האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הגירוש מעמונה - בניגוד לחוק!

שלימות הארץ

אתר הגאולה 535 צפיות 0

הגירוש מעמונה - בניגוד לחוק!

ארגון 'חוננו' לאלוף הפיקוד: "הפינוי בוצע בניגוד לחוק"
עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו פנה לאלוף הפיקוד וכתב כי הפינוי מעמונה בוצע בניגוד לחוק שכן החל לפני מועד הכניסה של צו התיחום, צו אשר כלל לא מסמיך הוצאת התושבים מהמקום. "הכוחות לא הציגו למפונים צו כלשהו או אסמכתא משפטית כלשהי לבסס את הפינוי ובכך פעלו שלא כדין".
■ "הצו היחיד שהוצג בשטח הוצב בו ביום 31.1.17 בשעה 13:00 בצהריים לערך.
■ צו זה אינו מקים עילת פינוי, וזאת בשל כל אחת מהסיבות שלהלן:
■ סעיף 4 א' לצו קובע כי תחולתו היא בחלוף 48 שעות מעת פרסומו היינו ביום 2.2.17 בשעה 13:00 ולא לפני כן. לפיכך כל הפינויים שבוצעו מהמקום לא בוצעו כדין.
■ סעיף 4 לצו חורג – ביודעין- יש לומר, מסעיף 4 לצו המסמיך מספר 1539 שקובע שהות בת שמונה ימים ממועד הפרסום ועד למועד מתן תוקף ביצועי לצו.
■ על פני הדברים לא ברור הכיצד הינך חותם על צו מכוח צו מסמיך וביודעים חורג מהוראות הצו המסמיך.
■ לא צריך לומר כי הוראת הצו המסמיך גוברת ולכן אין תוקף ביצועי לצו עד ליום 8.2.17.
■ הצו המסמיך והצווים שהוצאו מכוחו פורשו לא פעם, ולאחרונה ממש, בפסיקה כצווים שאינם אוסרים שהייה אשר אין עימה פעולות בנייה, והיועמ"ש של הפיקוד מכיר או אמור להכיר פסיקה זאת".
■ עו"ד יאדו הוסיף כי פסיקת ביהמ"ש המחוזי לאחרונה הציבה שאלה לגבי אם ניתן אם לאו לפנות שוהה שלא לצורכי בנייה, אולם בכל מקרה קבעה כי לא ניתן לעשות כן בטרם חלוף 8 ימים ממועד הפרסום.
■ עוד הוסיף עו"ד יאדו כי מכתבו מהווה השגה לצו: "אבקשך לראות במכתבי זה השגה לפי סעיף 8 לצו המסמיך אשר עוקר את זכותך שבדין לפעול מכוח צו התיחום עד דיון בהשגה".
■ "בשורה התחתונה צו תיחום אינו מתאים להוציא אל הפועל הוראת פינוי, ולפיכך הפעולה היא לא חוקית למעשה".

 

ואחרי כל זה:

לרשע אין גבולות!!!
פתרון לכל מתיישב, גירסת עמונה. יהודה יפרח, אתמול (02.02.17) ב"רוטר":

- משפחות עם עד 7 ילדים קיבלו חדר קטן עם שלוש מיטות קומותיים במדרשה בעפרה. צפיפות של מחנה פליטים, אנשים הפוכים ומרוסקים.

- המשפחות מותשות, תשושות, עברו לילות ללא שינה, לא הספיקו לעבד את החוויות הקשות עם הילדים, ובכל זאת קיבלו עכשיו כולן הודעה שהן חייבות לעלות ולארוז את כל הבתים במשך הלילה הקפוא והחשוך ולסיים לפנות בוקר, כדי שהמשטרה תספיק לפנות את כל המבנים בהתאם ללוחות הזמנים המקודשים של הקיסרים מבג"ץ.

- אחרת, כך איימו עליהן, עובדי משרד הביטחון יארזו להם כמו בגוש קטיף. המשמעות היא שכל מה שיכול להישבר ישבר, והנשים בהיסטריה מזה.

- שיירה של תושבים עזבה את הילדים בזמן ארוחת הערב, יצאה לכיוון עמונה כדי לארוז את הבתים ונתקעה במחסום משטרתי שלא מאפשר לה לעלות.

- דיסאינפורמציה מטורפת: אין אף מבוגר אחרי בשטח שיתן מידע מהימן ובדוק וינהל את העסק בלוחות זמנים שפויים. המשטרה משנה בכל כמה דקות את ההנחיות.

- שני תושבים, איש ואישה, איבדו את זה והם עוברים ממבנה למבנה בתוך עמונה במשחקי חתול ועכבר עם השוטרים. ההיערכות של של העובדים הסוציאלים ואנשי בריאות הנפש להתמודדות עם הטראומה לא לקחה בחשבון את כל התרחישים.

מי שיכול לתת עכשיו יד למשפחות שיעשה את זה.

ולמנהיגות שניהלה את הגן הנעול הזה יש לי רק דבר אחד לומר: בושה. פשוט בושה.

 

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...