האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

אותיות אחרונות בספר התורה הכללי מס.8

חדשות חב"ד

אתר הגאולה 91 צפיות 0

אותיות אחרונות בספר התורה הכללי מס.8

אותיות אחרונות בספר התורה הכללי מס.8

על פי בקשת הרבי שליט"א מלך המשיח בעניין ספרי תורה כלליים (ה'תשמ"ב), בימים אלו נכתב בירושלים ספר תורה מיוחד, שמיני במספר, לאחדות עם ישראל. הרבי שליט"א מלך המשיח הסביר שזו כוונת הפסוק בדניאל "ובעת ההיא ינצל עמך כל הנמצא כתוב בספר" מי שרשום בספר התורה - ינצל

על פי בקשת הרבי שליט"א מלך המשיח משנת תשמ"ב, בעניין ספרי תורה כלליים, בימים אלו נכתב בירושלים ספר תורה מיוחד (שמיני במספר!) לאחדות עם ישראל. הרבי שליט"א מלך המשיח הסביר שזו כוונת הפסוק "ובעת ההיא ינצל עמך כל הנמצא כתוב בספר" - כל מי שקונה אות בספר תורה - יהיה מוגן ומוצל.

עלות אות: 1 ₪ ומעלה.

הכנסו, הרשמו ושתפו חברים ובני משפחה. https://bit.ly/2LlsceI 

שנזכה יחד להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומי"ד ממ"ש

הוועד לכתיבת ספר תורה הכללי

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...