האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

בונים את בית המקדש ● פתיחה

חדשות חב"ד

מערכת האתר 62 צפיות 0

בונים את בית המקדש ● פתיחה

על אף ש"הר הבית בידינו", איננו יכולים לבנות כעת את בית המקדש. אבל אנחנו כבר יכולים להיות שותפים בבנייה. כאן, כעת, כבר מעכשיו.

חשיבות רבה מוקנית ללימוד מבנה הבית וצורתו, והעמקה בפרטים השונים שהיו בגוף בניין בית המקדש. במדרש תנחומא מובאים דברי הקב"ה ליחזקאל הנביא: "גדול קריאתה בתורה – כבניינה. לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קריאתה אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית". לימוד צורת בית המקדש ובניינו, שווה בחשיבותו כאילו עסקו ממש בבניין בית המקדש.

למעשה - מלבד הציפייה להתגשמות נבואות התנ"ך בעניין בית המקדש השלישי, נשען הרצון להקים את הבית השלישי גם על החובה ההלכתית. הקמת בית מקדש היא מצווה עשה, הנמנית כאחת מתרי"ג המצוות שבתורה, על פי הכתוב "ועשו לי מקדש".

הקמת בית המקדש עומדת כנושא מרכזי בתפילה, הן בסדרי התפילה הקבועים, והן בפיוטים שהתחברו במשך הדורות האורגים מסכת של שירה ופיוט כמהים וכוספים לשובו של בית המקדש. הרמב"ם כותב "אמרו חכמים שבשביל עבודת הקרבנות העולם עומד". כלומר, קיום העולם תלוי ומותנה בעבודת הקרבנות הנעשית אך ורק כשבית המקדש קיים.

הנביא יחזקאל מתאר את בית המקדש העתידי, השלישי, אותו ראה במחזה הנבואה "צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו".. על פי תיאורו של יחזקאל, הוא שונה הרבה מבנין שלמה וגם מבנין הבית השני. יש בו פרטים שמשמעותם עמומה, כאשר הפרשנים חלוקים בכמה שאלות יסודיות בהבנתן. אף הרמב"ם כותב על כך: "בנין העתיד להבנות, אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל - אינו מפורש ומבואר".

בפן המעשי, איננו יכולים לבנות את בית המקדש, שכן הדבר יתקיים אך ורק בעת גאולת ישראל, אולם אנחנו בהחלט יכולים לעסוק בנושא בית המקדש, בניינו וצורתו, כפי שמביא המדרש תנחומא, אמר הקב"ה ליחזקאל הנביא: "גדול קריאתה בתורה – כבניינה. לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קריאתה אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית".

הרמב"ם בפירוש המשניות שלו כותב: "וזוהי התועלת שיש בידיעת כל ההלכות שבמסכת מדות, בכדי שנדע לשמור לעשות התכנית ההיא והתבניות והצורות כשיבנה המקדש במהרה בימינו".

אשר על כן, הרבי מליובאוויטש המלך המשיח שליט"א הנהיג ללמוד – במיוחד בתקופת האבל על בית המקדש, ימי 'בין המצרים' - חלקים בתורה העוסקים בגאולה ובבנין בית-המקדש. אלו מובאים בהרחבה בפרקי הנביא יחזקאל מ – מג, במשניות מסכת 'מידות' ומסכת 'תמיד', וכן בהלכות בית הבחירה לרמב"ם אשר בספר "היד החזקה",

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...