערבים ביהודה ושומרון - יד חזקה, תקפה גם בתוך הקו הירוק. רק יד חזקה ומשילות יכולה למזער את נזקי ההשתלטות הבדואית על כל הנגב.

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...