האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מלוה מלכה לקבלת פני משיח צדקנו

חדשות חב"ד

זמן הגאולה 72 צפיות 0

מלוה מלכה לקבלת פני משיח צדקנו

סעודת מלווה מלכה לקבלת פני משיח צדקנו, מוצש"ק שמות כ"ה טבת תשפ"א בית משיח 770. 

זמן הגאולה

במוצאי שבת קודש כ"ה טבת, נערכה ב770 התוועדות מלוה מלכה מיוחדת לקבלת פני משיח צדקנו.
ההתוועדות בהנחיית הת' טוביה גינזבורג, נפתחה במראות קודש מהרבי שליט"א מלך המשיח, ובהמשך, אמירת פרק, קי"ט ע"י המשפיע הרב מ"מ יוזביץ, עם קהל התמימים ואנ"ש.
אחרי הניגון "כלתה לתשועתך נפשי", עלה הת' מעדי טל לדבר על החיוב המוטל על כל יהודי בדור, הפצת המעיינות חוצה.
כעת מוקרן על המסך הגדול וידאו "ואביטה נפלאות מתורתך". ולאחריו, מתוועד הרב חנוך גאלומב משפיע הישיבה.
כעת נערך "סיום הלכה" ברמב"ם ע"י הרב מנחם גערליצקי.
כעת עולה לדבר הת' מנחם מענדל מזרחי על ה"בפועל ממש", הכנה לקבלת פני משיח צדקנו לקראת י' שבט.
כעת, עולה הת' מנחם מענדל חזן עסיום מסכת כתובות,
ולאחריו, שעה ארוכה של שמחה וריקודים לקבלת פני משיח צדקנו.

0:00 מראות קודש מהרבי שליט"א מלך המשיח בענייני גאולה ומשיח
11:55 פתיחת הערב
15:31 דברי המנחה - הת' טוביה גינזבורג
21:10 אמירת הפרק של הרבי שליט"א מלך המשיח ע"י הרב מ"מ יוזביץ'
34:40 "כלתה לישועתך"
36:42 הרב מענדי טל
53:53 הוידיאו - "ואביטה נפלאות"
1:24:32 הרב מיכאל חנוך גאלאמב
1:41:07 המשך הוידיאו "ואביטה נפלאות"
1:49:38 סיום הרמב"ם
2:06:12 סיום הוידיאו "ואביטה נפלאות"
2:09:22 הת' מנחם מנדל מזרחי
2:18:19 סיום מסכת כתובות
2:24:40 הרב יהודה פרידמן
2:26:05 ריקודים

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...