האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

תהיה שנת פלאות אראנו

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 248 צפיות 0

תהיה שנת פלאות אראנו

תהיה שנת פלאות אראנו

תהיה שנת פלאות אראנו. הרבי שליט"א מלך המשיח בחורף תנש"א, פ' ויגש, כבר אומר שהשנה הבאה עלינו לטובה ולברכה היא הפיכת ה"אף" למעליותא, "פלאות אראנו" בעיני בשר תיכף ומיד ממש בגאולה האמיתית והשלמה בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני כל בשר.

pp1

B0094AB0095A

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...